6 minut čtení

Nositel titulu Ph.D. z Harvardu popisuje, jak vytvořit vysoce výkonný tým

Na otázku nám odpoví Mark Nevins, který působí jako coach a mentor generálních ředitelů a vedoucích pracovníků. Čerpá ze svých více než dvacetiletých zkušeností a studia na Harvardu, kde získal doktorát. Také je autorem několika knih.

I přes všechnu kvalifikaci uvedenou výše na jasnou otázku, co musí manažer nebo vedoucí pracovník udělat pro to, aby vytvořil vysoce výkonný tým, a co je v tom to nejdůležitější, neodpovídá. Neodpovídá ale ne proto, že by neznal odpověď, ale proto, že důležitější je, jak si sám odpoví ten, kdo otázku pokládá.

Co to znamená? Existuje mnoho modelů a schémat, jak by měl vypadat vysoce výkonný tým, ale neexistuje zaručený recept a postup, jak takový tým vytvořit. Nevins přirovnává vytvoření vysoce úspěšného týmu k tomu, že do vás udeří blesk. Je to nepravděpodobné, ale ne nemožné. A stejně jako u toho, kam udeří blesk, záleží na mnoha okolnostech, záleží i při budování týmu na velkém množství proměnných, které nelze jednoduše měnit a ovládat.

Může jít o nadání a psychologické složení jednotlivých členů týmu. O jejich osobní cíle i otevřenost vůči výzvám a spolupráci s druhými. Roli hraje také to, kde se v životě jednotliví členové týmu aktuálně nacházejí, zda se plánují teprve osamostatnit, nebo už zakládají rodinu. Jaké mají podmínky doma, ale i jaké jsou aktuální podmínky ve společnosti a na trhu.

Teď trochu odbočíme. Jsou všechny skupiny zároveň i týmy? V tomhle je čeština krásná, protože nám dává prostor pro stupňování něčeho, co chceme vyjádřit i zcela odlišnými slovy. A často může jít jen o malé nuance. V tomto případě ale snad každý cítí, že skupina je více obecné slovo a její jednotliví členové ve skutečnosti vůbec nemusí spolupracovat. Tým je něco víc. Takže rozhodně neplatí, že by každá skupina byla i tým.

Vytvoření týmu totiž vyžaduje velkou investici. Od koho? Od všech členů, ale především od lídra, vůdce, manažera... říkejte mu, jak chcete. A investici čeho? Velkého množství energie.

Možná by si ji ale mohl ušetřit. Budování týmu je skutečně těžká práce, která zabere čas. Mnoho týmů neuspěje ne proto, že by členové neměli talent nebo vzdělání, ale proto, že jejich vedoucí nevynaložil dostatečné úsilí. Proto se nejdříve nabízí otázka, zda je skutečně nutné pro danou situaci nebo úkol sestavovat rovnou tým. Nestačila by skupina kvalifikovaných jednotlivců? Každý by si splnil svou část úkolu a mohlo by být hotovo.

Pokud zjistíte, že skutečně potřebujete tým, pak na sobě bude muset pracovat především vedoucí pracovník. To popisuje Nevins spolu s Johnem Hillenem v jejich knize What Happens Now?. V knize zároveň zaznívá i tato krásná myšlenka:

„Otázka, jak vytvořit silný a výkonný tým, může mít jinou odpověď pokaždé, když se zeptáte. Změní se situace, změní se lidé, změní se podmínky, změníte se vy sami. Nejde o odpověď, ale o to, co vy a váš tým uděláte pro to, abyste odpověď získali.“

V životě i v podnikání se většina věcí nejsnáze posuzuje zpětně. Stejně tak dokážeme zpětně rozpoznat vysoce výkonný tým. Už ale není tak jednoduché určit, co skutečně přispělo k úspěchu zrovna tohoto týmu. Byl vážně tak skvělý, nebo měl prostě trochu štěstí? Proč některé zdánlivě opravdu vysoce výkonné týmy nedosahují svých cílů?

Ph.D. Mark Nevins

Vrátíme se k otázce z nadpisu. Nezní „jak vytvořit tým?“ ani „jak vytvořit výkonný tým?“, ani „jak sestavit vysoce výkonný tým?“. Cítíte ty rozdíly, od té původní otázky, která byla „Jak vytvořit vysoce výkonný tým?“ Co pro to tedy vedoucí musí udělat? Podle Nevinse je odpověď jednoduchá: „to záleží“. Neexistuje pro to jednoduchý vzorec, protože to, co funguje na vás, nebude fungovat na někoho jiného, a to, co u vás fungovalo minule, už nemusí fungovat teď.

Nemá cenu hledat univerzální odpověď. Nevins říká, že každý vedoucí si musí odpovědět na tuto otázku sám. Nelámat si hlavu nad odbornou knihou nebo článkem, ale podívat se na svou společnost, na své zaměstnance a na sebe. Uvědomit si, že efektivní tým se sám nevytvoří, i když jsou všichni jednotlivci zkušení a schopní.

Zakončit takto článek by bylo trochu nefér, a proto i Nevins své pojednání uzavírá sérií otázek, které by si podle něj měl každý vedoucí položit nejdříve sobě a pak i jedincům, kteří mají tvořit jeho budoucí tým:

 • Jaké jsou naše společné cíle? Jsou dobře srozumitelné?
 • Jak budeme měřit, zda jsme těchto cílů dosáhli?
 • Jsme připravení srovnávat náš pokrok s těmito cíli a případně upravovat náš postup?
 • Jak posoudíme, který kompromis je nevyhnutelný?
 • Jsme vůči sobě navzájem skutečně odpovědní?
 • Máme vzájemnou důvěru, která dokáže zajistit i psychický klid?
 • Máme v celkovém měřítku potřebné dovednosti a znalosti?
 • Jsme všichni silné osobnosti s touhou po úspěchu?

Nevins také přidává několik bodů, na kterých může tým spolupracovat, aby se mohl stát výkonnějším:

 • Definujte účel týmu
 • Trvejte na jasné definici cílů
 • Buďte upřímní v měření pokroku
 • Zjistěte, jak se práce provádí a jak by to šlo zlepšit
 • Rozvíjejte vztahy založené na důvěře
 • Ujasněte si týmové hodnoty a definujte řešení nevyhnutelných konfliktů u jednotlivých hodnot
 • Zavažte se k tomu, že se budete stále zlepšovat, a to jak kolektivně, tak individuálně
 • Jednejte k sobě navzájem s velkorysostí a nesobeckostí
 • Naučte se dělat správná rozhodnutí společně a společně řešit neshody
 • Pokud individuální úspěch není na úkor kolektivních cílů, radujte se z úspěchu druhých

Snaha sestavit vysoce výkonný tým je jako řešení rovnice s několika neznámými, která má více různých řešení. Pokud bude proměnná X nějaká, pak bude proměnná Y taková. A když bude proměnná X jiná, pak se změní i proměnná Y. Stejně tak se v životě mění situace, lidé, okolnosti i vy sami. Nejde tedy o odpověď na otázku, jak vytvořit vysoce výkonný tým, ale o to, co pro to vy a váš tým uděláte.

#podnikani #tym #vykon #efektivita #spoluprace #osobnirozvoj #rady #tipy #inspirace

Hodnocení: +16
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.