Máte problémy se strategickým rozhodováním? 3 problémy, které nejčastěji brání naplnit vizi společnosti

Téměř každá organizace se v současnosti potýká s obrovskými strategickými výzvami. Je třeba si znovu připomenout či stanovit svou identitu, vizi nebo obchodní model. Často mají firmy se stanovením těchto klíčových firemních atributů problém.

Vzhledem k současné situaci bude možná nutné představit novou vizi a strategii společnosti, případně nastavit a aktualizovat hodnoty, neboť vstupujeme do nového „normálu“. Je třeba aby se organizace zásadně transformovaly, aby vedení nastolilo nový efektivní směr a učinilo tak rychle. Problém je, že lidé ve vedení obvykle provádějí změny velmi neradi. Procesu rychlých a agilních změn obvykle brání 3 skryté bariéry. Podlehnete-li, budete mít problém, aby se organizace v konkurenčním prostředí udržela dostatečně efektivní a zisková.  

1. Nejasné hodnoty a protichůdné priority

Základním problémem není obvykle obsah strategie, ale spíše proces, jakým byla strategie vytvořena, případně absence procesu. V těchto případech je strategie volena majitelem společnosti a až poté sdělena zbytku vedení. Pokud není zapojen celý vedoucí tým, vzniká řada nejasností a klesá pracovní nasazení managementu.

Trpí-li vaše firma touto bariérou určitě si všimnete jednoho z příznaků:

  • Chybějící nebo nejasně komunikované směrování společnosti.
  • Konflikty manažerů ohledně alokace zdrojů.
  • Nejednotné uplatňování strategie společnosti, kdy každý bojuje za svou vlastní prioritu.
  • Časté přetížení prací na mnoha projektech, protože je za prioritu považováno téměř vše.

2. Neefektivní vedení

Neefektivnost vedení většinou vyplývá ze situace, kdy jednotliví členové vedení nekomunikují jednotným hlasem ke svým podřízeným. V důsledku toho se šíří organizací nízká důvěra, podřízení odmítají následovat strategii podniku. Zcela pochopitelně jsou protichůdně znějící slova týkající se strategie podniku vnímána velmi negativně.

Všechny problémy vyplývají z nevyřešeného základního problému spočívajícího v tom, aby všichni členové vedoucího týmu hovořili o stejných problémech stejným způsobem. Vaše organizace trpí tímto problémem, pokud jsou schůzky vedoucího týmu tráveny ad hoc sdílením informací a aktualizacemi krátkodobých provozních detailů, namísto řešení složitých strategických a organizačních problémů, přičemž skutečná rozhodnutí se provádějí mimo setkání.  

3. Nedostatečná vertikální komunikace

Nedostatečná komunikace shora dolů je častým kamenem úrazu v řadě organizací. Nezbytné informace o strategickém směřování a hodnotách organizace nevedou z nadřízeného týmu do nižších úrovní. Často pak také dochází i k opačné situaci kdy informace nejsou recirkulovány z nižších pater organizace vzhůru.

Namísto vyvolání produktivní konverzace dochází spíše ke vzniku zmatků. Vaše organizace trpí tímto problémem, pokud si všimnete některého z příznaků:

  • Existuje hned několik kanálů pro vzestupnou komunikaci, na nichž mohou podřízení či manažeři oddělení komunikovat problémy s vedením.
  • Absence otevřené veřejné diskuse o složitých otázkách.
  • Vedoucí pracovníci se nezajímají o pohled pracovníků z nižší úrovně. Neptají se na problémy, které brání neefektivitě společnosti nebo jak lze tyto problémy vyřešit.

-----

Neschopnost čelit 3 skrytým bariérám bránícím efektivním strategickým rozhodnutím znemožňuje společnosti se transformovat, což právě nyní vaše organizace potřebuje k přežití krize způsobené onemocněním COVID-19.

Začněte s hodnocením. Pokud jste rozpoznali, že vaše organizace trpí některým ze zmíněných problémů, bude mít vaše společnost obtíže se transformovat cestou, jakou bude v budoucnu potřeba. Každá z bariér hraje důležitou roli a pokud trpíte třeba jen jedinou, podkopává tato bariéra schopnosti vaší společnosti být efektivní a agilní.

#vedeni #strategie #vize #business #byznys #podnikani #leadership #management 

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

Vytvořte svůj investiční mozkový trust!

Staňte se členem komunity Warengo a diskutujte s ostatními investory v článcích a tématických skupinách. Je nás už 12 186.

Zaregistrovat se