05.05.2020 8 minut čtení

Stručně a přehledně: Kdo všechno dnes může kvůli koronaviru žádat o nějakou finanční kompenzaci od státu?

Podmínky pro čerpání finančních kompenzací od státu v rámci omezení, která vám způsobují vládní opatření proti pandemii COVID-19, se mění prakticky každý týden. Rozhodl jsem se proto vše podstatné co nejstručněji shrnout.

1. Kompenzační bonus pro OSVČ "Pětadvacítka"

Kdo může žádat: 

Každý OSVČ, který podniká na hlavní činnost. Dále mohou čerpat také OSVČ na vedlejší činnost, kteří současně nejsou zaměstnáni, ale jsou například na rodičovské či mateřské dovolení, pobírají starobní či invalidní důchod, pečují o zdravotně postiženou osobu, nebo to jsou podnikající studenti, kteří se teprve připravují na budoucí povolání. Každý žadatel podepisuje četné prohlášení, že v důsledku současných vládních opatření a pandemie COVID-19 nemohl zcela nebo částečně vykonávat svou činnost (a tím mu klesly příjmy).

Hlavní zákonné důvody zní:

- Živnostník musel uzavřít svoji provozovnu nebo omezit její provoz,

- živnostníkovi nebo jeho zaměstnancům byla nařízena karanténa,

- živnostníkovi se omezila poptávka po jeho službách či produktech,

- dodávky služeb či produktů byly omezeny nebo zcela ukončeny,

- živnostník musel pečovat o dítě (Pětadvacítka a ošetřovné - viz níže - se vzájemně nevylučují a je tak možné čerpat obojí najednou).

Jakou výši má kompenzace: 

Kompenzační bonus je vyplácen vy výši 500 Kč / den. Aktuálně je možné žádat o kompenzaci za období 12.3. - 30.4., tedy o 25 000 Kč. Pětadvacítka nicméně bude pokračovat až do 8. června - žádosti o květnovou podporu by měly být zpřístupněny snad v první polovině měsíce května. Celkem tak za období 12.3. - 8.6. bude možné žádat o kompenzaci ve výši 44 500 Kč.

Na co si dát pozor: 

Jak finanční správa, tak i sama ministryně finanční varovaly podnikatele před tím, aby kompenzační bonus nečerpali neprávem - tedy v situaci, kdy jejich podnikání prokazatelně nijak negativně ovlivněno nebylo. Padly zmínky o kontrolách či pokutách a dokonce i o vězení.

Tipy na závěr:

- I pokud jste již obnovili svou činnost, můžete v případě dostatečně nízké poptávky nadále o Pětadvacítku žádat. Více ZDE.

- O Pětadvacítku mohou za určitých okolností žádat i podnikatelé s přerušenou živností. Více ZDE.

- Pokud vám koronavirus zničil podnikání do té míry, že jste skončili na úřadu práce, i pak můžete mít někteří na Pětadvacítku právo. Více ZDE.

- Na vaše nejčastější dotazy ohledně čerpání Pětadvacítky jsme se ve spolupráci s advokáty pokusili odpovědět ZDE a ZDE.

2. Kompenzační bonus pro malá s.r.o.

Kdo může žádat: 

Společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) s nejvýše dvěma společníky (o kompenzační bonus mohou žádat oba). Žádat může vlastně i víc než dva společníci, ale jen v případě, že jde o osoby v příbuzenském vztahu. Stejně jako u Pětadvacítky platí, že žádný žádající společník nesmí být zaměstnancem, za nějž zaměstnavatel odvádí nemocenské pojištění + nesmí na něj za dané období být čerpán program Antivirus (viz níže). Podrobnosti k podpoře pro společníky malých firem lze najít na stránkách Ministerstva financí. Žádat se bude skrz podobný formulář, jaký již existuje pro Pětadvacítku. Každý společník tedy vyplní osobní údaje, uvede období, za které chce kompenzační bonus čerpat a podepíše čestné prohlášení (formulář zatím není k dispozici).

Jakou výši má kompenzace: 

Stejně jako v případě Pětadvacítky obdrží společníci jednorázový denní příspěvek ve výši 500 Kč denně. Vláda chce společníkům umožnit čerpat tento bonus zpětně až od 12. března do 8. června. Budou tak mít nárok na stejný kompenzační bonus jako OSVČ, a to až v celkové výši 44 500 Kč za celé zmíněné období.

Na co si dát pozor:

O tento kompenzační bonus nemůže žádat OSVČ, která již čerpá Pětadvacítku, stejně jako společníci, jejichž s.r.o. se v daném období nacházela v úpadku, likvidaci, či byla označena jako nespolehlivý plátce DPH. I pokud jste společníkem ve více sročkách, kde splňujete podmínky, můžete žádat pouze v rámci jedné

3. Program Antivirus (Kurzarbeit)

Kdo může žádat: 

Každý zaměstnavatel, kterému vládní opatření a pandemie COVID-19 znemožnily vyplácet zaměstnancům mzdy v plné výši, a to za období od 12. března do konce května (prozatím).

