04.10.2020 11 minut čtení

Obchodní deník – investorův kouč pro dodržování obchodního plánu

Finanční ztráty a nenaplněná očekávání provází život nejednoho investora. Důvodem neúspěchu přitom často není nedostatek snahy či zájmu, ale neschopnost dodržovat svůj investiční plán. S tím však může výrazně pomoci tzv. obchodní deník.

Statistiky jsou v tomto naprosto nemilosrdné. Přestože se na přesných číslech nikdy neshodnou, poselství, jež nesou, zní jasně. Drtivá většina (minimálně nad 80 %) drobných individuálních investorů na burze prodělává peníze či není schopna dosáhnout dlouhodobějších zisků. To činí z investování jeden z nejrizikovějších byznysů na této planetě. Přesto se do něj řada odvážlivců pouští a to i opakovaně.

Důvod lze spatřovat především ve vidině relativně snadných zisků a vytvoření určité obdoby pasivního příjmu, jenž je snem nejednoho z investorů.

Problém jeho dosažení ovšem spočívá často pouze v jedné jediné a nutno říci, že často přehlížené věci – tou je **neschopnost dodržovat svůj obchodní/investiční plán. **

Ten přitom představuje alfu a omegu celé činnosti drobného investora na burze. Měl by být totiž výsledkem dlouhých hodin úvah, rozmýšlení a testování rozličných investičních přístupů, z nichž si jedinec jeden či několik vybere a rozhodne se je použít při správě vlastního portfolia.

Bohužel se však stává, že čas strávený jeho přípravou přijde vniveč, když jej jeho tvůrce po několika neúspěšných obchodech odhodí či se jej během své investiční cesty rozhodne ignorovat. Výsledkem jsou nepromyšlené nekoncepční investice, jež většinou končí v červených číslech.

Jak tomuto nešvaru čelit? Odpověď zní jednodušeji, než se může zdát! Veďte si obchodní deník! Ano, i takto triviální záležitost totiž může výrazně vylepšit celkové výsledky.

Deník totiž fakticky slouží jako osobní kouč, který pečlivě kontroluje každou investici a posuzuje, zdali odpovídá původním představám. Jak si tedy takový jednoduchý deník vytvořit a jak jím kontrolovat svoji strategii?

Obchodní plán, základní stavební kámen všeho

Nad charakterem a chováním finančních trhů si lidé lámou hlavy již stovky let, přičemž ani jedné z odborných studií se plně nepodařilo toto téma obsáhnout. Poměrně jednoduchým faktem, který je dobré reflektovat a vždy ve svých úvahách ctít, je, že finanční trhy jsou nepředvídatelné. Odhadnout jejich přesné pohyby dopředu a připravit tak jasná zadání k investicím zkrátka není možné ani za použití nejmodernější techniky.

Práce s pravděpodobností

Přestože se to malému individuálnímu investorovi nemusí líbit, ani při nejlepší své snaze a nejvyšší inteligenci nebude nikdy schopen přesně predikovat tržní pohyby. To je něco, co dráždí ego mnoha z nich a způsobuje značné problémy. Nicméně zvláště pro začátečníky je dobré hned zkraje své investorské kariéry si toto omezení přiznat a přizpůsobit se mu!

Nejvíce doporučovaným způsobem, jak tak učinit, je vytvořit si precizní obchodní plán. Pokud vám to zní tak trochu jako popření předchozího odstavce, věřte, že vše do sebe ve skutečnosti skvěle zapadá! Neschopnost přesných predikcí totiž vede k poznání, že to nejlepší, čím se malý individuální investor může pro svůj boj o přežití na světových burzách vybavit je pravděpodobnost! Její využití mu umožní být v dostatečné míře přesný ve svých odhadech a dosáhnout alespoň ve většině případů profitu.

