11 minut čtení

Danění dividend? Achillova pata některých obchodních platforem. Jak si stojí ve srovnání?

Řadu investorů vede k akciovým investicím příslib pasivního příjmu formou dividend. Poměrně komplikované však může být jejich zdanění, neboť mezi jednotlivými brokery panují významné rozdíly. Jedno je jisté, s jednou platformou si vystačíte těžko.

V návaznosti na náš článek z minulého týdne, který se věnoval srovnání poplatkových struktur jednotlivých obchodních platforem při investování do akcií a ETF, jsem se rozhodl zpracovat další text, který se pro změnu bude věnovat danění dividend. Broker, který vás může přilákat díky nesporně výhodným poplatkům, pro vás může být na druhé straně nevýhodný vzhledem k tomu, jak vám zdaní dividendový zisk.

Neplatí, že vám obchodní platforma zdaní zisk 15% sazbou, která se rovná běžnému českému zdanění dividend a tím to hasne. Obvykle dojde ke zdanění dividendy v místě podnikání dané akciové společnosti a na vás potom je, si zažádat o navrácení přeplatku daně při podání daňového přiznání. Některé z platforem vám však zdaní dividendový zisk u českých akcií 35% sazbou, proto nejsou vhodné pro obchodování českých akcií, jiné vám pak z amerických dividend ukrojí 30 %, i když se tomu lze u jiných obchodníků vyhnout. Tyto rozdíly se můžou zejména na dlouhých časových řadách výrazně projevit. Než ovšem přistoupíte k výběru brokera na základě danění dividend, měli byste si položit pár otázek.

 • Budu investovat dlouhodobě nebo krátkodobě?
 • Chystám se nakupovat jednotlivé akcie nebo ETF?
 • Chtěl bych si budovat pasivní příjem prostřednictvím investic do dividendových akcií nebo dávám přednost růstu kapitálové hodnoty společnosti a dividendy pro mě nejsou důležité?
 • Chci investovat do zahraničních dividendových titulů nebo českých?

Tyto otázky jsou velmi důležité. Nelze obecně určit, která obchodní platforma pro vás bude nejvýhodnější. Zodpovíte-li si však výše položené otázky, každá sada odpovědí zhruba definuje vaši investiční strategii a budete schopní se dobrat k závěru, která platforma/y je/jsou pro vás jako konkrétního investora nejvýhodnější.

Předpokládám, že čtením těchto řádků potvrzujete váš zájem o dividendové investice a danění dividend. Proto pro vás toto srovnání bude důležité. Pojďme tedy přistoupit ke způsobům danění dividend u jednotlivých obchodních platforem.

 

Patria

 

 

@patriacz nabízí možnost nakupovat akcie prostřednictvím své webové platformy i online aplikace, přičemž kromě nákupu českých akcií umožnuje obchodovat na dalších 30 burzách cenných papírů z celého světa.

Prostřednictvím této platformy tak můžete nakupovat jak české, tak zahraniční dividendové tituly. Výplata dividendy českých akcií probíhá poměrně jednoduše a jsou vypláceny investorům již zdaněné 15% sazbou, na obchodní účet u Patria Finance.

Trochu komplikovanější může být situace v případě výplaty zahraniční dividendy. Dividendy zahraničních společností jsou připisovány na váš obchodní účet u Patria Finance v příslušné cizí měně a čisté výši – po odečtení srážkové daně zdroje v zahraničí (což je povětšinou praktikováno i u dalších obchodníků, jak uvidíte níže). Pokud však má Česká republika podepsanou s danou zemí smlouvu o zamezení dvojího zdanění (s většinou vyspělých zemí tomu tak je), můžete zaplacenou zahraniční daň použít jako podklad do daňového přiznání a v případě vyššího zdanění u zdroje (nad 15 %), můžete požádat o vrácení přeplatku daně.

 

Degiro

Degiro, které je holandskou obchodní platformou, vám zprostředkuje obchody na většině hlavních akciových burz z Evropy, USA, Kanady nebo Japonska, ale také méně obchodovaných asijských burz či Turecka. Prostřednictvím Degira pak lze nakupovat i české dividendové tituly.

Zahraniční povaha obchodníka Degiro znevýhodňuje jeho pozici u investorů, kteří by měli zájem investovat do českých dividendových titulů. Degiro díky své obchodní struktuře nemůže aplikovat lokální zdanění dividend na české akcie a dividendy jsou daněny sazbou 35 %.

