16.07.2020 12 minut čtení

Třetí krok strategie úspěšného investora: Výběr jednotlivých tříd aktiv

Nenechte se vyděsit, výběr třídy investičních aktiv není velkou vědou, máte-li jasný návod, který můžete následovat. Pokud neznáte odborníka a nechcete vkládat svůj osud do rukou „expertovi“, drobnému studiu se nevyhnete.

Úvodním studijním materiálem může být klidně tento článek, ačkoliv je jasné, že budete muset k zevrubnému pochopení výběru aktiv studovat více. Toto story je také třetím krokem na cestě za úspěšnou investiční strategií. V první části jste se mohli dozvědět o stanovení investičních cílů, druhá se pak týkala očekávané návratnosti vašeho portfolia. Nyní se budeme věnovat alokaci aktiv. Při zamýšlení nad skladbou vašeho portfolia je jedním z nejtěžších kroků rozhodnutí, které třídy aktiv byste měli zahrnout a které nikoliv.

Ideální třída aktiv má tři důležité vlastnosti:

  1. Má dlouhodobě pozitivní očekávaný výnos, pokud možno mnohem vyšší, než je očekávaná míra inflace.
  2. Charakterizuje ji nízká korelace s ostatními třídami aktiv.
  3. Nabízí dostatek cenných papírů, aby se minimalizovalo individuální riziko – obsahuje-li „třída aktiv“ pouze 10 akcií nejedná se o dobrou třídu aktiv.

Kolik tříd aktiv potřebujete vybrat?

Můj osobní názor využívaný v praxi a podložený četbou literatury je, že byste ve svém portfoliu měli alespoň 3 třídy aktiv. 7 tříd je pak docela dobrý kompromis mezi výhodami jednoduchosti a potenciálně lepším výkonem komplexního portfolia. Jakmile budete mít v portfoliu více než 10 tříd aktiv, jen budete klamat sami sebe, nalhávat si pocit kvalitní práce, a přitom dosáhnete horších výsledků, neboť se na výkonnosti vašich investic začne projevovat zákon klesajících výnosů.

7 tříd aktiv je pak docela dobrý kompromis mezi výhodami jednoduchosti a potenciálně lepším výkonem komplexního portfolia.

Pokud byste si vzali papír a tužku, možná byste sami zvládli vymyslet několik desítek relativně běžných tříd aktiv. Je jasné, že nemusíte zahrnout všechny, abyste mohli těžit z výhod skutečně diverzifikovaného portfolia. Některé rozsáhlé fondy vám pak mohou dokonce poskytnout přístup k několika třídám aktiv najednou.

Dokonce můžete kvalitně alokovat své investice výběrem jediného podílového fondu, který investuje do vícero tříd aktiv – jednoduché, ale sofistikované.

Dejte si pozor na přílišnou složitost vašeho portfolia

Čím více tříd aktiv zahrnete, tím složitější vaše portfolio bude. To může způsobit hned dvě protichůdná vyústění:

1. Složitější portfolio vám může poskytnout příležitost ke zvýšení výnosů, zejména pokud je řada aktiv vysoce rizikových / potenciálně výnosných.

2. S vyšší složitostí porostou investiční náklady a čas nutný ke správě portfolia.

Možná že přílišná složitost vašeho portfolia nebude vadit přímo vám, ale měli byste brát v úvahu případné dědice. (Pokud nehodláte své portfolio rozházet v důchodu.) Ano, jedná se o vzdálenou budoucnost, ale lepší je myslet na všechno.

Jedinečné investiční příležitosti také zajistí, že můžete překonat i průměrnou výkonnost trhu jako celku, což bývá nesplněným snem většiny retailových investorů.

Hlavně na západě často přesahuje investiční horizont délku lidského života. Pokud je pak portfolio nedávno zesnulých milovaných osob složeno z 200 jednotlivých akcií a dalších 50 podílových fondů, hádejte, co dělají pozůstalí s takovým portfoliem? Běží k prvnímu investičnímu poradci a svěří správu portfolia do rukou jemu.

Zvažte jedinečné investiční příležitosti?

Třeba budete mít možnost zahrnout do svého portfolia investici, kterou ostatní lidé nevidí. Může například souviset i s vašimi individuálními podnikatelskými aktivitami.

Nebo objevíte zahraniční podílový fond s velmi nízkými poplatky. Možná se dostanete k jedinečným firemním dluhopisům, které nemůže koupit téměř nikdo jiný, nebo k nemovitosti o níž nikdo nemá tušení.

Tato jedinečná aktiva mohou být k dispozici pouze vám, a to by mělo být bráno v úvahu při vytváření portfolia tvořeno vícero třídami aktiv. Dává smysl začít stavět vaše investiční portfolio kolem těchto základních kamenů, které tvoří vaši konkurenční výhodu oproti dalším investorům a podle nich upravit strategii alokace aktiv. Jedinečné investiční příležitosti také zajistí, že můžete překonat i průměrnou výkonnost trhu jako celku, což bývá nesplněným snem většiny retailových investorů.

