8 minut čtení

Kompletní návod, jak získat neotřesitelnou důvěru ve svou investiční strategii

Správně nastavená strategie je základním kamenem úspěchu na burze. Přestože to řada burziánů dobře chápe, stává se, že v klíčový moment přestanou svému výtvoru věřit. Jak se této situaci vyhnout a získat nezlomnou důvěru ve vlastní strategii?

Většina investorů to velmi dobře zná. Přečtou si několik základních publikací, možná shlédnou nějaký ten instruktážní webinář, očima „sjedou“ několik zajímavě působících debat na některém z internetových fór a takto vybaveni se pouští do tvorby vlastní investiční strategie. Nejsou-li bláhoví a berou svoji práci vážně, stráví s tím minimálně několik hodin, ne-li dní. Dobře totiž vědí, že každému detailu by se mělo dostat náležité pozornosti. A tak se snaží pomyslet na všechny klíčové prvky a možné situace, dokud není vše hotovo.

Následně si svůj koncept pokud možno vryjí do paměti a vydají se investovat naostro. Zpočátku vše vypadá růžově, avšak jakmile realizují několik obchodů s často smíšeným, či dokonce záporným výsledkem, zastihne je nervozita. Proč nevydělávám? Jak mohu tak snadno kumulovat ztráty? Neměl jsem vystoupit z pozice později a „shrábnout“ tak podstatně vyšší zisk? To jsou jen některé otázky, které zaplavují burziánovu hlavu a nejednou způsobí, že začne obchodovat nekoncepčně. Bezmyšlenkovitě si tak „bere ponaučení“ ze statisticky naprosto zanedbatelného počtu svých již proběhnutých obchodů a na jejich základě chaoticky nakupuje a prodává aktiva nová (namísto aby se držel osvědčené metody).

Výsledkem je prakticky vždy jen další propad kapitálu a zhrzenost z trhů. Základní problém přitom nevězí v burze, nýbrž v investorově hlavě. Z důvodů, které zmíníme dále, totiž v tu nejkritičtější dobu přestal důvěřovat své pečlivě budované strategii a její rozumové poznatky vyměnil za povrchní vjemy pouze drobného zlomku burzovní reality. A to je vždy chyba! Jak ji však napravit a udržet si víru ve svůj přístup i v dobách, kdy obchodní účet stíhají ztráty?

Nelehké budování důvěry

Odpověď bude znít pro někoho příliš strojeně, možná až pateticky. Nicméně je naprosto důležité, aby investor a jeho strategie „jedno byli“. Tedy, aby měl burzián ve svůj investiční plán naprostou až bezbřehou důvěru a byl schopen se ho v dobách dobrých i zlých držet. A to konstantně po dobu alespoň půl roku, ideálně celých dvanácti měsíců.

Jedině dlouhodobý časový horizont totiž dokáže všechny aspekty používané strategie dostatečně prověřit a odhalit její silné i slabé stránky. Může se tak například ukázat, že vše výborně funguje u rostoucích trhů se silným momentem, nicméně již při drobném nástupu cenových zhuštění dochází ke ztrátám, které jsou navíc podpořeny špatným poměrem mezi stop lossy a profit targety. Teprve tehdy je ten správný čas na změny jednotlivých aspektů.

K získání takovéhoto stupně důvěry však vede nelehká cesta. Aby ji investor zdolal, měl by postupně učinit několik zásadních kroků:

Nechat si vše vysvětlit

Tato poučka je určena především těm, kteří se již na počátku své kariéry rozhodnou, že své peníze svěří investičním expertům z nějaké banky či investiční společnosti. Jinak řečeno těm investorům, kteří střízlivě zhodnotí, že zkrátka nemají dostatek schopností, času, nervů či peněz, aby se do všeho pustili sami. I pro ty **je však velmi důležité, aby s užitou investiční strategií „srostli“ ** a chápali její případná úskalí. Jedině tak budou schopni zasvěceně a bez rušivých emocí hodnotit výkonnost dosahovanou správci. K tomu je důležité, aby tito investoři získali od svých finančních poradců všechny důležité informace o použité strategii, včetně detailů a postupů v krizových situacích, kdy jsou trhy proti nim. Neměli by se proto zdráhat ptát se na všechny možné aspekty a věnovat dostatek času studiu podkladových materiálů.