Výše zdanění vybraných zahraničních dividend

Další zahraniční dividendy jsou pak daněny přímo u zdroje (viz tabulka výše) a na váš obchodní účet je připsána čistá dividenda. Degiro však zároveň umožňuje podepsat investorovi důležitý formulář W-8BEN, který vyplňujete pro americký úřad IRS (Internal Revenue Service). Jedná se o prohlášení, jímž potvrzujete, že je vaší daňovou rezidencí Česká republika a slouží k uplatnění nároku na zamezení dvojího zdanění. Dle tabulky můžete vidět, že jsou běžně americké dividendy daněné 30% sazbou, pokud ovšem vyplníte u Degiro tento formulář, zdaní vám americké dividendy pouze 15% srážkovou daní. Za zmínku určitě stojí, že má formulář omezenou platnost pouze na 3 roky.

Nakoupíte-li dividendové tituly na dalších zahraničních burzách, například v Německu, opět můžete zažádat o navrácení rozdílu prostřednictvím správně vyplněného daňového přiznání. Vždy však záleží na výši ušetřené daně, administrativa spojená s vyplněním daňového přiznání nebude otázkou pár minut. Pro dlouhodobé dividendové investory, kteří plánují nakupovat zahraniční akcie, může být Degiro vhodnou volbou.

 

XTB

 

 

V nabídce XTB investor nalezne významné evropské i americké burzy, a kromě toho pár exotičtějších burz. V současnosti se tomuto obchodníkovi daří dobývat investiční trh se svou nabídkou obchodování fyzických akcií bez poplatků až do měsíčního objemu obchodů 100 000 EUR. Benefit, který ocení často obchodující investoři, jak je to ale s daněním dividend?

Zdanění dividend u XTB probíhá podobně jako v případě Degiro s jedním podstatným rozdílem. XTB vám nezprostředkuje vyřízení W-8BEN formuláře, tudíž si ho musíte zařídit sami na vlastní pěst, což může být nemalá komplikace. Americké dividendy tak jsou daněny 30 % a proto není vhodné o XTB uvažovat primárně jako o platformě k nákupu amerických dividendových akcií. Kromě toho platí totéž, co pro Degiro výše nebo Saxo Bank v závěru, vzhledem k obchodní struktuře jsou dividendy při nákupu českých fyzických akcií daněny 35% sazbou. @xtbczsk si své fanoušky určitě najde, nebudou se ale rekrutovat z řad dlouhodobých dividendových investorů.

 

Fio banka

Fio banka zprostředkovává jako jediná česká banka svým klientům přímý přístup na akciové trhy prostřednictvím své platformy e-Broker. Pravda, webová aplikace se svým uživatelským rozhraním nemůže rovnat přehledné konkurenci, dividendový investor však bude mít jiné preference.

Dividendy obchodované v České republice vám budou vyplaceny přímo na obchodní účet, v případě že má investor u Fio Banky tzv. Master účet. Pokud má zřízený samostatný účet v Centrálním depozitáři cenných papírů a Fio Banka plní roli pouhého zprostředkovatele, pak si bude muset investor dividendu vyzvednout v bankovním ústavu, u kterého daný dividendový titul své zdaněné dividendy vyplácí. Tuto informaci naleznete na webových stránkách jednotlivých společností v sekci „pro investory“. Například výplatu dividend ČEZ nebo Phillip Moris zprostředkovává Česká spořitelna. Zda dáte přednost využití Master účtu (+ pohodlná výplata dividendy; - co se bude dít s cennými papíry, kdyby došlo k úpadku Fio banky?), nebo Centrálního depozitáře cenných papírů je volbou každého jednotlivého investora.

Fio Banka nabízí na webu ke stažení formulář W-8BEN. Pokud ho vyplníte a bance odevzdáte, jsou americké dividendy daněny pouze 15 %. Ostatní dividendy vyplácené tituly obchodovanými na zahraničních burzách jsou připisovány přímo na obchodní účet po zdanění (viz tabulka danění v jednotlivých zemích u Degiro), v rámci podaného daňového přiznání můžete opět zažádat o vrácení daně. E-Broker od Fio banky se tak dle mého názoru hodí k investování do českých dividendových akcií, v případě zahraničních titulů však může negativně působit na celkovou ziskovost poplatková struktura.

