11.04.2020 6 minut čtení

5 otázek, kterými připravit svůj byznys na post-pandemický svět

Podniková strategie je v současné situaci důležitější než kdy jindy. Určit si priority, projekty a cíle, kterými se vaše firma udá po skončení pandemie, ale musíte už teď. Na co se zaměřit a jaké body a otázky jsou zásadní?

To, co si ještě na konci února nikdo nepřipouštěl, se stalo skutečností. Pandemie COVID-19 ochromila celý svět. Ačkoli nové případy nakažených a obětí nemoci již naštěstí ve většině zemí nestoupají tak rapidně, jako ještě před 14 dny, a svět začíná pomalu vyhlížet další kroky.

Přes 100 000 mrtvých není málo, otázkou je, jak by čísla vypadala, kdyby svět nepřikročil k tak razantním bezpečnostním opatřením. A zatímco čísla nově nakažených budou snad i nadále klesat, nyní přichází čas počítat ekonomické ztráty – a zde čísla teprve porostou

Rapidní úbytek poptávky, regulace trhu, přerušení dodávek materiálu, nezaměstnanost, ekonomická recese a zvýšená nejistota investorů i podnikatelů – čísla, která dost možná atakují nejhorší ekonomické deprese od počátku 20. století. 

Vlády a národní instituce teď čeká hodně perné období, ve kterém se pokusí zachránit ohrožené a bankrotující sektory, ale větší část práce odvedou samy firmy, společnosti, živnostníci, byznysmeni, které musí najít způsob, jak z této situace vyjít co nejsilnější. 

A jedno je jisté, s přípravou na postpandemický svět nelze čekat až do doby, kdy budou z trhu sejmuty regulační restrikce, pro zachování byyznysu musí lídři podnikat zásadní kroky již nyní.

O jakých krocích mluvím? profesor a autor byznysových publikací Henry Mintzberg definoval byznysovou strategii 5P: plan, ploy, pattern, position and perspective neboli: plán, taktika, model, pozice a perspektiva. 

Na základě této strategie si lze položit pět otázek, které vám pomohou efektivně naskočit zpět do vlaku rozjíždějící se ekonomiky.

1. Jaké pozice mohu dosáhnout během a následně po pandemii?

Abyste byli schopni chytrých a strategických rozhodnutí, musíte nejprve pochopit pozici vlastního podniku vzhledem ke společnosti a prostředí. Kým jste na trhu, jakou roli hrajete v ekosystému a kdo je vaší konkurencí?

Musíte zároveň vědět, kam vlastně míříte. Jste schopni přerušit veškerý provoz a poté, až skončí pandemie, navázat, kde jste skončili? Dokážete dosáhnout předchozí pozice na trhu? Hrozí vám bankrot nebo dokážete využít momentu, zvýšené poptávky v době, kdy se trh probudí?

V současné době jsme svědky desítek zpráv o podnicích, firmách nebo celých segmentech trhu, které zpochybňují svou schopnost přežít následky karantény. Předně se to týká trhu služeb, pohostinství a eventových firem.

Na druhé straně jsou firmy, které naopak čelí zvýšené poptávce již nyní. Mluvím o trhu domácích potřeb, internetové komunikace, spotřební elektroniky a kurýrních služeb. Zjevná nevyváženost rozdílné ekonomické pozice v různých odvětvích činí některé firmy zranitelnější než jiné. 

Otázka, v jaké pozici se nachází právě váš byznys a zda nedokáže reagovat na transformaci poptávky, je tak pochopitelně první, jaké budete čelit. 

2. Jaký je váš plán pro opětovné rozjetí byznysu?

Plán je pochopitelně kurz, kterým se pokusíte směřovat ke kýžené pozici a jehož se budete snažit dosáhnout. Měli byste být schopni explicitně definovat, co přesně musíte udělat již dnes, abyste ze situace mohli těžit zítra.

V rámci současné situace tak otázka zní spíše: Jaké kroky mne během krize pomohou k zajištění ideální pozice na jejím konci?

Nedostatečný plán může ještě zhoršit dezorientaci způsobenou již tak dost nejistou situací. Při navrhování nezbytných kroků musíte vzít v potaz všechny proměnné a dlouhodobý cíl, jehož se snažíte dosáhnout.

3. Jak se změní vaše firemní kultura a identita?

Perspektiva, skrze kterou vnímá vaše firma okolní svět, vaše kultura a identita, se pravděpodobně následkem pandemie změní. V pozitivním slova smyslu může krize upevnit pracovní morálku, vylepšit kolektivní snahu zaměstnanců o společný cíl a zajistit potřebnou motivaci.

Nebo může naopak firemní vazby narušit – lidé mohou cítit potřebu zajistit vlastní potřeby a firemní identita pro ně bude druhořadá. Proto je zásadní zvážit, jakým způsobem se bude vyvíjet situace ve vašem případě?

Je vaše firemní kultura schopna čelit současné krizi? Semkne tato situace vaše zaměstnance dohromady nebo je zde naopak riziko, že je rozdělí? Jak loajální vůči firemní identitě vaši zaměstnanci jsou? 

Otázky tohoto druhu jsou sice ožehavé, ale se základním povědomím o vašich zaměstnancích byste měli být schopni určit důležitý aspekt svého byznysu.

4. Jaké nové projekty budete potřebovat spustit, udržet a koordinovat?

Vaše odpovědi na předchozí otázky by vám měly přiblížit potenciální projekty, kterým se můžete věnovat v rámci koronavirové krize. Výzvou je prioritizovat a zkoordinovat iniciativu, díky které budete schopni tyto projekty zvládnout.

Vyhněte se velkému počtu projektů, které jsou závislé na stejných zásadních zdrojích – konkrétních lidech, konkrétních firemních odděleních. S velkým počtem projektů byste mohli ztroskotat bojem o zdroje, který zpozdí nebo naruší vaši firemní strategii.

5. Jak jste na provedení vašich plánů a projektů připraveni?

Nakonec budete muset posoudit připravenost vaší organizace. Jste schopni dosáhnout projektů, které jste si předsevzali? Předně ve chvíli, kdy se velká část vašich zaměstnanců přesunula na homeoffice

Je zásadní rozdíl mezi připraveností individuálního týmu, připraveností organizace a připraveností na národní úrovni. Důležité jsou nejen zdroje, ale i rychlost a kvalita řízení organizačních procesů a sebemenší nerovnováha může rozhodnout o tom, kdo uspěje a kdo pohoří.

Tenhle seznam pěti strategických otázek vám může pomoci naplánovat budoucí kroky. Důležité je, že vaši zákazníci si zapamatují, jakým způsobem jste na krizi zareagovali. Například navýšení cen v době recese může mít zásadní vliv na zákaznickou loajalitu.

Jedna věc je jistá, pandemická krize zasáhla svět nečekaně a nepřipravený. Současný stav bude mnohým poučením do budoucna a zdrojem důležitých zkušeností. 

Máte zájem komentovat, lajkovat nebo přidat svůj vlastní článek? Registrujte se na Warengo teď hned!

#pandemie #krize #epidemie #koronavirus #COVID19 #byznys #ekonomika #recese #deprese #strategie #Mintzberg #podnikani #firmy #rozhodovani #planovani #management

Hodnocení: +15
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.