30.07.2020 4 minuty čtení

7 velkých omylů vedoucích projektů

Jste manažer a máte pod sebou vedoucí projektu? Zkuste se vyvarovat 7 velkých omylů, které stále převládají v praxi. Věnuji se vedení projektů od r. 1995 a stále se tyto omyly objevují, ať více či méně skrytě. Prověřte si své vedoucí na tyto omyly,

Projekty snad řídí každá firma. Ne každá dokáže projekty vést bez zbytečných konfliktů, přečerpávání zdrojů a nedodržení termínů. Ať jste nadřízení vedoucích projektů, nebo vedoucí projektů, zkuste se vyvarovat uvedených 7 omylů. Výrazně vám to pomůže dovést projekt k úspěchu. Věřte, že jen znalost a schopnost reakce dokáže zvládnout neočekávané situace, které jsou v projektech na denním pořádku.

Pořád vzniká něco nového. Management potřebuje zavést nový systém, dostat na trh nové projekty nebo ověřit novou technologii. Nebo také právě celá řada inženýringových firem realizuje neustále nová zadání svých zákazníků. Všude tam, kde se něco nového poprvé zavádí do praxe, je vhodné projektové řízení. Firmy potřebují nové a ideálně zkušené vedoucí projektu, kteří dokáží vymyslet a připravit projekt tak, aby zbytečně neutrácely peníze ani kapacitu svých zaměstnanců a přitom dosáhly požadovaného výsledku. 

Projektům se věnuji od roku 1995. Vím, že to hlavní je logický zdravý úsudek, neustále být připravený na změnu, komunikovat a nedělat zásadní chyby. Po letech zkušeností mě významný zákazník požádal o sestavení specializovaných tréninků pro vedoucí projektů. Chtěl, aby účastníci uměli prakticky projekt vést a nebyly z nich “úředníci, držící se nějakého školení na projekty”. Prostě aktivní vedoucí, kteří dokáží přijmout změnu a odchýlit se i od procesu, když existuje lepší cesta. Po letech tréninků se stále potkávám s těmito největšími omyly vedoucích projektů, prosím, vyvarujte se jich. 

Strategie projektu není třeba 

"Dostal jsem zadání, tak budu dělat jen krok za krokem a sepíšu si posloupně jednotlivé úkoly. Co půjde, deleguji na členy týmu.” Jenže každý projekt se realizuje v prostředí firmy, zákazníka, a to se mění. Zasahuje velké množství lidí a každý má jiné zájmy. Potenciální změny lze odhadovat a vedoucí s nimi musí počítat! Také je třeba najít motivy všech zúčastněných, aby úkoly udělali správně a včas. Klíčové pro úspěšné dokončení projektu je najít způsob **JAK projekt realizovat** s tím, co je k dispozici. To je právě strategie.

Magický trojúhelník je teorie

“To jsou teorie, vše se stejně změní, tak co bych řešil. Stejně kvalita musí být dodržena stůj co stůj a zákazník nezaplatí ani o korunu navíc. Prostě jsme v područí zákazníka.” Jenže to není pravda. Všichni od školy známe magický trojúhelník Harolda Kerznera. Vrcholy trojúhelníku jsou rozsah, čas, náklady. To vše má zásadní vztah na kvalitu projektu. Platí zde např. pravidlo “Chci zkrátit termín, vzrostou mi náklady, snížím kvalitu.” Dá se to snadno pochopit, ale málokdo prakticky umí tato pravidla trojúhelníků použít ve strategii, harmonogramu projektu a hlavně v komunikaci se zákazníkem. 

Komunikují se jen úkoly

Tak jsem si nastavil projektové meetingy a pravidelně se všemi komunikuji.” Jenže dost často projektová porada sestává z kontroly a rozdávání dalších úkolů. Je to tedy ne moc příjemné setkání. Rozdávání úkolů považuje vedoucí za komunikaci s projektovým týmem. To je naprostý omyl. Členové týmu potřebují pochopit smysl, proč se daná etapa realizuje, co je jejich unikátní poslání, jaká je zpětná vazba od zákazníka, co se změnilo a proč. Těch témat je moc. Pokud je vedoucí projektu neumí včas odhalit a dobře komunikovat, tým nebude fungovat.

 

Pokračování článku a Závěry pro nadřízené vedoucích projektů čtěte na - https://www.vlastnicesta.cz/clanky/kvalitne-zvladnuta-priprava-zaklad-uspesne-komunikace/

#rizeniprojektu #vedouciprojektu #vlastnicesta #byznys

Hodnocení: +4
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.