 

eToro

Prostřednictvím eToro nelze nakupovat české akcie, přičemž se platforma podobně jako XTB chlubí tím, že zprostředkovává nákup fyzických akcií a ETF bez poplatků. Bohužel se však bude muset investor spokojit s vyšším spreadem. Platforma má i svá další (pozitivní) specifika, jako je možnost kopírování dalších investorů dle vlastního výběru, ale to není předmětem srovnávání.

Jak už bylo řečeno, české dividendové tituly si na eToro nekoupíte, s akciemi na ostatních burzách to funguje podobně jako u ostatních obchodních platforem – jsou vám na účet připsány zdaněné a vy posléze můžete v daňovém přiznání zažádat o navrácení daně (samozřejmě v případě, že má ČR s danou zemí uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění). K plusu lze určitě eToro přičíst, že nabízí poměrně snadné vyplnění W-8BEN formuláře. Při prvním vašem nákupu americké akcie je vám jeho vyplnění automaticky nabídnuto. Americké dividendy jsou tak daněny pouze 15 %.

 

Interactive Brokers (Lynx)

Obchodník Interactive Brokers vystupuje v české republice pod značkou Lynx. Lynx zprostředkovává svým klientům přístup k více než 100 burzám ve 30 zemích, které bohužel nezahrnují Českou republiku. Uvažujete-li o investici do Českých dividendových titulů, Lynx vám nepomůže.

Dividendy plynoucí z vašich investic pak obdržíte podobně jako v případě předcházejících obchodníků zdaněné přímo na účet. @lynxbroker vám opět nabízí možnost vyplnění W-8BEN formuláře, nemusíte se tudíž bát 30% zdanění amerických dividend. Kromě toho pak Lynx také nabízí na svých stránkách poměrně podrobný návod, jak si připravit podklady pro podání daňového přiznání, (u jiných brokerů jsem neobjevil), ve kterém je opět možné zažádat o navrácení přeplacené daně.

 

Saxo Bank

Dánská Saxo bank podobně jako Fio Banka nabízí zázemí banky, dokonce celoevropského formátu, což může někdo považovat za benefit. Investiční platforma umožnuje přístup k téměř 20 000 akciím na 36 burzách po celém světě a výjimkou nejsou ani české akcie.

Co se týče danění českých dividend, alespoň u základního účtu (jsou nabízené celkem 3 úrovně) není Saxo Bank vhodnou investiční platformou, neboť jsou akcie drženy na sběrném účtu SAXO Bank A/S, a proto jsou daněny 35 %. Pro investory s účtem Platinum a VIP, s trvalým bydlištěm v České republice však Saxo bank nabízí standardní danění 15 %. Pro snížení danění amerických dividend z 30 % na 15 % lze využít u @saxobankcz formuláře W-8BEN, který je investorům k dispozici. Ostatní akcie jsou pak daněny přímo u zdroje a na obchodní účet připisovány již zdaněné, dle daňových standardů země sídla akciové společnosti.

Slovo závěrem

Jak jsem psal už v úvodu, chcete-li dosáhnout nejefektivnějšího zdanění dividend, pravděpodobně se nevyhnete zřízení vícero obchodních účtů. Pro české dividendové akcie je vhodné využívat české obchodní platformy (např. Fio banka, Patria), pro zahraniční mohou být výhodnější naopak jiné (např. Degiro, Lynx nebo Saxo Bank).

V prvé řadě je ale třeba zauvažovat nad vaší investiční strategií, která by měla primárně definovat výběr vaší obchodní platformy. Krátkodobý obchodník může ocenit nízké poplatky před efektivním zdaněním dividend a bude pro něj tak vhodná opět jiná platforma (např. XTB).

---

Chcete-li se dozvědět více informací o několikrát zmiňovaném formuláři W-8BEN, přečtete si tento článek: Co to je a proč by se o něj měl před otevřením účtu zajímat každý dividendový investor? od @tomasdurcak 

#investovani #akcie #dividendy #dane #danenidividend #obchodniplatformy #brokeri #obchodniucet #dividendoveinvestice #zprostredkovatele #poskytovatel  #xtb #patria #degiro #fio #etoro #saxo #lynx #srovnani #dividendovyinvestor

Hodnocení: +130
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • U eToro a amerických akcií to bohužel není tak, jak píšete. Připisují dividendy očištěné o daň 30% i po vyplnění W-8BEN. Snažil jsem se to s nimi řešit několikrát a stále si trvají na svém striktním zdaňování dle země původu akcie.

