5 minut čtení

5+1 tipů, jak se vypořádat s platební neschopností během krize

Snížené příjmy a tedy v kontextu s tím nepokryté náklady společností jsou již zřejmé a související s nástupem krize. Ale co platební bilance pohledávek a závazků v dodavatelsko-odběratelských vztazích a řetězící se druhotná platební neschopnost?

Začít informací o tom, že svět se za posledních šest týdnů dramaticky změnil, je pouhým nošením dříví do lesa…

Přidat, že i příjmová strana firem v tomto kontextu dostala (až na výjimky, s ohledem na nárůst poptávky po zdravotnických potřebách) ránu, rovnající se přímo morové, by nebylo rovněž nic převratného…

Uvést, že nákladová strana společností pak v návaznosti na uvedenou sníženou příjmovou stranou se stává významnou zátěží, tak ani to nebude zásadní novinkou.

Ale jak mnoho se už nyní napříč trhem šíří, dle mého i více než rychlostí šíření koronaviru, ale vypůjčím si jejich terminologii, pandemicky (a do budoucna panicky) neplacení a neplnění odběratelsko-dodavatelských pohledávek a závazků?

To je informace, která zatím médii mnoho neběží, a přitom bude právě jednou z hlavních ran, které na celý průmysl dopadne. A rychlost, jakou to bude uvádět společnosti do druhotné platební neschopnosti a následně do insolvencí bude natolik dramatická, že celkový dosah ještě nejsme schopni nyní ani dohlédnout a domyslet.

Nicméně pojďme na začátek.

K datu 13.3.2020 vypnul stát ekonomiku. Ponechme diskuzi nad tím, zda správně nebo špatně, zda přiměřeně nebo nepřiměřeně. Ale stalo se. Souvztažně s tím dochází ale hned ke dvěma faktorům:

  • Požadavky na budoucí dodání již objednaného zboží, materiálu surovin, zůstávají nezrealizovány, často pak s odkazem na vyšší moc, což bude ještě dalším právním precedentem a (ne)plnění dodavatelsko – odběratelských vtahů projde v tomto ohledu ještě mnohou zátěžovou zkouškou
  • Musí, nebo alespoň mělo by dojít k uhrazení již zrealizovaných obchodních transakcí, které před uvedeným datem prokazatelně byly plněny

Ale z čeho?

Odběratel, tedy strana plnící závazek, je povinen uhradit pohledávku dodavatele, kterou má však obvykle poskytnutou s odkladem, což je splatnost faktury. Tedy tento finanční instrument slouží k tomu, že má dát odběrateli čas k tomu, aby alespoň částečným prodejem/spotřebou získal finanční likviditu k tomu, aby mohl svůj závazek alespoň již částečným prodejem, hradit dodavateli.

Ale z čeho, když byl státem prodej a v mnoha případech i samotná produkce a výroba v primární a sekundární podnikatelské sféře jeho rozhodnutím uzavřena?!

A to ještě ponechme stranou, že musí dojít k odvodu DPH…

Řešení?

Jako obvykle, ani zde není řešení přímočaré a na „první dobrou“, ale spíše komplexem dílčích částí, které v kontextu a celku může situaci řešit. Přidám 5+1 a jen komplex bude účinný :

1) Komunikujte

Jednoduché slovo, ale co se zatím skrývá konotací. Jako odběratel informujte dodavatele o stavu vaší provozovny, zda fungujete na 100%, 50% nebo třeba na 0%. Ty procenta uvádím záměrně. Jako dodavatelé komunikujte se svým odběratelem, zcela bez ohledu, zda je to dle vás vhodné nebo nikoliv. Je, nyní přímo nutné.

2) Jak dlouho máte zboží/materiál dodaný u odběratele

Jak dlouho máte zboží/materiál dodaný u odběratele ke dni, který jsem výše uvedl a je obecně známý jako den vypnutí ekonomiky? Den, týden, měsíc, tři? Toto je důležité pro zohlednění vašeho požadavku na úhradu

3) Rating odběratele

Neměli jste ho doposud? Ihned si zpracujete rating vašich odběratelů na základě množství parametrů, které si definujete tak abyste znali svého odběratele ve stavu před předmětným datem. Byl A tedy zcela bezproblémový? Skvělé, pak podle toho s ním komunikujme v tom nejlepším slova smyslu. Byl C (nebo D, E, F, jak si nastavíte)? Rovněž podle toho reagujte, jelikož pravděpodobnost, že se z problémového „platiče“ stane nyní ten správný se limitně blíží nule

4) Podílejte se na situaci, viz. bod jedna. 

Pokud odběrateli ulevíte tím, že vám nyní zaplatí třeba jen 50% z fakturované částky, může to vašemu vztahu do budoucna prospět

5) Splátkový kalendář

V kontextu bodu čtyři – známá věc, nicméně leckdy nesprávně používána. Jelikož je třeba vnímat v souvislosti dalších případných splátkových kalendářů odběratele.  A tedy se ptejme, kolik splátkových kalendářů a na co vše (i směrem ke státu), již odběratel potvrdil? Splátkový kalendář znamená posunutí/odložení, nikoliv odpouštění závazku odběratele, což si někdy odběratel zaměňuje

A jedna navíc – nabídněte slevu za okamžitou úhradu. 10% z fakturované částky, jako příklad. Lepší 90% hned než 100% později. Protože později už to může být taky klidně i nula…

Ale to už jsme u insolvence, a to je jiný příběh. K tomu se vrátíme v budoucnu. A jak postupovat při přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení a proč to musíme stihnout v určitém čase a udělat i v případě, že jsme nezajištění věřitelé, a tedy prakticky bez šance na úspěch…

 

Držím palce do dalších, turbulentních dní…

Jaroslav Skoták

Interim manager

www.skotakconsulting.cz

#poradimevkrizi #pravemzkrize #otazky #odpovedi #koronavirus #krize 

Hodnocení: +10
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.