10.11.2021 11 minut čtení

Co jsou to dividendy a jak fungují? Periodické platby akcionářům a klíčový znak zdravé, dospělé společnosti

Dlouho před tím, než kreditní karty nabízely cashback či různé odměny, byly tady aspoň akcie, které vám za vaše peníze nabízely dividendy. Tedy způsob, kterým společnosti své příjmy distribuují mezi své akcionáře dodnes.

Dividendy logicky nikdy netvoří veškerý zisk dané firmy. Je to zpravidla malá část celkových zisků, kterou dostanou všichni, kdo se do ní rozhodli investovat své peníze. Stejně jako v případě sbírání jakýchkoliv bonusových bodů s kreditkou, jde o monetární poděkování "klientům" za to, že s danou společností udělali byznys, resp. v tomto případě spíš její byznys podpořili a vyjádřili v něj víru.

Na první pohled může vyplácení dividend pro účetnictví společnosti vypadat nesmyslně, ale ve skutečnosti jde rozhodně o win&win situaci. Když si společnost může dovolit pravidelně každý rok lidově řečeno "odtrhnout od huby" a dát část svých zisků k dispozici investorům, říká to o ní víc než tisíc slov ve výroční zprávě.

Jde o známku dobře prosperující společnosti, kterou zřejmě vede schopný manažérský tým a která si zároveň očividně váží svých investorů a má zájem, aby tito svůj kapitál i nadále ve společnosti drželi.

Pravidelné vyplácení robustních dividend (ne-li jejich pravidelné zvyšování) pomáhá společnosti vybudovat si s akcionáři vzájemnou důvěru. To má většinou za následek další přísun investičního kapitálu do akcií, což se firmám rozhodně vyplatí.

Co je to dividenda?

Dividenda je platba učiněná akcionáři společnosti. Společnosti a finanční subjekty jako veřejně obchodované společnosti, komanditní společnosti, ale i investiční a podílové fondy, trusty nebo třeba ETF, mohou vyplácení dividend využívat jako způsob, skrz který distribuují své zdaněné příjmy svým investorům

O výši dividendy rozhoduje představenstvo dané společnosti a je kalkulovaná jako částka za jednu vlastněnou akcii. Dividendy jsou zpravidla vypláceny v hotovosti, která je zaslána na finanční účet investora.

Avšak společnost může přistoupit i k tomu, že dividendy investorovi vyplatí ve formě nových akcií. Zároveň u některých společností existují i tzv. "dividendové reinvestiční programy" (DRIP), které investorům umožňují, aby si své dividendy vůbec nepřebírali ve formě hotovosti, ale místo toho za ně rovnou přikoupili další akcie dané společnosti, jež jsou jim v rámci těchto programů zpravidla nabídnuty za levnější cenu oproti té tržní. Americké společnosti, jež patří z pohledu nabízených dividend k nejvyhledávanějším na světě, je svým investorům zpravidla vyplácejí kvartálně, ale můžete se setkat i s vyplácením dividend na měsíční či půlroční bázi.

Kde hledat dividendové akcie?

Asi vás nepřekvapí, že na seznamu akciových titulů, které vyplácejí dividendy, najdete především velké, zavedené společnosti pohybující se ve stabilním, lukrativním byznysu a mající vysokou tržní hodnotu. Tyto "dospělé" korporace již nemají potřebu za každou cenu reinvestovat veškeré své zisky zpět do svého byznysu tak, jako to dělají střední a malé společnosti či startupy.

V kterých sektorech společnosti vyplácející (největší) dividendy nejčastěji najdete?

 • Telekomunikace
 • Energie / Základní materiály
 • Finance
 • Zdravotnictví / Farmacie
 • Utility (poskytovatelé zajišťující elektřinu, plyn, vodu, odpad a další nezbytné služby pro domácnosti či podnikatele)
 • Esenciální spotřební zboží (nezbytné produkty, které spotřebitelé zpravidla nemohou - nebo nechtějí - ze svého rozpočtu odstranit bez ohledu na finanční situaci, jako je jídlo, nápoje, domácí potřeby, kosmetické/hygienické produkty, ale také alkohol či tabák)

Druhy dividend

Byť všechny dividendy u dané společnosti vždy pocházejí z jednoho zdroje - jejich příjmů - jejich natura závisí také na tom, jakou třídu akcií vlastníte.

