24.11.2019 4 minuty čtení

Úspěšné manažerování v šesti krocích. Vidíte v nich sebe, nebo svého šéfa?

Můžete se narodit s určitými předpoklady, ale to vám nic nezaručí. Pokud máte jisté vlohy a přidáte k nim dostatek píle, pak z vás bude oblíbený manažer. A i když potřebné vlohy nemáte, není třeba věšet hlavu, tyto tipy vám pomohou na sobě pracovat.

Dodržování jakýchkoli pravidel z vás dokonalého vůdce, lídra nebo manažera neudělá, ale to neznamená, že na těchto dovednostech nelze pracovat. Přesně naopak. A dokonce jsou při snaze vidět hezké výsledky, kterých si všímají druzí a často je i oceňují.

Základem je přirozený respekt, to je zásadní předpoklad pro dobré mluvení s druhými. I když pojem „přirozený respekt“ zahrnuje slovo „přirozený“, neznamená to, že nejde zlepšovat a s takovou mírou, v jaké ho máte, se musíte spokojit. Jak takový respekt posílit? Jedno zásadní doporučení zní: dobrá příprava. Ta zajistí sebedůvěru, klid a jistotu a tím se zlepší i přirozený respekt. A teď už jdeme na šest bodů pro úspěšné manažerování.

Můžete podle toho posoudit, zda jste dobrým manažerem, nebo zda jím je váš nadřízený. Uvedené body se ale určitě hodí nejen manažerům, takže je můžete uplatňovat, i když jste manažerem třeba jen sami sobě:

1) Autorita

Jak už bylo nastíněno, autorita je jednou z nejdůležitějších vlastností vůbec. Podřízení totiž musí manažera/nadřízeného respektovat a uznávat jeho schopnosti. K uznávání schopností je samozřejmě potřebné nějaké mít, ale to je jiná kapitola. A k respektu pomůže sebevědomí a názorné prokázání dovedností ve chvílích, kdy si podřízení nejsou jisti dalším postupem nebo svým rozhodnutím.

2) Vystupování

Přirozené vystupování podtrhne autoritu a je přesně tím, co každý manažer potřebuje pro to, aby nechal dobrý dojem a dokázal svými slovy přesvědčit. Souvisí také s tím, že je potřeba vědět co říkat a umět to říkat přesvědčivě. Rozhodně by to nemělo být upjaté, naopak je dobré, aby to působilo seriózně a sebevědomě.

3) Motivace

Pracujete pro peníze? Jistě, za práci peníze dostáváte. Ale jsou peníze vaší motivací? Mohou být, ale motivací by mělo být to, co si za vydělané peníze můžete koupit. Například nový automobil nebo cestu kolem světa. A tak by to měli mít i zaměstnanci. Nepracovat pro peníze, ale pro požitek, který z nich může být. Pak budou spokojení a to by mělo být cílem každého manažera, protože jedině spokojený zaměstnanec předvede nejlepší výkon.

4) Empatie

Empatie není vlastností dobrých manažerů. Je to vlastnost dokonalých manažerů. To samozřejmě trochu zlehčuji, ale nebudeme si nic nalhávat, empatie je vskutku náročnou disciplínou. O to větší užitek plyne z toho, když se ji dokážete naučit. Jak takový empatický manažer vypadá? Dovede naslouchat potřebám svých podřízených. Nepřehlíží negativní postoje nebo připomínky druhých, ale naopak se snaží zajistit, aby podřízení měli vše, co ke svému výkonu potřebují.

5) Otevřenost

Otevřené chování a lidský přístup bez obalu nebo nějaké ochranné atmosféry kolem vás, to je správná otevřenost. Svým podřízeným musíte jako manažer být připraveni pomoct kdykoli to bude potřeba. V lidském přístupu by se nemělo pracovat podle nálady nebo aktuálního času. Otevřený člověk, a to jako dobrý manažer musíte být, musí být připravený pomoct kdykoli. A ta největší pomoc často může být jen vyslechnout druhého. To otevřenost zahrnuje také a často je to to nejtěžší.

6) Komunikace

Tento bod je asi nejdůležitější, protože můžete být empatičtí nebo otevření, ale pokud neumíte správně komunikovat, tak to nedokážete zúrokovat. A rozhodně nestačí jen umět hezky mluvit. Je potřeba stále zdokonalovat své rétorické schopnosti a pracovat na svých dovednostech. Způsob komunikace je opravdu velmi důležitý, protože druzí lidé si často nepamatují to, co jim říkáme, ale pamatují si způsob, jakým jim to říkáme. A tip na závěr: buďte věcní a struční. Ušetříte tím čas sobě i svým zaměstnancům.

 

Může se zdát, že by bylo náročné pracovat na všem najednou a je to pravda. Můžete si proto vybrat jeden bod na jeden týden a zaměřit se konkrétně na něj. Už za měsíc a půl procvičíte všechny uvedené body a následně je můžete aplikovat do pracovního i běžného života všechny dohromady.

#osobnirozvoj #leadership #autorita #vystupovani #motivace #empatie #otevrenost #komunikace

Hodnocení: +17
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.