09.12.2019 6 minut čtení

Kdy se při rozhodování řídit instinktem a kdy zachovat chladnou hlavu?

Jsou situace, kdy je přirozený instinkt nedocenitelný a rozhodnutí na základě předtuchy nebo pocitu jsou ta správná, ale pak jsou situace, kdy je lepší zachovat chladnou hlavu, odložit pocity a správně rozhodnout.

Na úvod začneme citací: "Navzdory mnohaletému mentorování začínajících podnikatelů jsem stále překvapen počtem lidí, kteří čekají, až se všichni dohodnou. Nebo čekají až druzí rozhodnou za ně."

To jsou slova Martina Zwillinga, který je zakladatel a CEO Startup Professionals. Poskytuje podporu a vedení malým začínajícím podnikům i velkým společnostem. Za 30 let své praxe získal prokazatelné zkušenosti jako výkonný pracovník v oblasti obecného managementu, vývoje počítačového softwaru, produktového managementu a marketingu. Kromě toho vydal tři knihy zaměřené na podnikání.

Ke slovům uvedeným v úvodní citaci říká, že rozhodně nejde o přístup, který by zajistil štěstí nebo optimální rozhodnutí. Nedělat rozhodnutí je nejlepším přístupem k životu asi tak v milióntině případů.

Zwilling zná lidi, kteří by rádi měli vlastní podnikání, spíše než aby byli zapojení v jiném, kterému možná ani plně nerozumí nebo mu nevěří. Upozorňuje ale, že zahájení podnikání vyžaduje mnohem více, než jen mít dobrý pocit nebo touhu. Pokud má být nové podnikání úspěšné, vyžaduje soustředěnou práci. Zacílení na konkrétní příležitost, určení potenciálu, ale i dostupných zdrojů a také definování úspěchu.

A taková dílčí rozhodnutí nemohou být primárně dokončena na základě instinktu bez ohledu na vaše okolnosti. To tvrdí i doktor Gleb Tsipursky ve své knize Never Go With Your Gut. Tsipursky říká, že je odborníkem na předcházení katastrof ve firmách. Jeho tvrzení a doporučení zakládá na létech studování a pracování s velkými i malými společnostmi. Klíčové body, které uvádí Tsipursky podporují i vlastní zkušenosti Zwillinga. Jde o tyto kroky:

1) Zjistit, že je potřeba udělat rozhodnutí

Absurdní? Nikoli. Mnoho lidí nemá problém určit, co by měli dělat ostatní. Na čem by ostatní měli pracovat, v čem by se měli zlepšit. Ale poznat a stanovit to u sebe už mnohým dělá značné problémy.

Výsledkem je ztracený čas a příležitosti, ke kterým už se není možné vrátit. Hledat tipy pro zlepšení u druhých je snazší, tak buďte odlišní a zvládněte to i u sebe, protože to je ještě důležitější.

2) Shromáždit relevantní data z více zdrojů

Zkušenosti a instinkt, který máte a který vám něco napovídá, jsou relevantní a užitečné, ale nikdy by se v byznysu neměly používat samostatně. Každý má dnes snadný přístup na internet, kde je nevyčerpatelné množství faktů, poznatků, analýz i studií, které lze použít pro podložení nebo zlepšení každého rozhodnutí.

3) Zjistěte, které relevantní cíle ovlivní toto rozhodnutí

V obecné rovině jsou asi tři typy cílů. Cíle založené na čase, na zájmech a dlouhodobé cíle. Nedovolte, aby o vás rozhodly cíle vašich přátel nebo rodiny. Svět je plný nešťastných lidí, kteří udělali nebo byli dotlačeni do špatného rozhodnutí. Neznamená to být sobecký, ale snažte se držet svých cílů.

4) Vypracujte jasná rozhodovací kritéria pro posouzení možností

V tomto bodě můžete použít instinkt, ale měl by být pouze jedním z rozhodovacích kritérií. Další kritéria by měly být proměnné, které jsou pro vás životně důležité. Pro většinu lidí půjde o spokojenost, vlastní zájem, zkušenosti, finance nebo čas.

5) Vytvořte reálné možnosti, které mohou vašich cílů dosáhnout

Zde máte prostor k brainstormingu. Nesuďte jednotlivé nápady a možnosti, ale snažte se vymyslet způsoby, jak vyřešit vaši základní potřebu/výzvu. Nejlepší nápady přicházejí s nekonvenčním myšlením. O tom jsou startupy. Buďte kreativní, ale zatím nezavrhujte žádný z nápadů.

6) Zvažte možnosti a vyberte tu nejlepší

Nebojte se míchat a porovnávat různé části jednotlivých možností a nápadů. Vybírejte ty, které se zdají být nejvhodnější, a různě je kombinujte. Blíží se čas rozhodnout. Instinkt ale nyní držte na uzdě. Tím zabráníte rozhodnutí na základě vnitřních vztahů, politiky nebo osobností jednotlivých zúčastněných.

7) Začněte jednat v souladu s vybraným rozhodnutím

Přijměte rozhodnutí a také plnou odpovědnost za jeho uvedení do praxe. Implementujte vše, co se nového rozhodnutí týká. Ještě před tím ale na chvíli přemýšlejte o tom, co by se mohlo pokazit, a snažte se těmto selháním předejít. U přemýšlení ale nezůstávejte příliš dlouho, protože jsou lidé, kteří dovedou udělat a přijmout rozhodnutí, ale nikdy se nedostanou k jeho implementaci.

8) Vyhodnoťte implementované rozhodnutí a následná opatření

K dokonalému uplatnění nového nápadu velmi zřídka dochází na první pokus. Buďte připravení na několik selhání, oprav a revizí. Tento proces ale vnímejte pozitivně a jako možnost učit se. Rozhodně to neberte jako řadu selhání nebo problémů. Nenechte se vykolejit ani vaším instinktem a původní rozhodnutí přizpůsobte aktuálním možnostem.

----------------------

Rozhodovací proces, jako je tento výše popsaný, je těžká disciplína, kterou je potřeba se stále učit a zdokonalovat se v ní, a to do té doby, než plně ovládnete své instinkty a budete je používat v souladu s procesem rozhodování.

Zwilling ale říká, že podle jeho zkušeností je mnoho malých i velkých společností, které vynechávají důležité body tohoto modelu a kvůli tomu dochází ke zpomalení růstu nebo dokonce k bankrotu. Dodává, že podle něj je každé rozhodnutí lepší než žádné a že dobrý rozhodovací proces je důležitý proto, abyste dnes mohli udělat nejlepší možné rozhodnutí pro svou budoucnost.

Převezměte kontrolu nad svým životem, naučte se dělat dobrá rozhodnutí a neřiďte se podle názoru někoho jiného na váš svět. A především, uveďte to do praxe. Jen praxe dělá mistry.

#byznys #rozhodovani #rizeni #vedeni #tym #instinkt

Hodnocení: +16
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.