Extrahovat nosné myšlenky

A nyní již pro ty, kteří se do všeho vrhají sami. Takoví investoři by si ještě před samotnou tvorbou a laděním jednotlivých aspektů své strategie měli sednout a pečlivě vyextrahovat a produmat základní myšlenky, na nichž bude postavena. Tedy vytvořit jednoduchou filosofii, z níž bude vše vycházet a jíž by také vše mělo odpovídat. Investor si tak například řekne, že bude obchodovat střednědobé cenové pohyby ve směru hlavního trendu, přičemž bude využívat síly počátečního momenta, kdy do trhu vstupuje nejvíce nových účastníků. Nebo se naopak rozhodne, že se stane tzv. kontrariánem, tj. bude levně nakupovat aktiva v době všeobecné medvědí nálady. Jeho cílem pak bude své pozice držet dostatečně dlouho, dokud je burza opět správně neocení.

Přesně zvolit časový horizont

Tomuto tématu jsem na Warengu nedávno věnoval celý článek, který vřele doporučuji prostudovat. Správně zvolený časový horizont investic je totiž stěžejním prvkem každé úspěšné strategie. Jeho ujasněním investor nejenom prohloubí svoji důvěru v používaný přístup, ale především si stanový jasné mantinely, kdy a co obchodovat. Dlouhodobá strategie počítající s několikaletým držením akcií se totiž bude naprosto zásadně lišit od intradenního přístupu k nákupu futures kontraktů. Burzián navíc nebude lákán k nesmyslnému skákání z jednoho typu investice na druhou, neboť zkrátka bude vědět, že co není v jeho dokumentu zaneseno, se jej netýká!

Ujasnit si nástroje

Další krok logicky navazující na časový horizont se týká použitých nástrojů k analýze aktiv. Již na počátku je totiž třeba se jasně rozhodnout, jaký typ analytických nástrojů bude použit, popřípadě jaká jejich kombinace bude vyhovovat nejlépe a proč. Je přitom vcelku jedno, zdali jedinec podlehne svodům fundamentální analýzy a zatouží sedět hodiny u účetních výkazů, či zdali se spíše zaměří na technickou analýzu s jejími grafy a oscilátory, jednoduchou price action či již zkušenost vyžadující market profile. Podstatné je, aby věděl, proč zrovna tento nástroj používá a jak se to vše shoduje s jeho nosnou myšlenkou.

Zvážit svoji toleranci k riziku

Jedná se pouze o jeden z mnoha aspektů celé strategie, ale při živém obchodování dokáže s investorovou myslí učinit divy! Každý by totiž již v této fázi měl pečlivě prozkoumat svůj vztah k riziku finanční ztráty a na základě toho svůj plán patřičně upravit. I jinak skvostně a pečlivě vypracované dílo může ztratit burziánovu důvěru, pokud vygeneruje takovou ztrátu či větší množství menších ztrát, které jsou za mezemi psychické únosnosti daného jedince. Pokud se toto stane, mnoho pečlivé práce přichází nazmar. Na papíře se to nemusí zdát, ale **v reálu je ohromný rozdíl mezi mínus 60 nebo mínus 100 dolary/eu­ry/etc. **

Vše pečlivě ozkoušet

Tento krok je k zisku důvěry ve vlastní strategii pravděpodobně nejdůležitější. Během něj totiž dochází k simulovanému obchodování, kdy má investor příležitost alespoň částečně sledovat svůj výtvor „v akci“. Způsobů, jak to učinit, je vícero. Za zmínku jistě stojí důkladné backtestování na historických cenových datech preferovaného aktiva, které při manuálním vyhotovení zabere ohromné množství času, nicméně jeho dopad je velmi silný. Pokračovat lze rovněž fází určitého „paper-tradingu“, kdy investor nakupuje své pozice již v reálném čase ale pouze v rámci demo účtu. Jeho vytvoření dnes již přitom nabízí drtivá většina tuzemských i zahraničních brokerů. Teprve pokud vše dopadne dle očekávání a daný jedinec se naučí svoji zbraň správně využívat a znát její aspekty, přichází čas vstoupit na trhy s vlastními penězi.

To nejpodstatnější? Mít vytrvalost a krotit své představy!

Navzdory absolvování všech předešlých kroků se může stát, že burzián o svém přístupu zapochybuje a napadne jej se věnovat i něčemu jinému, než je ve strategii napsáno. A to například z důvodu, že jeho známý skvěle vydělává na využití zcela opačné myšlenky a investičního rámce. Nenasytnost však bývá téměř vždy tvrdě potrestána a je třeba se jí vyhnout. Hluboká důvěra, stoicismus, vytrvalost a především reálné představy o možném zhodnocení, to jsou ty nepodstatnější prvky správného užití jakékoli investiční strategie.

#burza #strategie #akcie #tipy #inspirace #navod #trading #obchodovani #trh

Hodnocení: +37
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.