  +5
  • Dobrý den, počítám, že jste 30%tní zdanění s eTorem nevyřešil. Zrovna jsem na to narazil také a jsou jak neprůstřelná zeď. Přemýšlím o zmigrování k jinému brokerovi.

   0
  • "a stále si trvají na svém striktním zdaňování dle země původu akcie" to není uplně přesně. Co odpověděli mě, jde ještě dál: "Here at eToro because we operate internationally, it can be difficult to assess different taxation laws and thus we charge the full 30% tax. If you require a tax refund you may wish to contact your local tax authority." To je dost mimo :-/

   +1
 • Taky jsem mel FIO na české akcio a DeGiro na vše ostatní, ale vždy na začátku roku jsem úpěl nad přípravou daňového příznání. Fio to posílá čtvrtletně, ale detailně - takže excel a kousek po kousku počítat. Degiro to posílá nějak divně agregovaně a nejsem si tam jistý, jestli je to dobře, takže jsem si to přepočítaval manálně podle historie. No a pak to nejhorší, tyhle 2 reporty spojit do jednoho. Na základě toho jsem se rozhodl na degiro vykašlat a zůstat jen u FIO, i když tam jsou trochu vyšší poplatky. Zjistil jsem totiž, že mám morální zábrany něco kupovat s představou, jak u toho budu v březnu trpět. Jak jste na to vy?

  +4
  • @pedrossito Výpisy Degiro jako podklad pro daňové přiznání = katastrofa. Nechápal jsem, že tohle může zahraniční broker myslet vážně.Žádný výkaz příjmů a výdajů, jen zisků a ztrát + dividendy.To neodpovídá zákonným požadavkům.

   Ještě že jsem zvyklý vést si vlastní detailní obchodní deník, ze kterého si dělám poklady pro daňová přiznání. Odešel jsem od nich v roce 2018.

   0
  • @miroslavpitak Já používám Lynx a jejich roční výpis dividend je už seřazen a sečten podle států. Stačí jen vytisknout. Nic lepšího jsem nikde jinde neviděl.

   +2
  • @Karkoska ja jsem o tom taky nedávno četl, takže jsem rád, že tomu tak skutečně je :))   Díky ?

   +1
  • Já nezkousla FIO brokera - vůbec jsem do jeho fungování nepronikla. A to mám vyzkoušeno kde co. Degiro mi naopak přijde přehledné - vygeneruji si přehled v excelu a je tak pěkně vidět nákup/prodej kdy, dividendy, zaplacené daně, měna. Za mě ok.

   0
 • Díky za článek, Patriku. Mám dotaz (1) a komentář (2): 1) Máme povinnost (i při vyplnění formuláře W-8BEN) dodat při podávání daňového přiznání dokument o zaplacení daně z dividend od zahraničního správce daně... Jak ho získat, např. u US dividend? Je mi jasné, že se na to možná plno lidí vykašle, ale když musíte mít např. bezpečnostní prověrku, a příslušní lidé vidí do účtu, tak si to nemůžete dovolit. :-) https://www.investujeme.cz/clanky/zdanovani-dividend-ze-zahranici-kdo-nema-potvrzeni-o-zaplaceni-dane-v-zahranici-ma-smulu/ 2) XTB sice zavedlo 0 % poplatky za nákup/prodej akcií/ETF, ale má poplatek 0,5 % za konverzi měn. Degiro převádí EUR/CZK zdarma, ostatní převody má za poplatek 0,1 %. 

  https://xtb.scdn5.secure.raxcdn.com/file/0101/76/tabulka_poplatku_a_provizi_0419ffe75a.pdf      - kapitola 4. Nástroje organizovaného trhu (OMI)např. https://www.degiro.cz/data/pdf/cs/Prehled_poplatku_CUSTODY.pdf

  +3
  • Přesně můj problém! Daním tudíž pro jistotu vše znovu :-/, než si promyslím, co s tím dál.  K vašemu bodu 2)  dá se to řešit tak, že má člověk EUR účet a nakupuje v EUR.

   0
 • Já osobně k nákupu amerických akcií používám revolut, poplatky, daně konverze z CZK na USD vychází v poměru k jiným brokerům nejlépe. Pro české dividendové akcie jsem si nedávno založil účet u fio banky, pravda, UX nestojí za nic, ale pro pravidelnou platbu a držení titulů to stačí. Pro ostatní používám XTB, kde pracuju hodně s demo účtem. 

