9 minut čtení

Hlavně se nespálit! Jak si vybrat vhodného brokera v několika krocích – 1/2

Výběr správného brokera je jedním z nejdůležitějších kroků na počátku investiční kariéry. Nejedná se sice o věc, kterou nelze později změnit, její dopad na počátky burzovního života je však neoddiskutovatelný. Možnost výběru je přitom poměrně široká.

Je to úplně stejné, jako když začínáte v kterémkoli jiném oboru. Prvně vás něco osloví a třeba se to stane vaším koníčkem, tedy v našem případě téma zhodnocování úspor pomocí investování a dosahování nadstandardních výnosů. Poté si zjistíte základy, tedy například jaká aktiva lze nakupovat, na jakých burzách apod.

To vše jsou poměrně fascinující a zábavné kroky, které ve vás probouzí pocity vzrušení, angažovanosti a radosti z nabytého poznání. Jenže po jejich absolvování se nutně dostanete k věcem, které spadají do kategorie „technikálií“. Tedy záležitostí, bez nichž nelze investování reálně provozovat a jejich vyřešení je tedy nezbytné.

Bohužel se často jedná o podceňovaný krok, neboť je ze své podstaty v porovnání s ostatními nudný a vyžaduje už trochu více budoucího plánování. A právě do této kategorie patří výběr brokera, tedy společnosti skrze kterou budete přistupovat na burzu a realizovat své investice.

Přestože pocity velí jinak, rozhodně ke všemu přistupujte maximálně zodpovědně. Ušetříte si tak do budoucna spoustu starostí a hlavně peněz. Na co se tedy zaměřit?

Vnitřní a vnější faktory

Na proces výběru toho nejvhodnějšího brokera pro vás lze nahlížet z několika možných úhlů. V zásadě je však užitečné si všechny posuzované aspekty rozdělit do dvou větších skupin – můžeme je nazývat třeba vnější a vnitřní. Mezi ty vnější patří ty, které se vztahují přímo k brokerovi, jeho činnosti, fungování i jím nabízeným službám. Zajímat vás tak bude například:

 • Kde firma sídlí
 • Jaká je její pověst
 • Typy účtů a tarifů, jež nabízí
 • Podmínky pro různé úrovně poplatků za zprostředkování investic.

Druhá skupina pak zahrnuje faktory, které vychází přímo z vaší osobní pozice jako individuálního drobného investora. Jedná se tedy například o:

 • Trhy, na nichž chcete obchodovat
 • Volba druhu aktiv
 • Úroveň vaší jazykové znalosti (především tedy angličtiny)
 • Vaše majetkové poměry a ochota je rozkrývat
 • Velikost kapitálu
 • Investiční horizont a styl investování
 • Znalost softwaru a IT

Vnější faktory

Domácí nebo zahraniční broker?

Není tomu tak dávno, kdy jste jako začínající investor měli poměrně omezené možnosti. V českém prostředí totiž dlouhou dobu neexistovalo mnoho věrohodných subjektů, které by brokerské služby za rozumné peníze provozovaly.

To vedlo k situaci, kdy se prvotní boom individuálního investování, kdy si obchodník své peníze spravuje sám, odehrál mimo naše končiny. Nemálo investorů totiž raději překouslo možné nepohodlí plynoucí z jazykové bariéry, legislativních omezení a vzdálenosti a zvolilo si zahraničního, většinou amerického brokera.

To platilo především o zájemcích o intradenní a swingové obchodování, tedy těch, kteří generují měsíčně vysoké objemy obchodů. U nich totiž hrála prim velikost poplatků, jejichž výše bývala ve vysoce konkurenčním prostředí rozvinutých kapitalistických trhů násobně nižší než u tuzemských firem.

Zahraniční brokeři navíc často k účtům nabízeli zdarma alespoň základní verze analytických softwarů a slevu na přísun aktuálních dat z globálních burz. Postupně se objevily i ebooky s úvodem do investování či výuková videa zaměřená jak na strategie tak technické zvládnutí celého procesu. Tedy služby, za něž se v naší kotlině platilo. Vše navíc bylo vzájemně kompatibilní, uživatelsky přívětivé a i méně jazykově či technicky nadaný jedinec si tak uměl poradit.

Dnes je již situace přeci jen trochu jiná a především díky vstupu zahraničních subjektů na český trh máte daleko větší možnost výběru. Zvýšila se přitom kvalita a rozsah nabízených služeb, což lze sledovat například ve snížení výše poplatků či nabídce obchodních softwarů zdarma.

Dobrá pověst nade vše

Než se pro některého z brokerů rozhodnete, rozhodně vždy věnujte dostatek času prozkoumání jeho pověsti. Tím je míněno nejenom to, zdali disponuje všemi potřebnými registracemi, ale především úroveň s jakou své služby v reálu vykonává. Zkušenosti klientů jsou tedy naprosto k nezaplacení.

