author
@miloslavjanda
ℹ️ Podle novely zákona o obchodních korporacích bude u společnosti s ručením omezeným platit, že při rozhodování mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam) 👉 MUSÍ mít návrh rozhodnutí per rollam formu veřejné listiny, pokud bude zákon vyžadovat, aby přijetí rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou. V takovém případě se poté společníkům zasílá kopie veřejné listiny o návrhu rozhodnutí. Ve vyjádření společníka se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, jehož se vyjádření týká;❗️podpis na vyjádření musí být úředně ověřen. #jcnews #jctips #legislativa #sro #valnahromada #perrollam #daně #dane #právo #pravo #účetnictví #ucetnictvi #jednatel #společník #spolecnik photo
Hodnocení: +8
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.