Začínáte s investováním?

Staňte se členem komunity Warengo a získejte přehled na trzích a možnost konzultace s profesionály. Je nás už 12 186.

Zaregistrovat se

Finanční svět pod tlakem nové technologie

Adopce kryptoměn a jejich využitelnost v dnešním finančnictví – druhý článek v sérii o blockchainu a jeho potenciálu změnit konvenční svět.

Kryptoměnám nelze upřít, že se již dostaly do obecného povědomí. Jejich klíčová vlastnost - alternativní platební prostředek, byla však zastíněna spekulativním charakterem. To je běžný jev při vývoji nové technologie, který znázorňuje tzv. Gertner hype cyclena obrázku níže. Po základním rozmachu uvnitř odborné veřejnosti začali své prostředky investovat i běžní investoři s motivací krátkodobého výdělku bez hlubší znalosti fundamentu či technické analýzy. Díky tomu narůstala volatilita (pohyby o desítky procent na denní škále z důvodu nízké tržní kapitalizace) a došlo k exponenciálnímu růstu se zhodnocením Bitcoinu v roce 2017 o 2 700 %. To bylo následováno nutným vystřízlivěním a propadem ceny o 85 %. Aktuálně se kryptoměny (i jejich tržní kapitalizace) pravděpodobně nacházejí mezi fázemi Trough of Disillusionmenta Slope of Enlightenment.

 

Obnova důvěry a další nárůst hodnoty musí být podpořena rozšířenou adopcí v budoucnu. Než Bitcoin i další kryptoměny bude možné reálně využívat v současném platebním styku (nebo jiných oblastech) musí kryptoměny překonat mnoho stávajících problémů. Do těch neřadíme technické problémy, ale spíše skepsi veřejnosti plynoucí jednak z nedůvěry v něco nového, ale také z negativní zkušenosti investorů z posledních let.

Technologie Bitcoinu mění základní elementy sociálních a finančních systémů, které vznikaly stovky let a jsou na ně lidé zvyklí. Jeho smysl popírá základní hierarchické uspořádání finančního systému a mění ho směrem k samostatnosti a svobodě uživatelů. Neexistuje v něm výhradní emitent, věřitel, dlužník ani dozorčí orgán. K celospolečenské adopci se tedy budou muset překonat jak technické problémy, tak i psychologicko-sociální bariéry vyplývající ze zažitých návyků a tradic.

Finanční sektor

Významné využití technologie blockchainu (nebo minimálně potenciál využití) je možné identifikovat ve finančním sektoru, a to zejména v bankovnictví, do kterého blockchain v současné době pomalu, ale jistě proniká. Zásadní význam má především skutečnost, že blockchain by měl umožnit velmi rychlý platební proces. V současné době se předpokládá, že výraznějšího rozšíření blockchainu v oblasti bankovnictví bude dosaženo až v následujícím desetiletí. Využití blockchainu v bankovnictví by mělo přinést větší rychlost a efektivní správu vlastních účtů a financí. Již výše bylo zmíněno, že blockchain může velmi dobře sloužit jako „účetní kniha“, čehož se právě v bankovnictví dá velmi dobře využít, neboť finanční transakce mohou být za pomocí blockchainu zaznamenány takřka okamžitě a transparentně. Tím mohou banky nabídnout jednak rychlejší transakce, ale také levnější služby. Společně s tím je možné za pomocí blockchainu nabídnout zákazníkům i větší výnosy, resp. zhodnocení uložených finančních prostředků. Zákazníci bank také mohou za pomocí blockchainu získat větší přehled o celém finančním trhu. Je nutné však zmínit, že je potřeba, aby bylo využití blockchain v bankovnictví adekvátním způsobem právně regulováno, k čemuž je například v českém legislativním prostředí potřeba teprve dospět.

Využití blockchainu v bankovnictví je ve světě již testováno. V roce 2014 jej zkoušela Deutsche Bank, která realizovala detailní výzkum, ze kterého vyplynulo, že blockchain na jednu stranu nabízí celou řadu využití, na druhou stranu to, že pokud se bude rozšiřovat, bude v bankovnictví nezbytné zajistit, aby byly k dispozici proškolení poradci tvořící pomyslnou „bránu“mezi staršími postupy v bankovnictví a moderními založenými na blockchainu. Změny, které totiž blockchain do této oblasti přináší jsou zásadního charakteru. Příkladem může být třeba poradenství v oblasti propojování a přístupu k informačním aktivům, jako jsou účty, vyhledávání a ověřování skutečných událostí (potvrzování, zda se skutečně vyskytují dohodnuté parametry apod.), zadávání a zaznamenávání transakcí do příslušné blockchainu.

Další oblastí, kde může být blockchain velmi užitečný je pojišťovnictví, kde by využití mohlo přinést nejen významně větší efektivitu, zjednodušení veškerých operačních procesů, ale také zásadní koncepční změny. Blockchain je totiž možné využít v každodenních pojistných aktivitách (patří k nim například schvalování pojistných produktů, autorizace, párování plateb anebo realizace platebních příkazů pro pojistné události). Právě v důsledku využití technologie blockchainu je možné očekávat, že se i v pojišťovnictví začnou prosazovat tzv. chytré („smart“) kontrakty, jež umožní realizaci zcela automatické platby bez toho, aby byly nutné jakékoliv manuální vstupy. Velkou výhodou je stejně jako v bankovnictví skutečnost, že technologie je rychlá a transparentní. Výhody, které by blockchain mohl přinést, tak svědčí jak pojišťovnám, tak i jejich klientům. Blockchain by také mohl do oboru pojišťovnictví přinést skutečnou digitalizaci, stejně jako efektivní vyvíjení online produktů, které mohou zákazníci využívat a ovládat za pomocí internetu. Realita je však v současné době taková, že navzdory velkému potenciálu této technologie v oblasti pojišťovnictví, se doposud pojišťovny neodhodlaly blockchain v celém jeho rozsahu a se všemi možnostmi vyzkoušet a případně implementovat do svých procesů. Jedním z mála příkladů, kdy pojišťovna využívá blockchain je Allianz, která prostřednictvím této technologie nabízela své katastrofické dluhopisy. Zásadní význam pro efektivní využití blockchainu v pojišťovnictví je pak spolupráce jak na interní, tak na externí úrovni. Velmi žádoucí je, aby pojišťovny v této oblasti spolupracovaly s profesionály a odborníky právě na problematiku blockchainu, a to s ohledem na fakt, že využití této technologie v pojišťovnictví zatím není praxí příliš prověřeno a je žádoucí věnovat pozornost nejrůznějším startupům v této oblasti.

Filip Hurda / Kogi CON
filip.hurda@kogi.cz

#kryptomeny #blockchain #inovace #adopce

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

Sdílejte své investiční zkušenosti!

Staňte se členem komunity Warengo a začněte tvořit obsah, který bude ostatním investorům pomáhat na jejich cestě. Je nás už 12 186.

Zaregistrovat se