 • Běžné dividendy jsou vypláceny vlastníkům běžných akcií společnosti. Jejich množství může pravidelně fluktuovat (stejně jako to, zda je společnost vyplatí, nebo nevyplatí). Je však v zájmu společnosti neustále běžné dividendy navyšovat, nebo je aspoň držet na konstantní hodnotě. Investorům však v tomto případě není nic garantováno.
 • Preferované dividendy jsou vypláceny vlastníkům přednostních akcií. Vždy mají pevně danou, předem stanovenou fixní hodnotu. Nemohou klesat, ale nemohou ani růst. Avšak ve chvíli, kdy by se společnost, jež vydala preferované akcie a zavázala se na ně vyplácet preferované dividendy, dostala do finančních potíží, jsou tyto dividendy vypláceny přednostně  ještě před tím, než se dostane na běžné dividendy. Preferované akcie a s nimi spojené preferované dividendy jsou mimochodem oblíbenou odměnou, za kterou společnostem půjčuje peníze Warren Buffett. Na to, jak takový obchod vypadá v praxi, se můžete podívat třeba tady.

Společnosti mohou zároveň tu a tam vyplácet speciální neplánovanou dividendu. Speciální dividendy jsou zpravidla vypláceny firmami, které buď sedí na velkém množství hotovosti, nebo například odprodaly za vysokou sumu dceřinou společnost. Speciální dividenda má většinou vyšší hodnotu než běžná dividenda, ale jde v zásadě o jednorázovou věc.

Důležitá dividendová data, která byste měli znát

Okolo dividend existuje několik podstatných kalendářních dat. Zejména těch, která stanovují, odkdy musíte být akcionářem, abyste na jejich následné vyplacení měli nárok.

 • Datum oznámení dividendy (Announcement date): Jak už název vypovídá, jde o den, kdy management společnosti oficiálně oznámí vyplacení dividendy.
 • Rozhodný den (Record date): Poslední den, kdy společnost zjišťuje aktuální akcionáře, kteří mají na vyplacení dividendy nárok. V tento den musíte být u společnosti uveden jako akcionář, abyste dividendu získali. Jde tedy o poslední nejzazší den, kdy můžete akcie kvůli vyplacení dividend koupit.
 • Ex-dividendový den (Ex-dividend date): Datum - jež se může lišit na základě pravidel té které burzy - do kterého akcionář musí své akcie vlastnit, aby za dané období měl nárok na dividendu. Zpravidla jde o poslední pracovní den před rozhodným dnem. Akcionáři, kteří nějaké akcie vlastní jeden pracovní den před ex-dividendovým dnem, za ně obdrží dividendy. Akcionáři, kteří si akcie nakoupí přímo v ex-dividendový den nebo po něm, na ně nárok nemají.
 • Den výplaty (Payment date): Datum, kdy společnost akcionářům odešle platbu dividend a akcionáři peníze obdrží na své obchodní účty u příslušných brokerů (doručení peněz se opět může mírně lišit v závislosti na tom, z jaké země a na kde vedený účet vám dividendy putují).

Podléhají dividendy zdanění?

Znát klíčová data okolo dividend společností, které vlastníte, je důležité nejen proto, abyste věděli, zda a kdy dividendy obdržíte, ale také abyste věděli, jestli je budete/nebudete muset zařadit do vašeho daňového přiznání.

V České republice jsou dividendy vyplacené společnostmi, jež jsou u nás i daňovými rezidenty, daněny jednotnou sazbou ve výši 15 %, kterou však musí srazit subjekt, jež dividendy vyplácí. Akcionář, který od tuzemského plátce obdrží dividendy, je už pak tedy sám danit nemusí.

Pokud však dividendy pochází od plátce ze zahraničí, je nutné je u nás - rovněž 15 % - zdanit, což už akcionář provádí sám. Zde přichází na řadu ještě jedna komplikace, a to je daňová legislativa země, z níž vám dividendy přijdou. Opět uvedu nejčastější příklad - USA, kde se dividendy zahraničním osobám daní 30 %. Prakticky se tak může stát, že vám vyplacené dividendy zdaní 30 % v USA a následně ještě 15 % u nás, což se - jak si jistě dokážete spočítat - zatraceně nevyplatí.

Naštěstí existují mezinárodní smlouvy, které dvojímu danění zamezují. Zde hraje klíčovou roli formulář označený W-8BEN, bez kterého popravdě investování v USA za účelem vyplácení dividend téměř nedává smysl. Podrobnější informace o tomto dokumentu si můžete přečíst ZDE.

Druhým klíčovým aspektem je brokerská společnost, přes kterou jste dané akcie pořídili. I ta totiž musí mít možnost výše zmíněný formulář svého klienta uplatnit a zajistit vám tak, že se vás dvojí danění nedotkne. Podrobné srovnání toho, jakým způsobem dividendy svým klientům daní tuzemští brokeři, najdete ZDE.

Jak je určována hodnota dividend?

