@miloslavjanda
Pro sledování či spojení s uživatelem se prosím
přihlašte nebo zaregistrujte.
author
Miloslav Janda
@miloslavjanda
information_source Podle novely zákona o obchodních korporacích bude u společnosti s ručením omezeným platit, že při rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) point_right MUSÍ mít návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny, pokud bude zákon vyžadovat, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou.

V takovém případě se poté společníkům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí.

Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká;❗️podpis na vyjádření musí být úředně ověřen.

#jcnews #jctips #legislativa #sro #valnahromada #perrollam #daně #dane #právo #pravo #účetnictví #ucetnictvi #jednatel #společník #spolecnik
photo
Hodnocení: +8
author
Miloslav Janda
@miloslavjanda
Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2020 byla splatná do 15. 4. 2020. warning Čtěte dálpoint_down

Finanční úřad PROMINE úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za PODMÍNKY, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne point_right 15. 10. 2020.

Tímto rozhodnutím se zálohy na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020 nepromíjí, ale je umožněno zaplatit tyto zálohy společně v termínu proplacení zálohy daně silniční za 3. čtvrtletí roku 2020.

#dansilnicni #silnicnidan #jcnews #jctips #legislativa #coronavirus #koronavirus #covid19 #právo #daně #dane #účetnictví #silničnídaň #daňsilniční
Hodnocení: +5