  +2
  • @Michael díky za koment. Já si u toho Revolutu fakt osobně nejsem jistý, jak je to dobrý nápad. Pokud vám to bude fungovat dlouhodobě, tak budu jenom rád, ale sám bycho do toho nešel, alespoň ve velkých objemech.  

   Tady jsem se zaměřoval spíše na obchodníky, kteří primárně zprostředkovávají akciového obchodování. 

   +3
 • Fio banka pro snížení danění amerických dividend z 30 % na 15 %  využívá stejně jako u Saxo Bank formuláře W-8BEN. 

  +2
  • @Rejny díky za doplnění. Fio Banka je často skloňovaná jako vhodná možnost pro nákup CZ akcií a k tomu ji využívám i já, a na tohle jsem zapomněl. Pro jistotu jsem ověřil i na webu a máte pravdu. :-) ..děkuji za doplnění. 

   +3
  • To je pro mě hodně důležitá informace, díky. Již jsem v minulosti měl u fio dividendovou akcii ale v malém objemu, takže jsem dani nejspíše nevěnoval dost pozornosti. A nyní jsem kompletně chtěl přejít na xtb, nicméně vidím, že to není tak jednoduchý mít jen jednoho broukera. ?

   0
  • @DavidFenderl je to jak píšete, s jedním brokerem si pravděpodobně nevystačíte. Osobně používám pro české akcie Fio, americké dividendy mi příjdou pravděpodobně nějaké drobné, používám Degiro. Jinak XTB vzhledem k nulovým poplatkům taky stojí za zvážení (záleží na obchodní strategii), pro dividendové investora, ale ideální není no... 

   +2
  • @PatrikKudlacek @DavidFenderl  Zrovna včera jsem někde na Twitteru tuším zahlédl informaci, že XTB by chtělo v řádu měsíců to danění dividend vyřešit, což by ho rázem katapultovalo dost nahoru. Možná nás čeká podobná cenová válka jako v USA, kdy ostatní brokeři budou chtě nechtě muset jít s komisemi taky dolů (což by, přiznejme si, nebylo vůbec na škodu).

   +4
  • @tomasdurcak já co jsem volal na infolinku, tak mi tam pán i něco takového naznačoval, ale nechtěl být moc konkrétní, každopádně bych to byl super posun. :-)) 

   +3
  • @PatrikKudlacek  Patriku, prosím, investuji s Portu a nově od podzimu i s Revolutem. Co se týče zdanění dividend u Revolutu, nechtěli po mně (při založení účtu) formulář W-8BEN (loni investice ještě nenabízeli). Ale poskytl jsem jej již loni Portu. Co myslíte, nebude, byť poskytnutý "konkurenci", stačit jedno takové prohlášení pro zdanění? Nebo jak mohu postupovat, abych nehradil daně v USA u Revolutu a poté ještě v ČR? 

   +1
  • @ludekKucera1 osobně bych se spíše úplně vyhnul nákupu investic prostřednictvím Revolutu. Já vím, že ho používá řada lidí k nákupu drobných podílů, protože to nabídl jako doplňkovou službu k peněžence. Ale taky jsem viděl už dost stížností na postupy Revolutu. 

   Obecně byste měl vyplňovat formulář na každé platformě, přes kterou nakoupujete US akcie, ale jak říkám, Revolut bych k tomu nepoužíval...

   +4
 • Dnes mi na chatu xtb řekli že ten formulář neumožňuje a neví kdy bude...  Jinak akciové dividendy tedy nákup dalších akcií místo cash asi taky neumožňují 

  +1
 • Super článek a přehled! Díky moc.

  +1
 • Pozor na další poplatky v souvislosti s dividendami, někteří brokeři si účtují poplatky za správu nebo připsání dividend. 

  +1
 • Nabízí nějaký Brooker i osobní typ účtu? V případě osobního účtu by se mohlo dát zařídit řádné zdanění již u zdroje podle smluv o zamezení dvojího zdanění, typicky třeba dividendy z Francie.

  0
 • XTB je schopno vystavit potvrzení a výpis dokládající, jaké daně klientovi byly strženy a za něj odvedeny (tzn. např. těch  35% v případě českých akcií).Ale nejsou schopni říct, zda takové potvrzení lze zapracovat do daňového přiznání (od daňové povinnosti si odečíst ten daňový přeplatek 35-15%), že to klient musí probrat se svým účetním či daňovým poradcem.Máte s tímto nějakou zkušenost, je nějaká šance?

  0