24.01.2020 4 minuty čtení

Co je to list vlastnictví a jak a kde jej získat

Jedná se o veřejnou listinu obsahující soupis nemovitostí, ke kterým k danému datu, v dané okrese, obci a katastrálním území náleží vlastnické právo konkrétnímu vlastníku, vlastníkům či jiným oprávněným.

Co lze v listu vlastnictví zjistit

List vlastnictví je krom „hlavičky“ a zápatí rozdělen do částí A až F. V těchto jednotlivých částech lze najít veškeré podrobnosti týkající konkrétní nemovitosti nebo souboru nemovitostí.

Co obsahují jednotlivé části:

Hlavička – informaci o datu a času, ke kterému je stav evidován

A – obsahuje informaci o vlastníku, vč. adresy a identifikátoru (rodné číslo, ičo) a v případě více vlastníků uvádí jejich vlastnické spolupodíly.

B – uvádí informace identifikující nemovitost  - pozemky, parcely, výměru, druh pozemku, způsob využití případně způsob ochrany

C – tato část obsahuje informaci k věcným právům, která zatěžují nemovitost. Jedná se tedy o věcná břemena, služebnosti, zástavy včetně listin, na základě kterých jsou tyto vztahy evidovány, oprávněných, se kterými jsou tyto vztahy navázány a v neposlední řadě jejich pořadí.

D – je určena pro poznámky a další obdobné údaje vč. plomb a případných upozornění

E – se věnuje Nabývacím titulům a jiným podkladům k zápisu. Nabývacím titulem se rozumí např. kupní smlouva, darovací smlouva, dědické řízení, rozhodnutí soudu atp.

F – Vztah bonitovaných půdně ekologických (BPEJ) k parcelám – co to znamená a jak se to posuzuje jsem rozepsal v dalším článku.

Jak a kde mohu list vlastnictví získat

Osobně

List vlastnictví vč. oficiálního razítka, které potvrzuje „správnost a že se jedná o originál“ vydává Katastrální úřad nebo Czech point

On-line

Veřejné on-line přístupy a nahlížení do katastru nemovitostí resp. list vlastnictví poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální se sídlem Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 111 Praha 8, prostřednictvím svého webu či „aplikace“ Nahlížení do katastru nemovitostí.

Webová adresa je nahlizenidokn.cuzk.cz

 

 Nemovitost zde můžeme vyhledat máme-li k dispozici informace o parcele, stavbě, jednotce případně právu stavby nebo lze také vyhledávat konkrétní řízení, list vlastnictví nebo přímo v mapě nebo dle katastrálního území.

Po zadání některých z výše uvedených parametrů se v první kroku dostaneme na on-line výpis k dané nemovitosti. Ten obsahuje pouze základní informace o nemovitosti a vlastnících, ale nejedná se o list vlastnictví.

 

Ten lze stáhnout on-line – koupit elektronickou listinu a to dvěma způsoby.

1. Zakoupení výpisu z katastru nemovitostí tedy listu vlastnictví cestou „klastického e-shopu“ kdy je jedna A4 stránka zpoplatněna 50,-Kč. Je to jednoduché. Rozkliknete, že chcete Výpis z KN (LV), přidáte do košíku, předem si spočítáte počet stran a cenu a pak už jen zadáte e-mail, odsouhlasíte podmínky a uhradíte např. kartou a následně Vám LV i doklad o zaplacení přijde do mailu.

 

Ale pozor, tento elektronický výpis nemá „razítko“, proto si předem musíte být jisti, pro koho popř. k jakému účelu list vlastnictví potřebujete. Pro osobní potřebu popř. některé z právních úkonů Vám tato verze může stačit, nicméně pro banky, soudy případně odhady je třeba mít originál s razítkem nebo výpis prostřednictvím dálkového přístupu.

2. Dálkovým přístupem k údajům z katastru nemovitostí České republiky, který lze získat na základě podán Žádosti o založení zákaznického účtu pro dálkový přistup k údajům z katastru nemovitostí. Tento dálkový přístup je dle mého vhodný spíše pro profesionály působící v oblasti realit, bankovnictví, stavebnictví popř. další souvisejících oborů. Žádost lze získat opět online na stránkách katastru nemovitostí a následně jej na úřad doručit prostřednictvím datové schránky, e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, poštou či osobním podáním.

Pro bližší informace volejte + 420 774 277 597 nebo se podívejte na www.matouskozumplik.cz

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Škoda, že jsem takové přehledné info nenašel před rokem, když jsem to řešil. Každopádně článek si rozhodně ukládám, bude se hodit, díky za něj :-)
  0
  • Pak je také škoda, že jsme se před rokem již neznali. Mohl jsem to vyřešit za Vás. Každopádně budu rád, když se na mně v realitně finančních záležitostech do budoucna obrátíte.
   +1
 • Skvěle vysvětlené. Díky!
  0