Není tak nutné (a vlastně ani reálně možné) vymyslet 100% úspěšnou investiční strategii. Pokoušely se o to ty nejlepší mozky této planety a selhaly! Co však je v silách i drobného investora je nalezení nějaké základní myšlenky, která při hlubším rozpracování vykazuje určitou míru pravděpodobnosti úspěchu. Jinak řečeno, získáte metodu, která se sice nebude rovnat věštecké kouli, ale umožní vám správně tipnout vývoj cen vámi obchodovaných aktiv v určitém procentu případů.

To přitom nemusí být ani příliš vysoké! V závislosti na money-managementu a psychologii obchodování lze dosahovat profitů i se strategiemi, jež vykazují menší než 50 % úspěšnost. Připomíná to trochu partii pokeru, kdy hráč netuší, jaké karty budou vyloženy, nicméně na základě podrobného studia si je schopen spočítat pravděpodobnost vytvoření výherní kombinace.

Obsah plánu

A co by měl takový obchodní plán obsahovat? Na jednotlivých bodech se akademici ani profesionální investoři neshodnou, každý využívá svoji vlastní verzi. Nicméně obecně lze definovat několik základních oblastí, kterým by se investor před zahájením ostrého obchodování na finančních trzích měl věnovat. Ušetří mu to do budoucna mnoho peněz i bezesných nocí! Smyslem článku není jejich detailní rozbor, nicméně zmiňme je alespoň stručně pro ilustraci.

Motivy k investování – možná vás to překvapí, ale investiční plán by měl začínat trochu širším úvodem, v němž investor sám sobě odpoví na několik zásadních otázek typu, proč chce vůbec investovat, co jej k tomuto záměru vedlo a proč se domnívá, že právě burza pro něj bude tím pravým místem seberealizace.

Očekávání – zde si člověk jasně a stručně nastíní, co vlastně od investování vůbec čeká. Zároveň si stanový alespoň zevrubné cíle, které mohou být velmi široké. Někomu stačí pojmout celou věc pouze jako doplněk svého běžného příjmu, s jehož pomocí si vydělá na exotickou dovolenou. Jiný bude toužit po profesionální traderské kariéře.

Kapitálová připravenost – je jednou z nejdůležitějších součástí plánu. Burzián by v ní měl jasně vymezit jaké zdroje hodlá ke své činnosti použít, jejich velikost i charakter. To vše razantně ovlivní jeho další směřování. I s malým kapitálem lze na burze obchodovat, nicméně nelze čekat zázraky! Rovněž platí, že investor by nikdy neměl riskovat prostředky, které v nejbližší době bude potřebovat vynaložit jinde!

Volba investičního horizontu – jemu jsem se podrobně věnoval již v jednom ze svých starších článků. Řeknu tedy pouze, že jeho výběr by měl odpovídat předchozím bodům a souznít s nimi.

Volba aktiv – odvíjí se především od kapitálové připravenosti každého individuálního investora a síly jeho psychiky. Pro menší kapitál se jeví jako rozumnější zvolit akcie či forex, movitější investoři se jistě mohou poohlížet i po futures kontaktech.

Stanovení přesné obchodní metody – je již naprosto individuální záležitostí. Právě její soulad s realizovanými investicemi investiční deník hlídá.

Nekompromisní kouč vašeho investičního růstu

Tolik tedy k obchodní strategii a nyní již k závažné problematice jejího dodržování! Hned na počátku je třeba si říci, že neexistuje žádný 100% spolehlivý nástroj, který by investora donutil se svých plánů držet. Lze najít řadu vhodných pomůcek, mezi nimiž **obchodní deník vyčnívá svoji efektivitou a zároveň nenáročností, ** nicméně ani on není samospásný! Pokud investorovi chybí motivace či určitá schopnost sebekázně, celá věc je dopředu ztracena. To je třeba si uvědomit.

Co je psáno, to je dáno

Investiční deník je fakticky zjednodušující název pro soubor záznamů o jednotlivých realizovaných obchodech. Ty mohou mít formu jednoduchých výpisků tužkou do obyčejného sešitu či tabulky v nějakém počítačovém programu.

