28.04.2020 2 minuty čtení

Jaké má zaměstnavatel povinnosti v souvislosti s pracovní dobou zaměstnance?

Připomeňme si některé z povinností, které musí zaměstnavatel plnit vůči svým zaměstnancům. 

Zaměstnavatel je povinen:

✔️ Určit začátek a konec pracovních směn, přičemž délka směny nesmí přesáhnout 12 hodin.


✔️ Vypracovat písemný rozvrh týdenní pracovní doby a seznámit s ním nebo s jeho změnou zaměstnance nejpozději dva týdny před začátkem období, na než je pracovní doba rozvržena, pokud se nedohodne se zaměstnancem na jiné době seznámení.


✔️ Poskytovat zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce v rozsahu nejméně 30 minut - tato doba se nezapočítává do odpracované doby.


✔️ Poskytovat bezpečnostní přestávku podle zvláštních právních předpisů (např. u řidičů, u osob při práci se zrakovou zátěží) - tato doba se do pracovní doby započítává.


✔️ Rozvrhnout pracovní dobu tak, aby zaměstnanec měl nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu.


✔️ Zaměstnanci nařizovat práci ve dnech pracovního klidu a práci přesčas jen výjimečně.


✔️ Mít na paměti, že délka směny zaměstnance pracujícího v noci nesmí překročit 8 hodin v rámci 24 hodin po sobě jdoucích, pokud zákoník práce nestanoví jinak.


✔️ Po zaměstnanci požadovat pracovní pohotovost jen, jestliže se o tom se zaměstnancem dohodne.


✔️ Vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci s vyznačením začátku a konce odpracované směny, práce přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce a doby v době pracovní pohotovosti a evidenci s vyznačením začátku a konce pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel.

#zaměstnavatel #zaměstnanec #pracovnípoměr #jctips #jcnews #zamestnavatel #zamestnanec #pracovnipomer #pracovníprávo #pracovnipravo #personalistika #mzdy #legislativa #právo

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.