01.11.2019 6 minut čtení

Jak být dobrým lídrem? A co to vlastně znamená být "dobrým"?

Nejdříve je potřeba určit, kdo je dobrý lídr a zjistit, co to obnáší být dobrým lídrem. Až pak se můžeme učit, jak být dobrým. V učení se nám pomůže 10 jasných bodů a s definicí dobrého lídra nám pomůže Jim Rohn, motivátor, řečník a autor mnoha knih.

Pojďme začít prvním bodem uvedeným v úvodu a určit si, kdo je dobrý lídr

Ještě před tím takové malé zamyšlení. Kdo určuje, co je dobré a co ne? Zloděj považuje za dobré vás okrást, ale vy to rozhodně za dobré nepovažujete. Samozřejmě i on ví, že to není správné, není to dobré. A proč to ví? Protože, pokud není psychicky nemocný, má nějaké své svědomí a vnitřní nastavení, které mu to řekne

Ale zrovna krádež je celkem jasná věc. Co když půjde o nějaké drobnosti a méně jednoznačné věci. Kdo určí, co je dobré? To je spíše filozofická otázka, takže k tomu zabíhat blíže nebudeme. Chtěl jsem tím ale ukázat na to, že základní poznání toho, co je dobré, má každý. Stejně tak každý, nebo chcete-li většina, ví, jaký by měl být dobrý lídr.

Jaký je dobrý lídr?

Jak bylo nastíněno, pomůže nám vyjádření Jima Rohna, protože hezky definoval, jak by se takový lídr, nebo chcete-li vůdce, měl projevovat:

„Ví, jak být silný, ale není domýšlivý. Ví, jak být vlídný, ale není slabý. Ví, jak být smělý, ale není drzý. Ví, jak být hloubavý a přemýšlivý, ale není lenivý nebo zabržděný. Ví, jak být skromný, ale není nesmělý. Ví, jak být hrdý, ale není arogantní. Ví, jak používat humor, ale nemá potřebu zesměšňovat.“

Co obnáší být dobrým lídrem?

Stát se dobrým lídrem zahrnuje stát se dobrým řečníkem, protože komunikace a vedení spolu velmi úzce souvisí. Až na opravdové výjimky se nikdo nikdy nestal výborným a úspěšným lídrem, aniž by zároveň nebyl skvělým řečníkem. Jak je to možné? Řečník komunikuje a tím staví mosty, propojuje lidi a myšlenky. Pochopitelně musí jít o řečníka, který nevede monology. Někdy je potřeba vyburcovat tým odvážným a důrazným monologem, ale při vytváření nových vazeb, utužování vztahů a snaze inspirovat či přesvědčit druhé o svém nápadu je nutný dialog.

Pokuste se aplikovat do svého projevu body uvedené níže. Zlepšíte tím své komunikační schopnosti a to je výrazný krok k tomu stát se dobrým lídrem.

1) Mít zájem o publikum

Dobrý řečník, motivátor i lídr neříká svému publiku to, co chce slyšet, jen aby je uspokojil, polaskal jejich uši a aby se mohl poplácat po ramenou. Říká to, co potřebují slyšet. Dokáže předat i negativní zprávu správným způsobem, aby nepůsobila odrazujícím způsobem, tedy pokud není cílem odradit – například od nějakého jednání. Zájem o posluchače znamená říkat to, co jim pomůže, ne si jen splnit povinnou přednášku nebo proslov.

2) Sledovat reakce

Aby mohli mít posluchači co největší užitek z toho, co jim chcete říct, je nutné v průběhu sdělování dané informace přizpůsobovat formu, jakou látku předkládáte. Z obličejů naslouchajících můžete poznat, zda je téma vůbec zajímá, zda souhlasí a podobně. Umění číst takové reakce vám pomůže pružně reagovat na vzniklou situaci.

3) Být čestný

Aby byla komunikace efektivní, musí být informace reálné a ideálně podložené fakty. Nemělo by docházet ke zveličování informací. Například z „několik“ by nemělo být „mnoho“. Z „mnoho“ by neměla být „většina“ a tak dále. Pravda nakonec vždycky vyjde najevo. Tímto se řídil například i Conrad Hilton, zakladatel hotelového impéria.

4) Být sám sebou

To, že jste na pódiu nebo mluvíte s lidmi, neznamená, že se musíte stát někým jiným. Stále jste to vy, máte stejné dobré i špatné vlastnosti a umíte stále stejné věci. Lidé ocení, když se nebudete přetvářet. Správný lídr je motivací, vzorem, dává vizi. A to je možné vidět jen v upřímnosti a čestnosti.

5) Mít respekt

Autorita ani respekt neznamená strach. Někteří lidé mají problém naslouchat druhým, ale úspěšný lídr si musí umět najít cestu i k takovým lidem. Mluvit o věcech přímo a tak, jak jsou, je mnohdy ta nejlepší cesta k tomu, abyste dosáhli uznání a respektu.

6) Skupinu vnímat jako jednotlivce

Pravděpodobně nemáte čas mluvit s každým jednotlivě. Jestliže vedete velký tým, anebo mluvíte před větším množstvím lidí, pak se nedostane na každého jednotlivě. Je potřeba mluvit takovým způsobem, aby se každý cítil tak, že mluvíte přímo s ním. V takových situacích je vhodné používat při oslovování druhou osobu jednotného čísla. Když to spojíte s očním kontaktem, každý si bude připadat tak, že mluvíte k němu osobně.

7) Umět vnímat

Správně naslouchat je umění. A protože komunikace je obousměrná, je nutné si tuto dovednost osvojit. Dobří lídři navíc vědí, že mnohdy je důležitější to, co slyší než to, co říkají. Při naslouchání se plně věnujte pochopení druhé osoby. To vám pomůže adekvátně reagovat na otázky nebo podněty, které přijdou.

8) Učit se z chyb

Když uděláte chybu, bylo by další chybou ji skrývat. Správným řešením je chybu přiznat a poučit se z ní. Přeberte odpovědnost za své činy a svá slova a bez falešné pokory přiznejte svou nedokonalost. To vám pomůže se stále zlepšovat.

9) Žádat zpětnou vazbu

Díky zpětné vazbě můžete zjistit, zda informace, kterou jste se snažili předat, diváci správně pochopili. A pokud ne, dost možná to není jejich vina. Místo zbytečného obviňování se snažte informaci předat ještě jednodušeji a jasněji.

10) Být aktivní

Klíčem k úspěchu je proaktivita. Snaha stát se lepšími. K tomu je potřeba se vzdělávat, naslouchat a zvládat negativní situace.

 

#lidr #osobnirozvoj #recnik #motivator #uspech #mluveni

Hodnocení: +13
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
  • Být dobrý lídrem znamená, že výkonnost lidí roste a přitom vás pořád mají rádi :D A teď si jdu přečíst ten článek :D
    +1
    • Jo, tak to přesně vystihuje například Henryho Heinze, o kterém jsem psal zde: https://warengo.com/stories/28356-spolecnosti-ktere-se-nevzdaly-a-ukazaly-ze-bankrot-neni-konecna-1-cast Takové benefity, jako zaváděl on, nemá mnoho firem ještě ani dnes. Výkonnost jeho lidí rostla a zároveň ho měli rádi. Přesně jak píšete :-)
      0