#hodnotoveinvestovani
author
Natálie Schejbalová
@natalieschejbalova
photo

Finanční guru Aswath Damodaran: Hodnotové investování už nefunguje, krize COVID-19 mě učinila pokornějším

Aswath Damodaran, který je proslulý jako finanční guru, vyučuje finance na New York University. Mezi jeho speciality patří firemní finance a oceňování vlastního kapitálu, napsal na toto téma nemálo akademických knih. Teď přehodnocuje svůj přístup.