---

Pojďme nyní přistoupit k přehledu jednotlivých tříd aktiv, které byste mohli zahrnout do svého portfolia.  Popíšeme si jejich klady a zápory. Existují desítky tříd aktiv, mezi kterými lze vybírat, a nemůžete (ani byste neměli) je všechny zahrnout do svého portfolia.

---

1. Hotovost

Tzv. „železná rezerva“

Jedná se o peníze, které máte přímo v domě nebo bezpečnostní schránce. Jsou to fyzické peníze, které můžete kdykoliv vyzvednout a použít je v případě přírodní či jiné katastrofy. Může se jednat o svazek tisícikorun, nebo třeba zlaté mince. „Železná rezerva“ je klasicky v korunách, může však být denominovaná i v eurech nebo dolarech. Každý by měl disponovat jistým pohotovostním fondem, ale očekávaný reálný výnos z tohoto aktiva je přesným opakem míry inflace.

Běžný účet a spořící účty

Peníze v bance, které nejsou tak dostupné jako „železná rezerva“, ale vydělávají zanedbatelnou částku na úrocích. Tento výnos je obecně nižší než inflace. Jedná se o bezpečné a obvykle likvidní aktivum.

Termínované vklady a spoření 

Pravidla se liší v závislosti na bance, ale k těmto penězům se obvykle můžete dostat také velmi snadno, i když přijdete o část zhodnocení, pokud provedete výběr dříve, než jste měli v plánu.

Každý by měl disponovat jistým pohotovostním fondem

2. Vládní půjčky  

Pokladní poukázka

Velmi bezpečné cenné papíry – půjčky vládě se splatností kratší než 1 rok. Historicky výnos z pokladních poukázek téměř nikdy neporazil inflaci.

Domácí státní dluhopisy

Půjčky české vládě se splatností nejčastěji 10–20 let. Jejich hodnota se může výrazně měnit se změnami úrokových sazeb, je považován za velmi bezpečnou investici. I když investice je momentálně poměrně silné slovo, v současnosti se úroky pohybují od 0 do 2 %, jejich výnos tedy neporáží ani inflaci.

Dluhopisy zahraničních vlád

Fungují podobně jako české státní dluhopisy, s tím rozdílem, že riskujete ještě měnové riziko. Pokud koruna roste v porovnání s měnou, ve které je dluhopis denominován, přicházíte o peníze. Je jasné, že některé vlády vyplácejí vyšší úrok než jiné, podle rizika.

Protiinflační dluhopisy

Jedná se o dluhopisy, které vám zaručují sice nízký, ale reálný výnos a dluhopis pokrývá jakoukoliv neočekávanou inflaci. Výnosy by teoreticky měly být nižší než u srovnatelných státních dluhopisů, díky nízkým úrokovým sazbám je však už delší dobu opak pravdou. Při poslední emisi českých protiinflačních dluhopisů se po nich zaprášilo během chvíle.

Protiinflační dluhopisy vám zajistí nízký, ale reálný výnos – spolehlivě vás ochrání před inflací.

3. Půjčky podnikatelům a jednotlivcům

České korporátní dluhopisy

Půjčky podnikům představují rizikovější aktivum, než si většina investorů uvědomuje. Korporátní dluhopisy často lákají na zajímavé zhodnocení, nesou s sebou však riziko bankrotu firmy, jehož pravděpodobnost je vyšší než riziko státního defaultu. Za vyšší riziko nabízejí lepší úrok než státní dluhopisy. Lze je rozdělit do různých podtříd, podle podmínek a rizikovosti.

Zahraniční korporátní dluhopisy 

Charakterizují je podobné vlastnosti jako domácí korporátní dluhopisy s tím rozdílem, že navíc nesou měnové riziko. Některé podílové fondy investující do zahraničních korporátních dluhopisů se proti tomuto riziku zajišťují, čímž toto riziko prakticky eliminují. Zajištěni s sebou, ale nese náklady, které snižují očekávanou návratnost.

Peer to peer půjčky

Investice do spotřebitelských úvěrů fyzickým osobám, slibuje zajímavé zhodnocení, riziko selhání jednotlivce je však poměrně vysoké. Nízká likvidita vašich peněz a také čas nutný ke správě investic je také nevýhodou.

Zahraniční korporátní dluhopisy charakterizují podobné vlastnosti jako domácí s tím rozdílem, že navíc nesou měnové riziko.

4. Kapitálové investice

Na dělení kapitálových investic lze nahlížet z několika pohledů, přičemž by bylo možné k tomuto tématu sepsat celou knihu. Níže uvedené dělení nezachází do podrobností, zároveň je do značné míry zjednodušené a vychází spíše z praktických hledisek.

