6 minut čtení

Co je plán nouzové komunikace? Proč ho některé instituce mají a potřebujete ho i vy?

Nouzový komunikační plán je nezbytným prostředkem pro záchranu a přežití vaší společnosti během a po katastrofě. Ta navíc nemusí postihnout přímo vás, abyste takový plán využili. A už teď může přispět k psychické pohodě všech lidí ve firmě.

Pochopitelně je nutné rozlišit katastrofu a katastrofu. Pokud vyhasne Slunce, bude všem jakýkoli plán úplně k ničemu. Jestliže máte firmu vedle Temelínu nebo Dukovan a elektrárna exploduje, žádný plán už potřebovat taky nebudete. Ale je mnoho menších katastrof, které se po světě dějí téměř každý den a na ty je možné se připravit.

Podívejte se na požáry v Kalifornii a následné výpadky elektřiny. A nemusíme chodit tak daleko. Podívejte se na povodně v Benátkách. Anebo když zůstaneme v České republice, můžeme vzpomenout na některá krupobití, záplavy nebo vichry. Mnohdy stačí maličkost, aby se narušila kontinuita a ze zdánlivé drobnosti může být obrovská komplikace.

Dlouhodobější výpadek elektrické energie může způsobit velké škody. Mobilní telefony a notebooky budou ještě chvíli fungovat, ale i jim brzy dojde baterie a bezdrátová komunikace se zastaví. A po čase i ta drátová. Generátory elektřiny mohou běžet několik dnů, ale nakonec i jim dojde palivo, a pokud z nějakého důvodu nebude fungovat silniční síť, nebude možné palivo dodat.

Pevné linky mohou ještě fungovat, ale v případě větší katastrofy budou jistě přetížené a navíc může jednoduše dojít k narušení kabelů a drátů, a pak i pevné linky nepomohou. Žijeme v relativním klidu, ale každý den dochází k zemětřesením, povodním, požárům, vichřicím a dalším přírodním katastrofám, které ovlivňují mnoho lidí. Nemůžeme se spoléhat na to, že se nám to bude neustále vyhýbat, a to zvláště když i na našem území se čas od času objevují výše zmíněné jevy.

 

Cílem ale není se strašit, co všechno nás může potkat. Rád bych poukázal na možné způsoby řešení drobných pohrom, které mohou přijít. A právě z toho důvodu vznikají plány nouzové komunikace, které si dávají za cíl během a po katastrofě udržet fungující společnost. Pochopitelně je nutné brát v potaz druh katastrofy a její rozsah. Nebudu zachraňovat svou firmu, když mohu zachránit životy druhých. Na to má ale každý svůj rozum, my se budeme zabývat zachraňováním společnosti.

Co je plán nouzové komunikace?

Nouzový komunikační plán by měl podrobně popisovat, všechny druhy komunikace, které ve firmě používáte a jejich důležitost. Může jít o mobilní telefony, internet, pevné telefony a další způsoby. Důležitost by měla určovat, zda se bez daného způsobu komunikace jde nějakou dobu obejít. Například společnost, která se zabývá online marketingem, bez internetu neudělá nic. Ale naopak místní truhlářská díla se bez internetu hravě obejde.

Takový plán by měl podrobně dokumentovat postupy komunikace během nějaké mimořádné události a to včetně toho, kdo je odpovědný za každou konkrétní část plánu.

Rozhoduje rychlost

Pokud má být takový plán funkční, musí být možné ho provést rychle, okamžitě. Předem musí být určeno, jaký krok bude první a kdo za něj bude odpovědný. Příklad: udeří blesk, začne hořet a v důsledku vichřice nebude ani signál. Dokážete zavolat pomoc?

Plán nouzové komunikace by měl zahrnovat umístění vašeho satelitního telefonu, stručný návod, jak jej používat a také základní informace, které je nutné záchranným složkám sdělit. Zkušenosti říkají, že v extrémní situaci člověk sice dokáže téměř nemožné, ale také dokáže zapomenout své jméno, takže by u telefonu měla být uvedena například i adresa, odkud se volá.

Vytvořte si vlastní plán

Je důležité, aby plán sestavoval někdo odpovědný. Ideálně generální ředitel nebo vysoce postavený manažer. V případě, že to není přímo majitel společnosti, by daný člověk měl mít jasné oprávnění od majitele a plán by jím měl být podepsaný, aby byl všemi respektován. V krizové situaci není možné, aby se řadový zaměstnanec chtěl dohadovat o nejlepším řešení.

Pokud je to možné, před samotnou přípravou nouzového plánu o tom informujte všechny zaměstnance, ujistěte je, že je to pod záštitou majitele, pokud to nejste vy sami, a vyslechněte jejich postřehy a připomínky.

Podle velikosti společnosti můžete zpětnou vazbu vyhodnotit přímo vy sami nebo k tomu můžete sestavit tým. Podle připomínek zaměstnanců a potřeb vaší společnosti vyhodnoťte komunikační potřeby v případě nouze. Berte také v potaz místní podmínky.

Když se katastrofa netýká přímo vás

Možná udeřila povodeň sto kilometrů daleko od vás. Vy jste tedy v suchu, a to doslova, ale váš dodavatel aktuálně řeší úplně jiné věci, než vám včas dodat zboží. Možná budete muset na určité období najít jiného dodavatele, aby se vaše společnost udržela v chodu.

Nemůžete být připraveni úplně na všechno, ale jistá příprava možná je a často je tím rozhodujícím faktorem, zda se společnost z neočekávané situace vzpamatuje nebo ne.

„Skutečná pohroma je, když nevíte, co dělat.“

Nechtěl bych, aby po přečtení článku každý zamířil koupit elektrický generátor a barel nafty. Spíše jsem chtěl poukázat na to, že neočekávané situace přicházejí a mohou potkat každého z nás. Někdy jde o život, jindy ne. V každém případě se tyto situace dotýkají i našich firem, a byť není možné dokonale se připravit na vše, je možné mírnit následky určitých katastrof, a tak by byla škoda to neudělat, i kdyby mělo jít třeba jen o krátké zamyšlení, co bych dělal, kdyby…

#podnikani #prirodnikatastrofa #katastrofa #komunikace #krize #krizovyplan #zaplavy #pozar #zemetreseni

Hodnocení: +13
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.