@miloslavjanda
author
@miloslavjanda

KAŽDÝ pracovní DEN novinky ze světa PRÁVA, DANÍ a ÚČETNICTVÍ, a to přímo pro vás. Chcete je?

Každý den provádíme rešerši důležitých dokumentů, článků, rozsudků apod., abychom našim klientům poskytovali ty nejaktuálnější informace.

Součástí rešerše, kterou můžete pravidelně dostávat i vy, jsou:

✅ Nové právní předpisy (příp. jejich změny) ve Sbírce zákonů

✅ Nové právní předpisy (příp. jejich změny) ve Sbírce mezinárodních smluv

✅ Právní předpisy Evropské unie (nařízení EU)

✅ Judikatura Ústavního soudu

✅ Judikatura Nejvyššího soudu

✅ Judikatura Nejvyššího správního soudu

✅ Judikatura Soudního dvora Evropské unie

✅ Zajímavé články na témata práva, daní, účetnictví z českých zpravodajských portálů

✅ Zajímavé články Ministerstva financí

✅ Zajímavé články Finanční správy

✅ Zajímavé články z českých účetních portálů

Naši klienti se tak nemusí strachovat, že by prováděli něco v rozporu se zákonem a jejich podnikání vždy přizpůsobujeme nejaktuálnějším informacím. Máte zájem pravidelně dostávat tyto novinky i vy? Napište mi to do komentářů. 👇 Spojím se s vámi a každý pracovní den od nás obdržíte souhrn toho nejdůležitějšího.

#pravo #dane #ucetnictvi #právo #daně #účetnictví #legislativa #jcnews #novinky #mfcr #judikatura #jandaconsulting

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author
@miloslavjanda
ℹ️ Podle novely zákona o obchodních korporacích bude u společnosti s ručením omezeným platit, že při rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) 👉 MUSÍ mít návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny, pokud bude zákon vyžadovat, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou. V takovém případě se poté společníkům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká;❗️podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. #jcnews #jctips #legislativa #sro #valnahromada #perrollam #daně #dane #právo #pravo #účetnictví #ucetnictvi #jednatel #společník #spolecnik photo
Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
author
@miloslavjanda
Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2020 byla splatná do 15. 4. 2020. ⚠️ Čtěte dál👇 Finanční úřad PROMINE úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za PODMÍNKY, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne 👉 15. 10. 2020. Tímto rozhodnutím se zálohy na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020 nepromíjí, ale je umožněno zaplatit tyto zálohy společně v termínu proplacení zálohy daně silniční za 3. čtvrtletí roku 2020. #dansilnicni #silnicnidan #jcnews #jctips #legislativa #coronavirus #koronavirus #covid19 #právo #daně #dane #účetnictví #silničnídaň #daňsilniční
Hodnocení: +5
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.