Nevěřte lidem, jejichž chování obsahuje těchto 8 znaků, varuje bývalý agent FBI

Vaše chování o vás hodně prozrazuje. Druzí o vás mohou mnoho zjistit, aniž byste jim to přímo řekli. I vy můžete takto číst v druhých, zvlášť když se zaměříte na varovné signály, které podle bývalého agenta FBI odhalují nepoctivé osoby.

Ve službách federálního vymáhání práva pracoval Robin Dreeke 21 let. Vypracoval se na šéfa programu pro analýzu chování lidí, jejichž jediným úmyslem byly triky a podvody. Během let poznal určité vzorce, podle kterých dovedl do určité míry druhé odhadovat a podle toho jim věřit, nebo ne.

Tyto varovné signály podle něj odhalují nepoctivé lidi:

1) Mluví absolutně - používají "vždycky, nikdy, úplně, naprosto, pokaždé"

Takové absolutní pojmy mají podpořit a vyzdvihnout určité hledisko, ale téměř nikdy nejsou pravdivé a snadno mohou vyvolávat negativní reakci nebo odpor.

Pokud vám někdo řekne: "Ty mě nikdy nepochválíš," pravděpodobně vás žádá, abyste řekli: "To je směšné. Vzpomeň si, jaké ti dávám komplimenty." I když víte, že někdo přehání, může být těžké určit, jestli o tom ví. Když se absolutní výrazy nezpochybní, mají tendenci se uchytit a stát se pravdou, resp. být považovány za pravdu.

Důvěryhodní lidé naopak často používají výrazy, kterými ty absolutní zjemní. Například to mohou být výrazy: "obvykle, často, pravděpodobně, skoro, prakticky, téměř, často, většinou, někdy".

2) Snižují své úspěchy, čímž se chvástají

Jejich primárním cílem je připomenout a zdůraznit, jak jsou úžasní a skvělí, ale udělají to způsobem, který vypadá jako sebekritika nebo shazování vlastních výsledků. Takový spolupracovník například poukazuje na to, že by to jeho kolega určitě udělal o mnoho lépe.

3) Snaží se vás potěšit tím, že soudí lidi, které oba znáte

Více či méně nápadně naznačují, že jste lepší než ostatní lidé, které znáte, čímž vám dávají příležitost vyvolat jakékoli negativní vzpomínky, které na tyto lidi máte. Účinná obrana před tímto přístupem je představit si, že pravděpodobně stejně mluví o vás, když nejste poblíž.

4) Jsou velmi defenzivní

Jedna z nejčastějších a velmi nebezpečných vlastností u těchto lidí. Kritiku jejich vlastní osoby proměňují ve vtipy nebo v urážku, která nedává smysl. Ohrnují nos nad konstruktivní kritikou a jednají pasivně agresivně. Změní podstatu kritiky a naruší jejich "obvinění". Anebo se prostě jen stáhnout do ústraní.

5) Milují debatování

A není tím myšlena racionální výměna názorů a myšlenek. Je to spíše velmi emotivní souboj, kterému dominují dva protichůdné názory. V politických debatách máme příkladů dost.

Jejich debatní taktika je pevný řetězec triků, ke kterým patří útoky na lidi místo na jejich názory, používání narážek a náznaků, využívání strachu, sarkasmu a pohrdání, hraní si na obětního beránka, osočování lidí okolo nebo měnění celé podstaty debaty. S takovouto formou komunikace dnes můžete kandidovat do politiky a budete mít slušné šance na úspěch.

6) Hodně mluví, málo říkají

Důvod je zcela zjevný. Buď se snaží něco skrýt, nebo nemají co kloudného říct. Kvalitu se snaží nahradit kvantitou a tím se dostávají k nesmyslným slovním spojením, jako je "negativní růst" nebo "strategické plánování" - jako kdyby normální plán byl jen přáním.

V kontrastu s tím můžeme zmínit specialistu na obchodní komunikaci L.J. Brockmana, který za 4 základní charakteristiky úspěšné komunikace považuje to, když je: jasná, stručná, nezapomenutelná a motivující. Zmínit můžeme i nadaného řečníka a nositele Nobelovy ceny za literaturu, Winstona Churchilla, který řekl: "Krátká slova jsou nejlepší a stará slova, která jsou krátká, jsou nejlepší ze všech."

7) Nevědí, jak se omluvit

Omluva není tak náročná. Řeknete: "Je mi to líto." A to je vše. Od nečestného člověka to ale uslyšíte jen zcela výjimečně. Řekne totiž: "Je mi to líto, ale…" A už je to tady, přichází obvinění: "Ale udělal jsem to jen proto, že ty jsi (ne)udělal…"

Často se to děje ze strachu, za kterým se skrývá arogance, perfekcionismus nebo nějaká forma nadřazenosti.

8) Mají rozpačitou řeč těla

Neverbální komunikace to nakonec často rozlouskne. Některé náznaky, které ukazují, že se druhá osoba necítí ztotožněná s tím, co říká, jsou:

  • Falešný úsměv - koutky nejdou nahoru, ale jsou staženy rovně dozadu. "Usmívá" se jen pusa, zbytek obličeje ne, čelo je často zvrásněné.
  • Úhel hlavy - hlava se nenaklání do stran, ale je mírně zakloněná. Dívají se na vás jakoby shora dolů, respektive spodní částí očí.
  • Pohled - oči nečestného člověka jsou často přivřené, protože má tendenci se před vámi uzavřít. Zorničky se moc nepohybují. Naopak čestní lidé mají oči dokořán.

#osobnirozvoj #FBI #signal #chovani #neduvera #komunikace #RobinDreeke #pretvarka #rectela

Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.

Začínáte s investováním?

Staňte se členem komunity Warengo a získejte přehled na trzích a možnost konzultace s profesionály. Je nás už 12 252.

Zaregistrovat se