19.12.2019 5 minut čtení

Jak zaměstnance ocenit a ukázat jim, že si jich vážíte? Využijte těchto 9 tipů

Většina zaměstnanců necítí ocenění a uznání od svých nadřízených, což se výrazně podepisuje na morálce i produktivitě. Ze strany vedení to ale často mohou být i úplné maličkosti, které velmi pomohou.

Tvrzení z úvodu, že se většina zaměstnanců necítí dostatečně oceněna a uznána, je podloženo studií, kterou prováděl Gallup. Nutně nemusí jít o zdvojnásobení mzdy. Mnohdy stačí pochvala a pár vlídných slov. "Ocenění nebo pochvala může zlepšit den. Dokonce může změnit život. Ochota vyjádřit to slovy je vše, co stačí."

Jak zaměstnancům ukázat, že si jich ceníte? Třeba takto:

1) Poděkujte ústně

Jde pravděpodobně o nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak vyjádřit poděkování a ocenění za tvrdou práci zaměstnanců nebo za výkon nad rámec toho, co mají jako povinnost. Obyčejnou větou: "Skvělá práce Michale!" můžete posílit morálku dotyčného. Výmluva na to, že nemáte čas, zde neobstojí, protože to celé zabere jen pár vteřin.

2) Poděkujte písemně

Písemné poděkování udělá velký dojem. Ale pozor. Musí to být ručně napsaný vzkaz. E-mail zdaleka takový účinek mít nebude. Pochvaly na lístečcích si lidé často schovávají nebo i vystavují na své nástěnky. Opět jde o něco, co zabere jen pár vteřin nebo minut, ale dovede to vyjádřit skutečné poděkování a ještě o něm zanecháte důkaz. V případě ústního poděkování se druhý den nemusíte na něčem shodnout a vše bude zapomenuto. Písemné poděkování nechá větší stopu.

3) Dejte jim malé odměny

Využít můžete různé šeky, kupóny nebo slevové poukazy. (Ne ty, které někde dostanete zadarmo!) I když půjde o malé částky, například o stovku nebo dvě, pokud tímto způsobem vyjádříte ocenění za povedenou práci, i když je skutečná hodnota malá, vnímaná hodnota je mnohem větší. Udělá opravdový dojem a zajistí pocit zadostiučinění.

4) Dejte jim příležitost

Za skvěle odvedenou práci a vysoké pracovní nasazení můžete zaměstnance odměnit tím, že ho pošlete na nějaký kurz, který on sám ocení. Ideální případ by byl, pokud dokážete nalézt školení, které samotný zaměstnanec chce absolvovat a pro vás bude prospěšné, když ho bude mít. Při předání takové odměny by mělo být jasně řečeno, za co to je. Například: "Michale, na projektu XY jste odvedl skvělou práci. Jako projev uznání zde máte poukázku na kurz, který jste chtěl navštěvovat. Blahopřeji." Může jít opravdu o cokoli - lekce angličtiny, hodiny potápění, výuka práce v nějakém softwaru,… Možností je dnes nepřeberné množství.

5) Zeptejte se, co chtějí

Neznamená to, zajistit a zařídit všechno co chtějí, ale "zjistit to". Už jen projevený zájem o krátkodobé a dlouhodobé cíle zaměstnanců udělá dobrý dojem. Když navíc projevíte snahu, pomoci jim v dosažení těchto cílů, vaši investici do jejich úspěchu jistě sami ocení.

6) Poděkujte celé skupině

Na rozdíl od druhého bodu, což bylo písemné poděkování, zde můžete použít e-mail. V situaci, kdy někdo dosáhne významného úspěchu, pošlete e-mail celé skupině a zdůrazněte v něm klíčové pracovníky. Pište o jejich úspěchu a jmenovitě jim poděkujte za jejich tvrdou práci. Ukážete tím, že si jich vážíte, ale také získají ocenění od svých dalších kolegů.

7) Dejte jim příležitost vyniknout

Jako gesto důvěry ve schopnosti, píli a talent nějakého zaměstnance ho můžete přiřadit k velmi důležitému projektu nebo mu svěřit nějaký jiný vysoce důležitý úkol. Dáte mu tak šanci, aby ještě více projevil své zapálení, a především mu umožníte kariérně růst, čímž si ho také více připoutáte ke společnosti.

8) Chvalte konkrétní věci

Nebuďte při svém vyjadřování chvály obecní, ale konkrétně vyjádřete, za co chcete poděkovat a pochválit. Neříkejte: "Skvělá práce", ale raději řekněte: "Ten článek o tom, jak si vybudovat další zdroje příjmu se ti opravdu povedl. Je skvělé, že byl založen na konkrétních příkladech a velmi se hodil ke konci roku, když si lidé dávají cíle a předsevzetí na nový rok. Výborně zvolené téma v pravý čas. Jsem na vás hrdý." Taková pochvala má mnohonásobně vyšší váhu, než pouhé konstatování "dobrá práce". Navíc, když jsou vyzdvižené konkrétní pozitivní věci, nutí to k jejich opakování. V tomto případě by mě to nutilo k tomu, uvádět více konkrétních příkladů a lépe přemýšlet nad dobou, respektive tématem, které je pro danou dobu vhodné. Není to zárukou úspěchu a okamžitého uplatnění rady (vyjádřené v pochvale), ale je to násobně lepší než "dobrá práce".

9) Prožijte s nimi nějaký čas

Jemný způsob, jak vyjádřit ocenění je prožít se zaměstnanci nějaký čas. Zajímat se o ně, ptát se jak se jim daří. Čas je nejdražší komodita a lidé většinou ocení, když s nimi nějaký čas prožijete. Pochopitelně záleží, jaký máte z dlouhodobého hlediska vztah nadřízený-podřízený. Pokud jste dlouhodobě na nože, pak nebude nejlepší možnost začínat tímto způsobem, protože by to obě strany pravděpodobně vnímaly jako ztrátu času. Pamatujte ale, že největší emoční potřebou člověka je cítit ocenění a uznání.

#odmena #oceneni #zamestnanec #pochvala #manager #trendy

Hodnocení: +18
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.