Jako velmi účinný pomocník se v tomto jeví obyčejný Excel, který je dnes základní výbavou prakticky všech počítačů. Tradingové firmy sice dnes a denně nabízí i specializovaný software na vedení obchodních záznamů, nicméně jeho cena většinou nebývá zrovna nízká. Zvláště začátečníkům, kteří potřebují každý dolar, lze vřele doporučit využití nějaké jednoduché free varianty – třeba právě ve formě excelové tabulky.

A k čemu je taková tabulka dobrá? Hlavní síla ve vedení obchodního deníku spočívá v tom, že nutí investora se pravidelně zamýšlet nad svými investicemi, pečlivě je sledovat a posuzovat. A nikoli na základě zisku či ztráty, ale na základě kritérií z jeho investičního plánu. Každý obchod tak musí projít jakýmsi miniauditem, v němž je posuzováno, zdali odpovídal zvolené strategii nebo se od ní odchýlil.

Takovýto proces posuzování má přitom blahodárný vliv na investorovu disciplínu a psychiku. Umožňuje mu dostat svoji strategii vcelku rychle a bezbolestně pod kůži, prohloubit důvěru v ní a především se oprostit od zničujícího hodnocení investic na základě jejich profitability! Nutně se totiž objeví i obchody, na nichž proděláte, nicméně to vás nebude mrzet, jestliže zjistíte, že jejich provedení odpovídalo vašemu plánu.

Obchodní deník si zkrátka lze představit jako přísného osobního trenéra investování, který pozorně mapuje váš progres a nekompromisně vás upozorní na pochybení.

Styl volný

Nyní se nabízí otázka, na níž opět neexistuje jasná odpověď: co vše by měl deník obsahovat. Důvodem je fakt, že tento dokument povětšinou silně odráží individuální odlišnosti jednotlivých investorů, přičemž jeho podobu zásadně ovlivňují i faktory zmíněné již ve výčtu pro obchodní plán jako investiční horizont či obchodované aktivum.

Obecně však lze jednotlivé složky rozdělit do dvou základních kategorií. Na povinné, bez nichž se pro funkční analýzu prostě neobejdete. A volitelné, jež se odvíjí od aspektů, na které při investování hodláte klást důraz.

Povinné body – by jistě měly obsahovat věci jako evidenční číslo obchodu, datum popřípadě pak i přesný čas vstupu do pozice i výstupu z ní, počáteční a konečnou cenu aktiva, vyhodnocení investice v podobě zisku či ztráty a důvod její realizace. Ten by měl blíže vysvětlit na základě jaké strategie či myšlenky z obchodního plánu byl obchod realizován.

Volitelné body – ty mohou obsahovat prakticky cokoli. Nicméně často se v nich objevují položky jako dodatečný komentář k obchodu (blíže osvětlující okolnosti nákupu a prodeje) nebo popis psychiky investora během obchodování. Právě tento bod je často opomíjen, přestože zvláště pro začátečníky je velmi důležitý. Blíže popsat, jak jste se během svého obchodu cítili, vám totiž pomůže lépe porozumět svým emocím a případně identifikovat impulzy, vedoucí k nezodpovědnému nedodržování obchodního plánu.

Díky těmto bodům tak investor může postupovat krok po kroku a hodnotit kvalitu svých obchodů, aniž by byl nucen sbíhat k příliš subjektivním kategoriím či dokonce výmluvám a omluvám.

Ty nejlepší věci jsou zadarmo

Jak jsme si tedy ukázali, dodržování jasně stanovených pravidel investování dle obchodního plánu je základem přežití drobného investora na finančních trzích.

Způsobů, jak toho dosáhnout je vícero, nicméně vedení obchodního deníku se jeví jako obzvláště efektivní a vhodné. Investora totiž nestojí žádné další peníze, zvláště zpočátku kariéry však vyžaduje nemalou časovou dotaci. Nad svými investicemi je totiž potřeba seriózně přemýšlet.

#investor #strategie #investovani #tipy #navody #denik #trading  #plan

Hodnocení: +29
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.