Vytvořte svůj investiční mozkový trust!

Staňte se členem komunity Warengo a diskutujte s ostatními investory v článcích a tématických skupinách. Je nás už 21 040.

Zaregistrovat se

18.05.2020 2 minuty čtení

Mohu si členské příspěvky uznat jako daňový náklad?

Mnoho podnikatelů je členy různých sdružení, organizací, komor či asociací a s tímto členstvím jsou také spojeny členské poplatky, které nejsou vždy daňově uznatelné. Určení toho, zda jsou členské poplatky daňově uznatelné, zjistíte zde.

Zákon o dani v příjmu (ZDP) v § 24, odst. 2, písm. d) uvádí, že členský příspěvek je daňově uznatelným nákladem za předpokladu, že je placen:

  1. právnické osobě, jestliže členství je povinné na základě zvláštních právních předpisů,
  2. právnické osobě, u níž je členství nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo k výkonu činnosti,
  3. zaměstnavatelem za zaměstnance, jestliže členství zaměstnance je podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo k výkonu činnosti zaměstnavatele,
  4. organizaci zaměstnavatelů nebo Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.

 

Je na daňovém subjektu, aby zvážil, jestli je schopen prokázat, že tam, kde není členství v určité organizaci nařízeno zákonem, je pro něj toto členství k provozování jeho ekonomické činnosti nezbytné.

ZDP dále v § 25, odst. 1, písm. zo) říká, že členský příspěvek je nedaňovým nákladem, pokud je u příjemce tento členský příspěvek od daně z příjmu osvobozen.

Daňový subjekt tedy musí daňovou uznatelnost členských příspěvků odvozovat z výše uvedených ustanovení ZDP, a dále z ustanovení § 19, odst. 1, písm. a) ZDP, které obsahuje výčet organizací, u kterých je příjem z členských příspěvků od daně z příjmu osvobozen. Jsou jimi zájmová sdružení právnických osob, u kterých členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání, spolky, které nejsou organizací zaměstnavatelů, odborové organizace, politické strany nebo hnutí a profesní komory s nepovinným členstvím kromě Hospodářské komory ČR a Agrární komory ČR.

 

Každý podnikatel čas od času potřebuje poradit v oblasti daní. Můj daňový tým je tvořen odborníky, kteří se v této oblasti neustále vzdělávají a jsou zároveň velmi lidští, tudíž dokážou všechny Vaše otázky zodpovědět velmi srozumitelně. Podívejte se na další informace a služby, které v rámci daňového poradenství našim klientům poskytujeme.

#podnikani #dane #clenskyprispevek #zakon

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.