Mimo nominální hodnotu v dané měně (koruna, dolar) jsou dividendy investory zpravidla hodnoceny na základě dvou hlavních atributů:

Dividendový výnos

Dividendový výnos slouží k tomu, aby investor mohl na první pohled poměrně přesně určit, jak hodnotná daná dividenda je. Jde o celkovou hodnotu celoroční dividendy vydělenou cenou akcie v dané datum. Měření dividendového výnosu umožňuje investorům velmi snadno porovnávat akcie a jejich vyplácené dividendy.

Uveďme si příklad: Pokud akcie společnosti stojí 10 $ za kus a kvartálně za ni získáte dividendu ve výši 10 centů (celoročně tedy 40 centů), je dividendový výnos této akcie 4 %. Zároveň tedy akcie, jež vyjde na 100 $ za kus a kvartálně vyplácí 1 $ (4 $ ročně), zároveň vynáší 4% dividendu.

Výnos dividend a cena akcií tak fungují na principu nepřímé úměry. Dividendový výnos je proto společnostmi navyšován zpravidla těmito dvěma způsoby:

 • Navýšení vyplacené dividendy: Logický a nejčastější způsob. Společnost, jež ročně vyplácí dividendu 4 $ na akcii v hodnotě 100 $ má dividendový výnos 4 %. 10% navýšení vyplácené dividendy na 4,4 $ za akcii zvýší i dividendový výnos na 4,4 $, pokud cena akcií zůstane stabilní.
 • Snížení ceny akcií: Řekněme, že cena akcie s dividendou ve výši 4 $ poklesne ze 100 na 90 $. Pokud se hodnota vyplácené dividendy nijak nezmění, vyšplhá dosavadní 4% výnos rázem na 4,4 %.

Poměr vyplácených dividend k příjmům

Kromě dividendového výnosu se pečliví dividendoví investoři zároveň detailně dívají na to, jak velký poměr svých příjmů společnost vyplácí investorům na dividendách, aby získali lepší povědomí o spolehlivosti aktuální hodnoty dividend.

V investiční terminologii tento údaj můžete najít jako "Payout ratio" a jde o vyjádření toho, jak velká část čistých příjmů společnosti jde na vyplácení dividend akcionářům. Čím vyšší toto číslo je, tím pravděpodobnější je, že současná hodnota dividend nebude pro společnost dlouhodobě udržitelná. Investoři se proto zpravidla zajímají o společnosti, jejichž payout ratio se nachází pod 80 %.

Velmi nízké payout ratio může naznačovat, že společnost velkou část svých příjmů reinvestuje zpět do sebe. Naopak payout ratio přesahující 100 % ukazuje, že společnost na dividendách aktuálně vyplácí víc, než kolik její příjmy dokáží pokrýt. Je proto pravděpodobné, že pokud její příjmy nestoupnou, bude dříve či později nucena svou dividendu snížit.

Dividendy představují lukrativní pasivní příjem pro investory a zároveň jsou otázkou prestiže pro společnosti. Jsou signálem toho, že se společnosti daří. Daří tak dobře, že si může dovolit sdílet část svých zisků se svými investory. Dlouhodobé, desetiletí trvající, stabilní a stále rostoucí dividendy jsou ostatně znakem tzv. blue-chip akcií, naprosté elitní špičky mezi veřejně obchodovanými společnostmi, o kterých si něco můžeme říct třeba příště.

Je dobré mít na paměti, že žádná společnost nemá povinnost vyplácet akcionářům dividendy, ale jakmile s tím jednou začne, investoři od ní očekávají, že s tím bude i nadále pokračovat i v obdobích ekonomického poklesu. Zároveň očekávají, že dividendy budou postupem času růst. Proto je běžnou praxí, že pokud společnost oznámí například kvůli poklesu příjmů vyplacení nižší dividendy, zaznamenají její akcie propad. A úplné zastavení vyplácení dividend zpravidla naznačuje, že se společnost dostala do vážných problémů - na což zpravidla investoři reagují domněnkou, že je pravděpodobně ideální čas akcie prodat, dokud ještě mají hodnotu.

Hodnocení: +47
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Jsou ještě nějaké firmy co k dividendám ještě dávají i jiné benefity?

  0
 • Já jsem teď přes Fio nakupoval US reitové akcie s měsíční dividendou, tak jsem zvědavý jestli to přijde už zdaněné nebo ne. Chtěl bych výdělek z dividend posílat na další investice, takže bych se danění rád vyhnul.

  0
  • Od určité částky to tak jako tak musíte uvádět ve svém daňovém přiznání. I když je reinvestujete. Každopádně by vám to mělo přijít zdaněné.

   +2
  • I když ty dividendy z reitu obratem reinvestujete, musíte je bohužel uvádět do DP. To že se z toho strhla nějaká daň, nehraje roli.

   0
  • Jo, u Fio e-Brookera se vám v záložce obchody objeví příjmová položka dividenda a výdajová položka zdanění v US

   +1