Jakou výši má kompenzace: 

Výše kompenzace závisí na tom, do jakého z dvou režimů v rámci kurzarbeitu spadáte. 

Režim A - případy, kdy byl váš provoz uzavřen či omezen kvůli nařízení vlády, Ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. V tomto případě stát hradí 100 % průměrného výdělku zaměstnance, avšak maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance činí 39 000 Kč. Tento režim se vztahuje i na případ, kdy byl váš zaměstnanec povinně poslán do karantény. V tomto případě stát za prvních 14 kalendářní dny hradí 60 % mzdy, tedy stejnou náhradu jako při dočasné pracovní neschopnosti.

Režim B - případy, kdy překážky pro plnohodnotné vykonávání práce vznikly na straně zaměstnavatele (například kvůli špatné hospodářské/logistické situaci nebo kvůli omezené poptávce po jeho produktech/službách), který tak není schopen zaměstnancům smluvenou práci zajistit. V tomto případě stát hradí 60 % mzdy včetně odvodů po dobu trvání těchto překážek. Maximální výše příspěvku na jednoho zaměstnance u tohoto režimu činí 29 000 Kč.

Na co si dát pozor: 

Nejčastější chyby při vyplňování žádosti o kurzarbeit najdete ZDE. Ministerstvo práce a sociálních věcí vzhledem k četným chybám při žádostech o Antivirus vydalo i dokument, v němž na ty nejčastější upozorňuje. Pozor si dávejte také na to, abyste dokumenty, které se vám v rámci podávání žádosti na webu ministerstva, nijak nepřejmenovávali. Jejich názvy jsou unikátní a slouží k následné automatické identifikaci vaší osoby.

4. Ošetřovné

Kdo může žádat: 

Zaměstnanec, OSVČ či osoba pracující na DPP/DPČ, která pečuje o dítě mladší 13 let (ještě nedosáhlo věku 13 let), které kvůli současným nařízením nemůže navštěvovat školu, školku nebo obdobné zařízení (školička, lesní školka atp.). Ošetřovné lze pobírat i v případě, že dané zařízení zavřel sám zřizovatel a na rozdíl od standardního ošetřovného se např. rodiče mohou v péči o dítě každý kalendářní den dle potřeby střídat.

Jakou výši má kompenzace: 

Po celou dobu čerpání ošetřovného, které je vypláceno po dobu uzavřených škol a obdobných zařízení, je žadateli z řad vypláceno 80 % (pokud žádáte zpětně, do 31.3. to bude 60 % vyměřovacího základu a od 1.4. oněch 80 %) redukovaného denního vyměřovacího základu za každý kalendářní den. V případě OSVČ jde aktuálně o částku 500 Kč na den, přičemž živnostníci, jež o ošetřovné požádali do konce dubna, mohou zpětně žádat i o proplacení března. Žádost o ošetřovné za duben budou OSVČ moci podávat od 11.5, kdy se jim na této stránce zpřístupní potřebný formulář. Ještě jednou dodám, že OSVČ mohou ošetřovné čerpat i dohromady s kompenzačním bonusem.

Na co si dát pozor:

Pokud o ošetřovné žádá osoba, která není rodičem dítěte, je podmínkou, aby s ním žila ve společné domácnosti. Zaměstnanci, nezapomeňte po skončení každého kalendářního měsíce zaměstnavateli předat "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení" (k dispozici ZDE), který je nutné vyplnit a znovu dodat každý měsíc, aby jej zaměstnavatel mohl předat okresní správě sociálního zabezpečení, jež vám následně dávku vyplatí.

----------------

Pokud máte ke kompenzačním bonusům či jiným státním příspěvkům... a vlastně i k čemukoliv jinému v rámci podnikání jakýkoliv dotaz, neváhejte ho směřovat do naší Poradny pro podnikatele a živnostníky, kde vám na něj v případě potřeby mohou odpovědět i odborníci z oblasti práva atp.

Máte zájem komentovat, lajkovat nebo přidat svůj vlastní článek? Registrujte se na Warengo teď hned!

#podnikani #osvc #sro #zivnost #prace #zamestnavatel #zamestnanec #petadvacitka #zadost #kompenzace #kompenzacnibonus #pravidla #antivirus #kurzarbeit #nahradamezd #osetrovne #deti

Hodnocení: +15
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • Věková hranice pro ošetřovné mi stále přijde velice padlá na hlavu. Povinná školní docházka je ze zákona do 15 let, tak nevidím jediný důvod proč vylouřit děti od 13-15 let, které mají větší nároky na jídlo, hygienu atd.
    +2
    • Tam asi vláda má pocit, že tyhle děti už jsou schopny být doma samy a postarat se o sebe samy.
      +1
Doporučené příspěvky
3 minuty
6 minut
13 minut
7 minut
5 minut
11 minut
16 minut
5 minut
6 minut
6 minut
4 minuty
4 minuty
Doporučené příspěvky
3 minuty
6 minut
13 minut
7 minut
5 minut
11 minut
16 minut
5 minut
6 minut
6 minut
4 minuty
4 minuty