6 minut čtení

Investování pro začátečníky 4/7 - Jak využít P/E ratio: Nejvíce používaný poměrový ukazatel

V této části investování pro začátečníky se budeme zabývat počátkem vlastního zkoumání akcií. Vysvětlím vám význam poměrového ukazatele P/E a zlehka nakousnu, jak využít P/E ratia v praxi.

Abyste dokázali zkoumat společnosti a posoudit, zda se jedná o dobrou investiční příležitost, není třeba žádných sofistikovaných dovedností ani vysokoškolského vzdělání. Kdyby možná více lidí vědělo, jak zkoumat a filtrovat jednotlivé akcie a vyhradilo si čas na malý průzkum společností, řada „odborníků“ na židlích správců podílových fondů by přišlo o práci.

Bohužel tomu tak není a ať je důvod jakýkoliv, výběr individuálních akcií je považovaný za riskantní hazard.

Skutečnost: Pouze vy jste zodpovědní za výběr akcií

Pokud vybíráte jednotlivé akcie, veškerou zodpovědnost nesete na svých bedrech vy, sami jste si pánem, což je v našich končinách možná trochu tabuizovaný styl myšlení. V zemi, kde řada lidí hledá chyby především u ostatních a zříká se odpovědnosti za vlastní osud není divu, že se průměrný investor vrhá do náruče podílových fondů (pokud tedy vůbec investuje).

Pokud by vzalo více lidí rozum do hrsti a bylo by ochotno překonat krátkodobé poklesy hodnoty portfolia aniž by prodávali své investice v nejhorším možném čase, bylo by zde mnohem více šťastnějších a bohatších investorů. Snad časem uvidíme více investorů, kteří se budou chtít vzdělávat a provádět inteligentní a disciplinovaný výběr akcií s dlouhodobým výhledem.

Co představuje P/E ratio

P/E ratio může, ale také nemusí odhalovat předražené akcie. Nejednoznačnost předchozí věty může budit nedůvěru, zahrnutí P/E ratia při analýze akcií je nutné, ovšem nikoliv postačující kritérium. Jedná se o tak rozšířený pojem z investiční teorie, že jsem přesvědčen, že by se měl každý investiční začátečník s tímto výrazem seznámit. Ačkoliv přiznávám, že v rámci rozsahu článku bylo nutné přistoupit k jistým zjednodušením.

Poměr P/E (anglického price to earnings) jednoduše vyjadřuje, kolikrát vyšší je hodnota společnosti, než je její čistý zisk nebo také počet let, za který by se vám navrátila cena akcie při současných ziscích (za předpokladu, že bude kompletní zisk rozdělován mezi akcionáře).

Čím je tedy P/E ratio vyšší, tím dražší je i společnost. Kromě toho také vyšší P/E poměr naznačuje, že je akcie mezi lidmi populárnější a kupuje ji větší počet investorů. Poměry P/E se liší podle odvětví i tržních podmínek a vy z jeho průměrné hodnoty můžete zjistit i to, zda je například celý trh nadhodnocený.

Průměrné P/E ratio amerického akciového trhu

Zdroj: multpl.com

Historický průměr P/E ratia na americkém akciovém trhu je 15,79, přičemž v současnosti se pohybuje těsně nad hodnotou 22. Naznačuje to tedy, že je akciový trh v současnosti přehřátý? Pravděpodobně ano, konečný závěr však nemůžeme vyřknout bez zahrnutí dalších metrik, které si vysvětlíme v následujícím článku.

Velká řada odborníků se shoduje na tom, že P/E poměr přesahující hodnotu 25 je již příliš vysoký bez ohledu na odvětví nebo trh. V současnosti však tuto hodnotu překonává řada akcií, do kterých investoři houfně vkládají své peníze.

Z historického hlediska pak ještě stojí za zmínku nejvyšší hodnota P/E amerického akciového trhu z května 2009 – 123,73 a nejnižší ještě z období první světové války z prosince 1917 – 5,31.

Pozor na davové chování

Akcie s vysokým P/E ratiem vypráví skvělé příběhy a investoři předpokládají jejich zářnou budoucnost, speciální důraz bych však kladl na slovo „předpokládá“. Jak počet investorů roste, daná akcie je stále více přeceňovaná, až hrozí vytvoření bubliny.

Každý, kdo koupí společnost v době extrémně vysoké hodnoty P/E tak nakonec přijde o své peníze, jenom nevíme kdy. V podstatě se ani nedá odhadnout, zda cena akcie „dožene“ její extrémně vysoké P/E a dostane ho opět na normální úroveň. Samozřejmě to nemusí platit vždy (příklad Amazonu je více než výmluvný), v průměru lze získat investicí do těchto společností pěkné krátkodobé zisky, pravidelné využívání této strategie se však rovná spíše spekulaci či gamblingu.

Hodnoty P/E ratia vybraných veřejně obchodovaných společností:

Zdroj: finance.yahoo.com; stav k: 3. 6. 2020

Nákup společností s nízkým P/E ratiem je atraktivní hned ze dvou důvodů:

1.      Nízké P/E = společnost, která je potenciálně podhodnocená – nízká cena

2.      Nízké P/E = společnost má s největší pravděpodobností vysoké příjmy

Pokud byste se podívali na akademické studie, zjistili byste, že existuje prokázaná korelace mezi nízkou hodnotou P/E a nadprůměrnými výnosy. P/E ratio je základním poměrovým ukazatelem, který umí o akcii na první pohled leccos prozradit, také ho však výrazně zjednodušuje. Je třeba ho znát, nicméně uplatnění nalézá především v kombinaci s dalšími poměrovými ukazateli. Využití P/E ratia spolu s dalšími dvěma zásadními poměrovými ukazateli P/B a P/S si ukážeme v příštím díle investičního seriálu.

Přečtěte si všechny díly průvodce investování pro začátečníky:

1. Proč začít investovat

2. Jak funguje akciový trh

3. Základní investiční strategie

4. Jak využít P/E ratio: Nejvíce používaný poměrový ukazatel

5. Jak odhalit podhodnocené akcie pomocí elementární matematiky

6. Dividendové akcie jsou základem úspěchu každého akciového investora

7. Jak minimalizovat riziko?  

#akcie #jakinvestovat #investovani #investice #návod #howto #knowhow

Hodnocení: +16
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.