23.02.2021 5 minut čtení

Porazte akciový trh: Jaké jsou vaše hlavní výhody oproti správcům největších podílových fondů?

Proč můžete vy porazit akciový trh, ale nejlepším správcům podílových fondů se to nedaří? Aktivní správa podílových fondů přináší poměrně mizerné výsledky ve srovnání s celkovým akciovým trhem. Vy však máte oproti profesionálům několik výhod.

Asi 63 % aktivně spravovaných podílových fondů přináší v daném roce nižší výnos ve srovnání s indexem S&P 500. Během pětiletého období pak v průměru dopadá hůře 78 % aktivně spravovaných fondů. Čísla platící pro americký akciový trh však nijak nevybočují od normálu. V Evropě prohrává na 5letém horizontu se srovnávacím indexem hned 73 % aktivně řízených fondů.

Statistiky vyplývají z pololetní studie SPIVA Scorecard, která porovnává právě výkonnost aktivně spravovaných fondů s jejich referenčními indexy.

Nevýrazné výsledky profesionálů často odrazují drobné investory od výběru vlastních akcií. Jak můžete vy, drobný investor, překonat akciový trh, když to nedokážou ani ty nejbystřejší portfolio manažeři světa? Ukazuje se, že oproti profesionálním správcům fondů máte několik klíčových výhod:

1. Můžete investovat tam, kde existuje skutečný růstový potenciál

Největší výhoda drobného investora oproti velkým podílovým fondům: Můžete investovat do akcií s nízkou tržní kapitalizací. Akcie s tržní kapitalizací okolo 300 000 až 2 miliardy dolarů, jsou menší než většina akcií z indexu S&P 500, ale mají větší růstový potenciál. Riziko spojené s investováním do small-caps je vyšší, ale historicky přinášejí tyto investice lepší výnosy ve srovnání s akciemi střední a velké kapitalizace.

Podílové fondy jsou často příliš velké na to, aby investovaly významnou částku do jakékoliv společnosti s malou tržní kapitalizací. SEC zakazuje podílovým fondům držet více než 10% podíl v jakékoliv společnosti, díky čemuž nemohou velké podílové fondy investice do small-caps jednoduše realizovat. Bez těchto pravidel by mohl jediný fond rychle zvyšovat a snižovat ceny této akcie dle své vůle a narušovat tak přirozené tržní prostředí.

Pokud dokážete správně identifikovat růstovou společnost, můžete dosáhnout zajímavého investičního zisku, protože ji koupíte ještě ve chvíli, kdy je za velmi výhodnou cenu. Ke skutečnému růstu akcií dochází dříve, než dosáhnou dostatečné kapitalizace, aby do nich mohli vstoupit velké podílové fondy.

2. Poplatky aktivně řízených fondů vymažou významnou část výnosů

Investiční manažeři nepracují zadarmo a dostávají poměrně vysoké výplaty i když přinášejí horší výsledky než pasivně řízené fondy. Americké aktivně spravované fondy tak měly v roce 2019 průměrnou nákladovost fondu na 0,66 %, ve srovnání s 0,13 % u pasivně spravovaných fondů. A podívejte se na české aktivně řízené fondy. Ty nejlepší nabízejí poplatek kolem 1 % ročně.

Rozdíl se může zdát jako zanedbatelný, ale postupem času se nasčítá. Pokud byste investovali 5 000 Kč měsíčně do fondu s poplatkem 1 % a ročním průměrným zhodnocením 7 % ročně, zaplatili byste za 10 let na poplatcích o 35 000 Kč více, než kdybyste vkládali peníze do pasivně řízeného podílového fondu. Navíc nezáleží na tom, zda fond v průběhu času poskytne 8%, 12% nebo 0% zhodnocení, dokud budete investovat, manažer fondu dostane svou výplatu. Investujete-li tak na vlastní pěst záleží na výběru brokera, ale můžete dospět i k nákupu akcií bez poplatků.

3. Můžete si dovolit ignorovat krátkodobé výsledky

Třetí a možná nejdůležitější výhoda, proč jste schopní překonat výkonnost investičních profesionálů, souvisí s investiční strategií. Investoři do podílových fondů jsou výrazně citliví na krátkodobou výkonnost fondu. Takže si manažeři nemohou dovolit nedbat na momentální výkonnost a soustředit se na dlouhodobou investiční strategii. K čemu to vede? Aktivně řízené fondy mnohem častěji nakupují a prodávají své investice.

Průměrný obrat aktivně řízeného fondu se pohybuje kolem 63 %. To znamená, že podílových fond složený ze 100 akcií za 1 rok nahradí 63 svých podílů. Vysoký obrat je fenoménem, který je ve světě podílových fondů označovaný jako „window dressing“, kdy manažeři fondů na konci čtvrtletí nakupují ty nejtrendovější akcie. Americké fondy s více než 100 miliony dolarů spravovaných aktiv musí zveřejňovat své podíly – portfolia s atraktivními akciemi tak vypadají dobře pro drobné investory.

Nejúspěšnější investoři přitom investují s dlouhým investičním horizontem alespoň 5 nebo 10 let. Když sami zvolíte přístupy typu „kup a drž“, můžete ignorovat aktuální módní trendy a krátkodobou volatilitu a místo toho se zaměřit na dlouhodobé výsledky.

Měli byste se pokusit porazit trh?

Pokud nemáte čas ani odborné znalosti potřebné k výběru jednotlivých akcií, bude lepší se držet například nízkonákladových indexových fondů, které vám nabízejí téměř stejnou návratnost jako trh. Pokud však máte znalosti, čas a dostatečnou toleranci vůči riziku, pak není důvod, proč byste se od aktivního výběru jednotlivých akcií měli nechat odradit. Zvlášť pokud jste dobře obeznámení s nějakým konkrétním průmyslovým odvětvím nebo segmentem trhu.

Neznamená to, že byste měli investovat celé své bohatství do několika společností s malou kapitalizací, o nichž si myslíte, že mají potenciál stát se příštím Amazonem nebo Netflixem. Vyhrazení části vašich peněz na investice do jednotlivých akcií vám však bezesporu přinést k pasivní investiční strategii zajímavý nadvýnos může.

#akcie #jakinvestovat #investovani #akciovytrh #stockpicking #smallcaps #aktivniinvestovani #podilovefondy #podilovyfond

Hodnocení: +27
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.