Druhý krok strategie úspěšného investora: Koncept očekávaných výnosů

Nelze stanovit investiční cíle, které jsou prvním krokem strategie úspěšného investora, bez odhadu potenciální návratnosti vaší investice. Odrazit se můžeme od historické výkonnosti, problém je, že není přílišnou zárukou výkonnosti budoucí.

Začínáte to myslet s investováním vážně a nastavili jste si vaše investiční cíle? Sám jsem v minulém článku vycházel při výpočtech z historické výkonnosti akciových trhů, povětšinou nám nezbývá nic lepšího. Pojďme se více zaměřit na druhý krok nastavení strategie úspěšného investora: Koncept očekávaných výnosů.  

Zdrojem návratnosti vašich investic jsou finanční trhy. Návratnost trhů však nelze přesně předvídat, to platí pro akciový trh, dluhopisový trh, trh s nemovitostmi, komoditní trh a jakýkoliv jiný trh, do kterého hodláte investovat. O tom jsem víceméně psal také v tomto článku:

Tržní pohyby předpovědět nelze. Tvrdí-li vám někdo opak, je to lhář!

Můžete s úspěchem řídit míru rizika, kterou podstupujete, ta má ale jen mírnou korelaci s vašimi skutečnými výnosy. Je důležité pochopit koncept očekávaných výnosů.

Váš očekávaný výnos je míra výnosu, kterou by vám měly vaše investice v průměru generovat při stanovené úrovni rizika. Ani pro dlouhé časové řady neexistují žádné záruky. To je způsobeno zejména ekonomickými a politickými změnami, které nepřetržitě nastávají po celém světě. Pokud si blíže nenačrtnete představu, co můžete očekávat, není ani možné odhadnout, kolik musíte odkládat stranou. Jak tedy odhadnout očekávaný výnos?

Historické výnosy

Jedním ze zdrojů informací, na který se můžete podívat při odhadování návratnosti investic, je v úvodu zmiňovaná historie. Ačkoliv je ze zákona požadováno, aby každý investiční dokument uváděl, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích zisků, alespoň nám tyto informace pomáhají redukovat počet potenciálních možností.

Reálné výnosy akciového trhu

Pojďme se například podívat na americký akciový trh. Pokud byste investovali do nízkonákladového fondu Vanguard 500 Index v době jeho založení v roce 1976, byl by váš průměrný anualizovaný nominální (před započtením inflace) výnos do roku 2020 9,51 %. Reálná návratnost amerického akciového trhu (včetně dividend a odečtení velmi nízkých investičních nákladů) je 6 %.

Pokud by byla budoucnost podobná minulosti a investovali byste 100 % svých investic do akciového portfolia, můžete ve svých výpočtech používat očekávanou míru návratnosti 6 % ročně. Pro snadný výpočet výše měsíční investice, můžete využít (případně si stáhnout) tuto „kalkulačku“: Výpočet pravidelné měsíční investice.

Reálná návratnost dluhopisového trhu

Co můžeme očekávat od dluhopisového trhu? Můžeme vzít za příklad dluhopisový fond opět od společnosti Vanguard – Total Bond Market Fund, který byl založený v roce 1986. Od té doby činil jeho průměrný roční výnos 5,93 %. Očištěno o inflaci dosahoval reálný výnos tohoto fondu 3,35 %.

Použijeme-li tuto hodnotu jako očekávaný výnos, pak od portfolia složeného z 50 % akcií a 50 % dluhopisů můžeme očekávat reálnou návratnost 4,68 %. (neaplikovali jsme nijak rebalancing portfolia, což je téma na celý další článek 😊).

K dispozici je i více údajů o dlouhodobých výnosech akcií a dluhopisů, přičemž kvalitní datové soubory sahají až do 20. let minulého století, ty méně kvalitní pak dokonce i pár set let do minulosti. Tato čísla se však příliš neliší od toho, co jsem zmínil výše.

Teoretické výnosy

Dalším ze způsobů, jak stanovit očekávanou návratnost je teoretický přístup. Uplatníte ho možná mnohem více, pokud hodláte investovat kdekoliv jinde než na amerických trzích.

