Vytvořte svůj investiční mozkový trust!

Staňte se členem komunity Warengo a diskutujte s ostatními investory v článcích a tématických skupinách. Je nás už 20 690.

Zaregistrovat se

20.05.2020 3 minuty čtení

Jsou nutné investice do infrastruktury pro cestovní ruch do obcí?

Osobně vidím velký prostor pro pomoc s investicemi do udržitelného cestovního ruchu v obcích tak, aby pomohly svým stávajícím i budoucím podnikatelům v cestovním ruchu vytvořit atraktivnější nabídku svého území.

Čísla, která mě dnes velmi zaujala:

Cestovní ruch zaměstnává 240 tisíc obyvatel naší republiky a odvody do veřejných rozpočtů činily 140 miliard korun ročně.

V prvním čtvrtletí 2020 se celkový počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních meziročně snížil o 22,2 % a počet přenocování poklesl o 16,7 %. V lednu a únoru vykazovalo ubytování ještě kladné přírůstky. V měsíci březnu, v jehož průběhu došlo k omezení poskytování ubytovacích služeb, propadl počet ubytovaných o dvě třetiny.

Co z toho plyne?

Vždy, když tvoříme strategický plán (a je vlastně jedno jestli je to strategie města, nebo studie proveditelnosti) vytváříme v rámci analytické části tzv. SWOT analýzu. Uvedená čísla se jeví jako slabá stránka a hrozba současného stavu udržitelného cestovního ruchu - no tak to i je - žádný světaborný postřeh 😀.

Mnohem zajímavější je pro mě hledět na uvedená čísla, jako na velkou příležitost nejen pro podnikatele, ale především pro města a obce.

Osobně vidím velký prostor pro pomoc s investicemi do udržitelného cestovního ruchu v obcích tak, aby pomohly svým stávajícím i budoucím podnikatelům v cestovním ruchu vytvořit atraktivnější nabídku svého území. Tím velmi podpoří podnikatelské aktivity, potažmo udržení a tvorbu pracovních míst a pro ně samotné to bude do budoucna zajištění příjmů do "obecní" pokladny. A nemám tím opravdu na mysli peníze z ministerstva na kolostavy a odpočívadla! Ale investice, které zvýší atraktivitu území - dle zdrojů a potřeb dané lokality - nelze zobecnit. Dle specifických strategických plánů. Každá obec či město má svou jedinečnost.

Nejen ubytování, stravování a Wellness je to, co nás motivuje k tomu, abychom zvedli zadek a jeli se někam podívat :-).

Vždyť se zamysleme - je to celý komplex zřetězených činností.

Od dobrého jídla a piva, přes opravy kol, elektrokol, lyží až po masáže, hlídání dětí a hlavně možnost zabavit se někde, nějak, na něčem s někým ... A opravdu se nemusí jednat o meganákladné projekty.

My jsme například psali projekt Pohádková země Brčálník, nebo Skatepark Sušice , nebo různé lesoparky s venkovními posilovnami, lanové parky pro děti, cyklotrasy a miniobčerstvení a tak :-)... A peníze z dotací, jako podporu jsme získali. Ale málokdy je v nabídce dotací něco opravdu užitečného pro obce. A už vůbec ne koncepčního z hlediska alespoň střednědobého rozvoje.

Já vím - toto téma je mnohem obsáhlejší než "tři" odstavce v článku příspěvku, ale když se chce, všechno jde - tolik apel na naše představitele, kteří dotvářejí programy pro nastupující nové plánovací období (2021 -2028) - zohledněte prosím i aspekt udržitelného rozvoje cestovního ruchu v obcích a městech! Z různých úhlů pohledu prosím...

#cestovniruch #investovani

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Doporučené příspěvky
3 minuty
3 minuty
4 minuty
4 minuty
4 minuty
4 minuty
2 minuty
4 minuty
4 minuty
1 minuta
5 minut
3 minuty