13.11.2020 6 minut čtení

Proč se vyplatí analyzovat životní cyklus společnosti? 45 % amerických společností zkrachuje do 5 let od IPO

Na co řada investorů nedbá? Nepřemýšlejí nad tím, v jaké fázi podnikání se daný titul nachází. Každá společnost je charakteristická životním cyklem, který lze rozdělit do 5 fází. V rámci analýzy byste měli přijít na to, o jakou fázi se jedná.

Co je to životní cyklus podnikání ptáte se? Jedná se o proces, kterým si firma v průběhu své existence prochází, přičemž je rozdělený do 5 fází:

  • Zahájení
  • Růst
  • Stabilizace
  • Zralost
  • Krize a zánik

Fáze 1: Zahájení

Když nějaká společnost zahájí svou činnost, obvykle se snaží prodávat nové produkty či služby. Zpočátku jsou tržby nízké, očekává se ale, že budou časem růst. Jinak by nemělo smysl podnikání zahajovat. Společnost zaměřuje svůj marketing na cílový trh a porovnává své produkty a služby s konkurencí.

Společnost – akciový titul – je obvykle v této fázi ztrátový, a jeho provoz vyžaduje financování, a to buď dluhem nebo prodejem podílů. Společnosti v rané fázi podnikání tak charakterizují mnohem menší zisky, než kterých může společnost v dalším průběhu svého životního cyklu dosahovat. Mizerné zisky v této fázi tak nemusí být špatným signálem, pokud u společnosti sledujete výrazný růst tržeb.  

Fáze 2: Růst

Nejzajímavější fáze, kdy tržby společnosti rostou velmi výrazně, v některých případech až mimořádně rychle a s růstem prodejů může společnost dosáhnout bodu zvratu a začít generovat zisk.

Růst zisků však obvykle zaostává za růstem tržeb, proto společnost ještě nezaznamenává enormní zisky. Měla by však už vykazovat stabilní ziskovost. Kromě toho se začíná také cash-flow společnosti obracet do pozitivních čísel, jeho růst však stále zaostává jak za tržbami, tak i ziskem.

Fáze 3: Stabilizace

Během této fáze nadále rostou tržby společnosti, už ne však takovým tempem jako v růstové fázi, přičemž ke zpomalení růstu tržeb přispívá nejenom nasycení trhu, ale také vstup nových konkurentů na trh.

Během této fáze vrcholí objem tržeb a společnosti dosahují největší ziskovosti s dosažením maximální marže. Posléze dochází k růstu nákladů, přičemž generované peněžní toky dále rostou a začínají převyšovat zisk.

Fáze 4: Zralost

Jak začíná společnost dospívat, začínají ji pomalu tržby klesat. Klesá zisková marže a objem generovaného cash-flow stagnuje. S blížící se 5. fází podnikání je třeba k udržení výše tržeb vyšších kapitálových výdajů. Peněžních toky stále zůstávají vyšší než zisk společnosti, oba ukazatele už však začínají spíše klesat.

Fáze 5: Krize a zánik

Poslední fáze životního cyklu společnosti je spojená s poklesem tržeb, zisku i peněžních toků. Blížící se 5. fázi podnikání by měl investor zavčasu rozpoznat a akcií se zbavit. Během závěrečné fáze čelí společnost nevyhnutelnému zániku, neboť již ztratila svou konkurenční výhodu a opouští trh buď v bankrotu nebo prodejem aktiv.

Shrnutí:

Jak procházíme životním cyklem podnikání, mnoho fází je samo vysvětlujících a dává smysl, když se nad nimi zamyslíte.

První fáze je obvykle #IPO nebo období následující těsně po vstupu na burzu, přičemž se jedná doslova o údolí smrti. Podle amerického Úřadu práce hned 45 % amerických společností do 5 let od vstupu na burzu zkrachuje – a to už musely urazit kus cesty k tomu, aby se mohly stát veřejně obchodovatelnými.

V průběhu analýzy akciových titulů přirozeně narazíte na společnosti v různých fázích životního cyklu. Od dané fáze by se měla odvíjet i vaše nákupní a prodejní strategie.

V zahajovací fázi podnikání se nachází například #Uber, #Lyft, #WeWork nebo #Spotify, přičemž si některé z těchto společností vedou lépe než jiné, všechny jsou ale stále ztrátové. To ale explicitně neznamená, že by se jednalo o nekvalitní společnosti. Spotify nebo Uber by však mohly růst i nadále.

V růstové fázi pak můžete najít jedny z nejvíce obchodovaných společností současnosti: #AMD, #NVIDIA, #Facebook nebo #Google.

Ve fázi stabilizace najdeme #Walmart, #Microsoft a #HomeDepot. Ve čtvrté fázi se pak často nachází hodnotovými investory vyhledávané tituly typu: AT&T, #Verizon, případně #Oracle. V poslední fázi úpadku, která nenabízí příležitosti k investování, jsou #Sears nebo #Hertz.

Co vám fáze životního cyklu společnosti může napovědět?

Pochopíte-li v jaké fázi podnikání se daná společnost nachází, napoví vám to, co můžete od jednotlivých investic očekávat a jak dlouhý investiční horizont byste si měli nastavit.

Jediný problém v rozpoznání konkrétní fáze podnikání spočívá v tom, že některé společnosti mohou chytit také druhý dech, jako například Walmart nebo Microsoft. Není to tak dávno, co podnikání Microsoftu výrazně upadalo, než ho převzal nový generální ředitel, který otočil směřování společnosti ke cloudové technologii #Azure. Za zlepšením Walmartu pak stála adaptace online maloobchodu, který se stal v současné době pro prosperitu podobných společností naprosto nezbytný.

Zábavná věc je, že většina investorů spojuje s jednotlivými fázemi podnikání stáří společnosti, přitom to s tím nemá vůbec nic společného. Za všechno svědčí příklad Tesly. Společnost vstoupila na burzu už v roce 2010, přesto se stále nachází teprve na prahu růstové fáze, když byla až posledních pár čtvrtletí schopná generovat drobný zisk.

Některé z velkých společností, jejichž tržby v letošním roce výrazně rostou, jsou možná starší, než jste si mysleli. Podívejte se na rok IPO některých z nich:

  • Microsoft – 1986
  • Google – 2004
  • Intel – 1971
  • AMD – 1972

Jak vidíte, věk nemá nic společného s tím, v jaké fázi životního cyklu se společnost nachází, spíše je důležitější sledovat, jak jsou na tom momentálně jejich služby či produkty.

Studium životních cyklů společností vám pomůže určit, co můžete od společnosti v budoucnosti očekávat – výši tržeb, zisků a cash-flow. Jedná se přitom o nezbytné informace, které vám mohou značně napovědět, zda má smysl danou akcii kupovat nebo kdy ji prodat.

#akcie #analyzaakcii #stockpicking #aktivniinvestovani #fazepodnikani #zivotnicyklus #zivotnicykluspodnikani #podnikani #zahajeni #rust #stabilizace #zralost #krize #zanik #investovani #akcioveinvestice #akciovytrh

Hodnocení: +13
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.