24.10.2019 2 minuty čtení

LZE ZÍSKAT FINANČNÍ PODPORU NA VYBUDOVÁNÍ SKATEPARKU?

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje každoročně Národní program podpory cestovního ruchu v regionech. A nový termín pro projekty realizované v příštím roce se opět blíží.

Cílem tohoto dotačního programu je zvýšení potenciálu a konkurenceschopnosti regionů, usnadnění pohybu návštěvníků v destinacích, rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, rozprostření návštěvnosti, rozvoj kvality služeb a v neposlední řadě podpora socioekonomických přínosů cestovního ruchu. 

Jedná se o DVA PODPROGRAMY - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu a Marketingové aktivity v cestovním ruchu. 

Z naší "dílny" vychází například níže popsaný projekt, pro který jsme získali dotaci přes 2 miliony korun:

SUŠICKÝ SKATEPARK - rozšíření turistických aktivit a atraktivit ve vazbě na Otavskou cyklostezku

Cílem tohoto projektu bylo tzv. vybudování doprovodné infrastruktury domácího cestovního ruchu. Konkrétně tedy dovybudování stávajícího skateparku v Sušici, který je v těsné blízkosti Otavské cyklostezky.Jeho původní kapacita a vybavení neodpovídalo požadavkům a potřebám turistů – zejména rodičům a prarodičům s dětmi. A právě pro tuto cílovou skupinu (děti do 15 let) je skate velmi atraktivním vyžitím. Vzhledem k tomu, že děti se při dovolené s rodiči rádi baví – především pohybem, vznikla přímá poptávka od této cílové skupiny právě po zážitku vyzkoušet si a naučit se skate. Bude zde i možnost odborné instruktáže.

Poptávka po tomto projektu vzešla přímo od návštěvníků Sušice a Sušicka, jejichž počet se oproti minulým rokům výrazně zvýšil. Důvodem je stále větší atraktivita Šumavy a ucelená a stále se rozvíjející nabídka služeb pro cestovní ruch, jak v Sušici, tak v jejím okolí.

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.