author
Miloslav Janda
@miloslavjanda
Záloha na silniční daň za 1. čtvrtletí 2020 byla splatná do 15. 4. 2020. warning Čtěte dálpoint_down

Finanční úřad PROMINE úrok z prodlení a úrok z posečkané částky na zálohách na daň silniční splatných do 15. 4. a 15. 7. 2020 za PODMÍNKY, že k úhradě těchto záloh dojde nejpozději dne point_right 15. 10. 2020.

Tímto rozhodnutím se zálohy na silniční daň za 1. a 2. čtvrtletí 2020 nepromíjí, ale je umožněno zaplatit tyto zálohy společně v termínu proplacení zálohy daně silniční za 3. čtvrtletí roku 2020.

#dansilnicni #silnicnidan #jcnews #jctips #legislativa #coronavirus #koronavirus #covid19 #právo #daně #dane #účetnictví #silničnídaň #daňsilniční
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.