5 minut čtení

Manažeři třeste se. Takhle podle výzkumu vypadá ideální šéf budoucnosti

Všechno se v dnešní době vyvíjí raketovým tempem, ale filozofie řízení jako by se zasekla v minulém století. Zdá se však, že jsou na obzoru konečně změny. Jak podle výzkumu vypadá manažer, který se již brzy dobře uplatní?

Kdo je manažer? Je to vedoucí pracovník, který má na starost chod jemu svěřené organizace. Manažerem nemůže být každý. Jsou potřeba příslušné znalosti a dovednosti a také jistá míra přirozené autority a schopnost vést ostatní. To říká definice.

Některé historické cizojazyčné slovníky a encyklopedie spojují výraz „manager“ s pojmy jako otrokář, manipulátor nebo chovatel v zoo. Dnes už manažeři snad jako otrokáři nepůsobí, ale mírné spojení s výrazem manipulátor by se možná našlo. Ať už to tak ale je, nebo není, můžeme se podívat na výzkum, který ukazuje, že vedení lidí (manažerování) se bude více zaměřovat na lidi samotné.

„Konec tradičního manažera“

Zprávu s takovým odvážným prohlášením vydal v loňském roce portál Gallup. Hned v úvodu je poukázáno na čím dál tím více flexibilnější podmínky v oblasti pracovního času a pracovního prostředí. Zmínit můžeme například:

  • 52 procent zaměstnanců má flexibilní pracovní dobu
  • 43 procent zaměstnanců alespoň částečně pracuje na dálku
  • 74 procent zaměstnanců má možnost pracovat vzdáleně

Ze zprávy Gallupu vyplývá několik požadavků, které budou na manažery v budoucnosti kladeny. Buďte už dopředu připraveni na dobu umělé inteligence a robotů, která téměř klepe na dveře.

Manažer budoucnosti bude muset:

1) Umožnit zaměstnancům řídit a vést

Když nebudeme počítat malé procento lidí, kterým vyhovuje rutinní práce, kde nemusejí přemýšlet, pak asi každý zaměstnanec touží po jisté míře nezávislosti a možnosti řešit si své vlastní problémy. Zda je pohnutkou zpestření práce nebo jen touha dokázat, že na to taky má, není až tak důležité.

Gallup uvádí, že dnešní pracoviště, zejména ve startupech jsou založená na projektech. Do takových společností jsou přitahovaní zaměstnanci, kteří netouží po vznešeném názvu své pracovní pozice, ale chtějí řešit zajímavé problémy a mít smysluplnou práci.

Znamená to, že by dnešní manažeři měli předat trochu své rozhodovací pravomoci a umožnit zaměstnancům v týmech rozhodovat se samostatně. Pochopitelně jen do té míry, aby špatné rozhodnutí negativně neovlivnilo celý projekt.

Manažer sedící za zády svého týmu a nahlížející přes rameno do počítače každému podřízenému, už je dnes zastaralý. A časem bude ještě více.

2) Dávat zaměstnancům svobodu a samostatnost

Ačkoli by se z nadpisu mohlo zdát, že jde o totožnou věc, jako v předchozím bodu, není to tak. Zde Gallup poukazuje na možnost zvýšení autonomie pracovníků. To bude mít za následek zlepšení výkonu a také lepšího zapojení do své práce.

Je ale nutné i v tomto najít vyrovnanost a objevit správnou míru svobody a samostatnosti, protože nelze na pracovníky hodit plnou míru autonomie a zmizet do teplých krajin. Zaměstnanci stále potřebují podporu manažera v obtížných situacích.

3) Mít dobré vztahy s podřízenými

Gallup vyhodnotil jako rozhodující hnací sílu k úspěchu to, když manažeři mají důvěru svých zaměstnanců, což vede k silným a zdravým vztahům mezi nimi. A vztah, který má zaměstnanec ke svému nadřízenému je nejdůležitější vztah, který má vůči celé společnosti.

Mít nad sebou špatného manažera má dvojí negativní účinek. Během práce se zaměstnanec cítí špatně a tuto náladu si následně přenáší i domů a tím ohrožuje svou pohodu v domácnosti. Pokud stejný zaměstnanec přichází do práce další den, cítí se už od rána demoralizovaný a demotivovaný. Výsledkem asi nebude nadšená, produktivní a týmová práce.

Pokud se navíc společnost snaží dbát na dobrý zdravotní stav svých zaměstnanců, špatný vztah s nadřízeným toto snažení velmi ovlivní a naruší.

4) Umět druhé koučovat

Manažer by měl za zaměstnance nejen zodpovídat, ale také být odpovědný za jejich růst. To znamená, že v rámci strategie řízení bude muset trávit značný čas tím, že se zaměstnanci bude mluvit, aby správně pochopil a porozuměl potřebám jednotlivých zaměstnanců. Díky tomu je pak dovede správně motivovat.

Takový koučovací přístup musí být založený na datech, která manažer získá z častých a osobně zaměřených rozhovorů. Aby se k takovým informacím dostal, musí si nejdříve vybudovat dostatečnou důvěru.

5) Být specializovaný

Nevím, jak moc bude tato rada uplatnitelná v menších společnostech, ale v každém případě zpráva Gallupu říká, že nebude jeden univerzální manažer, ale bude tým specializovaných manažerů. Například jeden jako technický expert, další jako personální a vztahový guru, další jako kariérní kouč a podobně.

Základní výhodou této strategie je objektivní pohled na zaměstnance, protože jakýkoli problém už by neposuzoval pouze jeden manažer, který má omezený úhel pohledu a možná zaujatý názor, ale tým manažerů, který by navzájem vše konzultoval a dohromady měl širší úhel pohledu.

--------------------

V závěru zprávy Gallupu je upozornění pro současné manažery, že by se neměli pevně držet zavedených principů, ale měli by být otevření změnám, protože brzy přijde autonomní pracovní síla, umělá inteligence a další technologie, které si jisté změny budou žádat.

#manager #budoucnost #sef #byznys #podnikani #uspech #osobnirozvoj

Hodnocení: +16
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.