Chcete pořádnou investiční show? Sledujte nás na Instagramu!
25.04.2020 1 minuta čtení

Žádost o příspěvek z programu Antivirus

Program Antivirus kompenzuje náhrady mezd zaměstnancům včetně odvodů za dobu překážek v práci, které vznikly od 12. 3. 2020 do 30. 4. 2020. JAK MÁ VYPADAT ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK? 

JAK MÁ VYPADAT ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK? 

👉 vyplnění identifikačního čísla zaměstnavatele 

👉 uvedení oprávněného zástupce žadatele (pokud bude zaměstnavatele zastupovat jiná osoba, je třeba doložit odpovídající plnou moc pro tuto osobu)

👉 uvedení úřadu práce, na který bude žádost podávat (vybírá se podle sídla zaměstnavatele)

👉 zadání bankovního spojení, na které budou příspěvky zasílány (povinnou přílohou při podání žádosti je doklad o vlastnictví účtu - buď smlouva o bankovním účtu, nebo potvrzení banky, kdo je majitelem daného účtu - nestačí jen výpis z účtu či printscreen z aplikace internetového bankovnictví)

👉 uvést odhadovanou výši příspěvku

👉 připojit prohlášení žadatele, že není v likvidaci či v konkurzním řízení a že mu nebyla v období tří let před podáním žádosti uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce

ODKAZ na žádost ➡️ https://antivirus.mpsv.cz

#jctips #jcnews #antivirus #příspěvek #mzdy #zaměstnanci #náhradaškody #legislativa #covid19 #coronavirus #koronavirus #krize

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.