Realitní investiční fondy

V západním světě velmi populární fondy, které fungují podobně jako podílové fondy investující do akcií nebo dluhopisů s tím rozdílem, že nakupují nemovitosti. Ty jsou následně pronajímány a příjmy z pronájmů jsou posléze rozdělovány mezi akcionáře. Může se jednat o alternativu k investici do fyzické nemovitosti, pokud nemáte dostatek kapitálu na nákup celé nemovitosti, a zároveň chcete diverzifikovat riziko mezi více nemovitostí.

Veřejně neobchodované společnosti

Podíly v malých společnostech, které nejsou dostatečně velké na to, aby byly kótované na burze cenných papírů. Z investování do této třídy aktiv je spojeno řada problémů, většina retailových investorů navíc nebude disponovat dostatečným kapitálem, aby se mohli do těchto vod ponořit.

Microcaps

Jedná se o nejmenší akcie, které jsou veřejně obchodované na akciovém trhu. Teoretické výnosy mohou být více než slibné, skutečné výnosy jsou však často zklamáním. Ukazuje se, že není jednoduché vybrat budoucího „vítěze“.

Klasické akciové společnosti

Akciové investice by bylo možné dělit do nekonečna. My si však postačíme s dělením na akcie rozvinutých trhů, emerging markets a frontier markets.

Rozvinuté trhy obecně zahrnují evropské akcie, USA, Japonsko, Austrálii, Nový Zéland a další země s vysoce rozvinutými ekonomikami. Tyto akcie lze samozřejmě dělit i dále ve smyslu růstová/hodnotová akcie atd.

Třída akcií emerging markets se skládá z akcií společností působících na bouřlivě se rozvíjejících trzích. Nejpopulárnější jsou v současnosti cenné papíry z akciových trhů v Brazílii, Rusku, Indii a Číně. Investicí do těchto akcií můžete očekávat vyšší výnos než v případě amerických nebo evropských akcií, za tento „bonus“ však podstupujete vyšší riziko.

Hledáte ještě rizikovější aktiva? Pak můžete zvážit investici na frontier markets. Investování do společností v Africe nebo na Blízkém východě slibuje významné výnosy. Tyto trhy jsou však často spojeny s takovými problémy, že i investice na emerging markets vypadají jako konzervativní investice.

Realitní investiční fondy tzv. REITs představují alternativu k investici do fyzické nemovitosti.

5. Komodity a alternativní investice

Drahé kovy

Drahé kovy zahrnují komodity typu zlata, stříbra, platiny atd. Mnoho investorů drží ve svém portfoliu komodity, ačkoliv se jejich očekávaný výnos rovná inflaci mínus náklady na investici. Díky nízké korelaci s ostatními třídami aktiv (a údajnou hodnotou jako apokalyptických peněz) jsou drženy mnohými. Můžete nakoupit kov napřímo, držet listinné certifikáty anebo využít další z půltuctu možností. Zejména zlato charakterizují dlouhá období s neuspokojivými výnosy a krátké výkyvy vynikajících výnosů.

Energie

Můžete investovat přímo do nákupu ropy, zemního plynu, uhlí nebo alternativních energií. Další možnosti jsou nákup futures kontraktů a akcie společností, které tyto komodity těží nebo jsou na těchto komoditách přímo závislé. Každá z energetických komodit má své klady a zápory a některé mohou nabízet slibné očekávané výnosy za předpokladu podstoupení významného rizika a přečkání volatility.

Zemědělské komodity

Můžete investovat do všeho od kukuřice, přes pšenici až po kakaové boby. Někteří odborníci naznačují že by si komoditní fondy měli najít svou cestu do vašeho portfolia. Očekávané výnosy se blíží inflaci, takže důvodem jejich přidání do dlouhodobého portfolia je především nízká korelace s tradičnějšími třídami aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy.

Průmyslové kovy

Ostatní kovy, využívané v průmyslové výrobě typu oceli, hliníku a mědi. Na pohyby v cenách těchto komodit spekuluje řada investorů, jinak mají podobné vlastnosti jako zemědělské komodity.

Díky nízké korelaci s ostatními třídami aktiv jsou drahé kovy velmi oblíbenou součástí diverzifikace portfolia.

---

S výčtem jednotlivých aktiv bychom mohli dále pokračovat, ať už se jedná o investice do umění, šperků, jiné finanční produkty, cizí měny, hedgeové fondy nebo třeba private equity. Určitě existuje více tříd aktiv, než jste si doposud mysleli. Možná si teď říkáte, jak postupovat dále. Abyste nepodlehli zbytečnému problému „overdiverzifikace“ v příštím článku se dozvíte, jak portfolio vhodně alokovat mezi jednotlivé třídy aktiv.

#akcie #jakinvestovat #investovani #investice #dluhopisy #komodity #zlato #statnidluhopisy #korporatnidluhopisy #alokace #alokaceaktiv #diverzifikace 

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.