13.03.2020 3 minuty čtení

Virus tlačí trhy dolů aneb další příležitost k lepší imunitě. Pomohou zkušenosti z poslední krize?

Zkušenosti z předchozích ekonomických krizí - jak vyjít posílen?

Moje osobní zkušenost z roku 2008 - v říjnu jsem nastoupil jako čerstvý obchodník do PwC a měl jsem prodávat naše poradenské služby. Měsíc nato začala finanční krize a firmy se dostávaly do stavu, kdy často nechtěly naše služby ani zdarma - kromě skokového propadu obratu v řádech desítek % měly jiné starosti, než domlouvat nevyzkoušené success fee modely..

Finanční krize 2008 ukázala slabinu v provázanosti globální ekonomiky. Obchodní omezení zavedené Trumpem a celkový nástup protekcionismu i dnes dále podtrhuje nespolehlivost globálních řetězců, stejně jako před 12 lety vše směřovalo k přehodnocení obchodních, výrobních a logistických modelů směrem k větší flexibilitě a významně přispělo např. ke vzniku konceptu Průmyslu 4.0 - už se nechci spoléhat na "levnou", ale nespolehlivou pracovní sílu na opačném konci světa, ale díky automatizaci a digitalizaci se dokážu dostat na stejné, nebo ještě nižší jednotkové náklady.

Krize vyvolaná šířením koronaviru je z jiného ranku, síla otřesu bude asi vyšší, nejsme na konci a nedá se předvídat, nicméně i u ní bude platit, že s sebou automaticky nese potenciál.

A to nejen v ekonomické rovině - dodavatelsko-odběratelské řetězce se zřejmě stanou ještě pružnější, vzniknou nebo akcelerují nové formy práce a spolupráce, kterou podpoří zvýšené úsilí o digitalizaci a automatizaci ve všech sférách života. Firmy budou donuceny hledat nové modely distribuce a obsluhy zákazníků. 

Pravděpodobně vniknout zcela nové obory a profese. Celkově se staneme nepochybně agilnějšími a odolnějšími proti jakýmkoliv podobným budoucím výzvám. Paradoxní výhodou je, že není kam utéct, komu přehodit horký brambor. Vracíme se k podstatě existence, k základním hodnotám, které jsme si v pohodlí civilizace už odvykli vnímat.

Kromě nových schopností, technologií a příležitostí vidím vysoce pozitivní efekt i ve zvýšené nutnosti mezinárodní spolupráce a reakce ve velmi krátké době, byť uzavírání hranic asi není na první pohled spolupráce, ale přesto vyžaduje vysokou míru mezinárodního vyjednání a koordinace.

Jen jediná věc je totiž jistá a tou je změna. A při pohledu na vývoj klimatu, stav životního prostředí, přírodní zdroje a další výzvy, které mají globální charakter, jedním ze základních předpokladů přežití bude schopnost se dohodnout a rychle reagovat na mezinárodní úrovni.

Tato schopnost a její trénink se nám může hodit. Tak tedy vyhrňme rukávy, vezměme rozum do hrsti a činky do ruky a pojďme posilovat. A můžeme si připomenout jedno důležité pravidlo z poslední krize - zvládá se mnohem lépe v klidu a s chladnou hlavou.

#koronavirus #COVID19 #ByznysVsKoronavirus #WarengoDigest #Trump #krize #investovani #burza

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.