01.04.2020 5 minut čtení

Nová vládní opatření nejen vůči živnostníkům, podmínky a jak postupovat pro jejich získání?

Opět bych Vám chtěla ujasnit podmínky opatření, která jsou schvalována v důsledku nouzového stavu.

OŠETŘOVNÉ:
Ode dneška je možné žádat ošetřovné i jako OSVČ na živnostenských úřadech. Žádost je možné vyplnit na stránkách MPO:
https://osetrovne-osvc.plus4u.net/info/
Kdybyste potřebovali pomoci, není problém, žádost za Vás vyřídíme.

Příspěvek OSVČ:
Nakonec byl schválen jednorázový příspěvek 25.000,- Kč.

Podmínky pro získání příspěvku:
- OSVČ musí mít podnikání jako činnost HLAVNÍ (u vedlejší činnosti mohou žádat ti, co jsou v invalidním důchodu, na rodičovské či mateřské apod.)
- Pokles tržeb za 1. čtvrtletí roku 2020 musí být alespoň o 10% nižší než za 1. čtvrtletí roku 2019 – žadatel bude prokazovat čestným prohlášením.
O příspěvek se bude žádat vyplněním jednoduchého formuláře, který bude zveřejněn pravděpodobně 3.4.2020. Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci.

7.4.2020 bude návrh zákona projednáván v Poslanecké sněmovně, 8.4.2020 v Senátu a 9.4.2020 by mohl podepisovat Prezident ČR. V platnost by tedy mohl vejít již 10.4.2020. Nicméně sama Ministryně financí A. Schillerová dnes v ČT zmínila, že uvažují ještě o změně podmínek čerpání, jelikož hledisko snížení tržeb za 1. čtvrtletí nemusí být dostatečným ukazatelem, že je daná OSVČ opatřeními vlády opravdu postižena. Tak uvidíme, jak to opravdu bude.
Také nebylo upřesněno, zda bude moci OSVČ žádat, pokud čerpá ošetřovné. V zákoně ale tato podmínka pro vyjmutí není.

Kurzarbeit – program ANTIVIRUS

Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

PODMÍNKY: 
· Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce;

· Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď;

· Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění;

· Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody;

KDO BUDE VYPLÁCET:
· Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.
· 
KOHO SE TÝKÁ? 
Výše kompenzací zaměstnavatelům je odvozena od průměrné superhrubé mzdy včetně povinných odvodů (48 400 Kč,- Kč) a zavisí na důvodech, pro které museli postavit zaměstnance na překážku v práci. Zaměstnavatelé budou moci požádat Úřad práce o příspěvek ve dvou režimech:

Režim A - druh překážky:

· v případě karantény pobírá zaměstnanec náhradu mzdy 60 % průměrného redukovaného výdělku;

· v případě uzavření provozu nařízením vlády pobírá zaměstnanec náhradu 100 % mzdy;

Režim B - druh překážky:

· Překážky v práci na straně zaměstnavatele z důvodu nařízení karantény či péče o dítě u významné části zaměstnanců (30 % a více) – zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 100 % průměrného výdělku

· Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 80 % průměrného výdělku

· Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy - zaměstnanec pobírá náhradu mzdy 60 % průměrného výdělku

ODKDY?

OD 6.4. 2020

JAKOU FORMOU?
ELEKTRONICKY: Přesné podmínky a postup zveřejní MPSV v průběhu tohoto týdne na webových stránkách. Podávánížádostí o všechny uvedené příspěvky bude zcela elektronizované, a tedy bezkontaktní.

Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti budou zveřejněny v průběhu tohoto týdne.


BEZÚROČNÉ PŮJČKY
Byl schválen program COVID II
- Záruky do výše 15 mil. Kč
- Vztahuje se i na nejmenší podnikatele
- Doba ručení až 3 roky:
Financovat lze:
- Náklady na mzdy a energie
- Platby za nájemné
- Dodavatelsko-odběratelské faktury
- Předfinancování pohledávek
- Pořízení materiálu a zásob
Nejčastější otázky a odpovdi zasílám v příloze.

Samozřejmě jsme Vám k dispozici ke konzultacím a žádosti za Vás rádi zpracujeme.

Hodnocení: +5
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.