Teoretická návratnost dluhopisů

Pokud by dluhopisový investor očekával od této dobu reálnou návratnost dluhopisového portfolia na úrovni 4 %, většina odborníků, by mu řekla, že je blázen. Důvodem relativně dobrých výnosů dluhopisů za posledních 22 let je to, že úrokové sazby klesaly, což dluhopisovým výnosům pořádně foukalo do plachet.

Na konci roku 1989 dosahovaly desetileté americké státní dluhopisy výnosu asi 8 % nyní přinášejí méně než 2 %. U českých státních dluhopisů se pak pohybujeme v rozmezí 0–2 %. Nejlepší teoretický prediktor budoucích výnosů dluhopisů je jejich současný nominální výnos. Vzhledem k momentálním mírám inflace to znamená, že naše současné očekávání reálných výnosů státních dluhopisů se může pohybovat někde v rozmezí -2 až 0 %, což není žádná sláva.

Teoretická návratnost akcií

Pokud plánujete reálné budoucí zhodnocení vašeho portfolia na více než 10 % ročně, možná máte teď těžkou hlavu. Pomůžou vám s vaším cílem akcie?

Výnosy z akcií můžete také teoreticky odhadnout. Nejběžnějším způsobem je dividendový diskontní model. V kostce pouze přičtete očekávané dividendové výnosy k očekávanému růstu HDP. Existuje také spekulativní faktor, který může z krátkodobého hlediska výpočet ovlivnit, ale v průběhu dlouhých časových řad ho lze s úspěchem ignorovat. Současný dividendový výnos S&P 500 je téměř 2 %. Ekonomové odhadují dlouhodobý růst HDP na přibližně 3 %. Sečtete-li tyto dvě čísla dohromady, získáte tak očekávaný reálný výnos akciového portfolia 5 %.

Na základě těchto teoretických výnosů můžeme vypočítat dlouhodobou očekávanou návratnost pro portfolio složeného z 50 % dluhopisů a 50 % akcií na 2,5 % nad inflací.

Podstoupení větší míry rizika v zájmu vyšší návratnosti investice

Samozřejmě existují způsoby, jak s vyšší mírou rizika zvýšit vaši očekávanou návratnost investice. Můžete investovat do portfolia, které bude z větší části tvořeno akciemi, a dokonce může zahrnovat i rizikovější akciové tituly, které mají vyšší očekávané výnosy, jako jsou společnosti s nižší tržní kapitalizací nebo akcie na rozvíjejících se trzích.

Některé nemovitosti také slibují vyšší výnosy, zejména s použitím významného pákového efektu (úvěrování). Pointou však je, že očekávaná míra návratnosti, kterou byste měli používat při výpočtu návratnosti svého portfolia je někde mezi 2 a 7 %. Pokud provádíte výpočty s použitím 10 nebo 12% zhodnocením je váš plán pravděpodobně odsouzen k selhání.

Musíte stranou odkládat více peněz

Vraťme se znovu k budoucí hodnotě. Pokud chcete za 30 let odcházet do důchodu s třemi miliony korun (v dnešních cenách) a nemáte nic, budete muset stranou pravidelně odkládat něco mezi 6 000 Kč (návratnost 2 %) a 2 500 Kč (návratnost 7 %) měsíčně. Ověřit si výpočet můžete i sami s využitím této tabulky: Výpočet pravidelné měsíční investice.

Čím optimističtěji vidíte budoucí ekonomiku, tím méně můžete odkládat stranou, ale odkládáním 1 500 Kč svého cíle určitě nedosáhnete a ani 4 000 Kč měsíčně nemusí stačit.

První krokem při navrhování portfolia je tedy stanovení konkrétních investičních cílů. Jakmile začnete implementovat alokaci aktiv k dosažení těchto cílů, je důležité si uvědomit vztah mezi tím, kolik potřebujete ušetřit a tím jaký výnos vám může nabídnout vaše portfolio. Pohodlný odchod do důchodu vyžaduje odkládání mnohem vyšší měsíční částky, než si většina lidí myslí.

#akcie #jakinvestovat #investovani #investice #strategie #vynosy #vynos #ocekavanyvynos

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

Vytvořte svůj investiční mozkový trust!

Staňte se členem komunity Warengo a diskutujte s ostatními investory v článcích a tématických skupinách. Je nás už 13 016.

Zaregistrovat se