Logicky se nabízí různá internetová fóra, kde je možno tato “svědectví“ získat. Ta už existují i v našem prostředí a zahrnují recenze zahraničních i tuzemských brokerů. Povětšinou je sice nutno se na těchto webech registrovat a získat tak přístup do člensky uzavřených vláken, nicméně vynaložený čas i píle se vyplatí.

Nicméně nic nenahradí osobní kontakt, a pokud máte ve svém okolí někoho, kdo se již investicím sám věnuje, zeptejte se na jeho doporučení.

Legislativní omezení

Se týkají již zmíněných témat. Vždy se ujistěte, že subjekt, kterému hodláte svěřit svá data a peníze, disponuje všemi potřebnými právními náležitostmi k provozování své činnosti. Rovněž, že je u něj možno si účet bez jakýchkoli případných sankcí otevřít. To platí jak u domácích, tak především zahraničních společností.

Možná vám tento bod přijde jako přehnaně opatrný, nicméně legislativní prostředí pro práci s penězi se velmi rychle a výrazně proměňuje a je proto těžké zahrnout všechny změny do několika krátkých doporučení.

Pravdou zůstává, že po globální hospodářské krizi zesílila snaha co možná nejvíce unifikovat všechna dosavadní pravidla, a to alespoň v rámci západních rozvinutých ekonomik. Ne vždy se to však podařilo a rozdíly zůstávají. Vždy si tedy vše zkontrolujte a prověřte.

Bylo by totiž velmi nemilé, kdyby vám například vaše česká banka pozastavila účet pro provádění transakcí s „podezřelými“ subjekty. Tyto drakonicky znějící případy se přitom ještě nedávno stávaly a to obzvláště v souvislosti s obchodováním a těžbou kryptoměn.

Podmínky otevření a vedení účtu

Jsou nadmíru důležité! Snadno se vám totiž může stát, že vás zaujme nějaká marketingově sdělená nabídka, na jejímž základě učiníte své rozhodnutí výběru. Bohužel pak velmi brzy zjistíte, že její působnost je omezena a vy nesplňujete patřičná kritéria. To se týká především mezinárodně působících společností, které mohou mít různá pravidla a různé ceníky pro investory z rozličných konců světa.

Kapitolu samu o sobě pak představují kapitálová omezení. Velká část brokerů totiž své výhodné tarify vztahuje pouze k určitému objemu zobchodovaných prostředků, výběru konkrétního trhu či velikosti kapitálu. V některých zemích navíc například není možno obchodovat určitá aktiva, pokud nemáte dostatečnou výši nejenom investičního kapitálu, ale prokazatelného vlastního majetku.

To samé platí i pro zvolený časový horizont. Je zkrátka rozdíl, zdali plánujete obchodovat například akcie intradenně nebo dlouhodobě a zdali hodláte využít pákového efektu a na své investice si tak půjčit. Využití čistě vlastních prostředků je jistota, nicméně tato možnost vždycky není použitelná a ani výhodná.

Rozsah služeb/cena

Začínající individuální investoři, zvláště ti s malým kapitálem, mají povětšinou tendenci vyhledávat ty nejlevnější nabídky. Pokud mezi ně patříte, zbystřete! Ne snad, že by snaha hlídat své výdaje a neplatit více, než je nezbytně potřeba, nebyla chvályhodná. Právě naopak! Jenže je třeba si uvědomit, že nízkým poplatkům často odpovídá i rozsah a kvalita nabízených služeb.

Nejde jenom o to, že například nezískáte přístup ke kvalitnímu softwaru či exekuční platforma brokera nepůjde jednoduše spárovat. Levní brokeři často neposkytují poradenské služby jinak než skrz elektronickou komunikaci a ani jejich reakční doba nemusí být nejkratší. To však neznamená, že nutně musíte svému brokerovi hojně sypat ze svých peněz. Jde pouze o to, uvědomit si vlastní priority a na jejich základě vybrat.

Od brokera k investorovi

Všechny tyto drobné nuance získávají na důležitosti v momentě, kdy se spojí do celkového profilu brokera a vás jako investora, přičemž tyto dvě strany si zkrátka musí sednout. Jedině tak totiž dosáhnete vhodného výběru, což vám ušetří nejenom případné starosti, ale především zracionalizuje vaši položku „nákladů“ s investicemi spojených.

Tím už se ale pomalu dostáváme k osobnímu rozměru celé výběrové „rovnice“, která bude obsahem druhého dílu tohoto příspěvku.

Druhý díl TADY.

#investovani #investor #broker #trading #platforma #obchodovani #tipy #navod

Hodnocení: +33
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Fajn, ale bez názorného rozboru konkrétních brokerů je to jen hromada obecných rad na pendrek. Chce to tabulku a varianty různý typů investování ať je názorně vidět jak to u koho funguje a koho si na co vybrat. Čili dlouhodobé/krátkodobe, malé objemy/velké objemy, poplatky, služby, minimální vklady, kvalita nastrojů, rozhraní, domácí/zahraniční atd.

  +2