21.10.2019 2 minuty čtení

STRATEGIE – ROZVOJ – PROSPERITA

Základem úspěšného projektu je dobrá strategie a profesionální, loajální tým a nakonec také dostatek kapitálu.

Před několika lety jsem se rozhodla, že budu věnovat energii jen těm projektům, které mají smysl.“Ondřejka Harvalíková, jednatelka společnosti

 

STRATEGIE

V obecné rovině jsou smysluplné projekty ty, které dělají náš život lepším. Pokud toto zobecnění zkonkretizujeme ve vztahu k našim službám, pak se jedná o projekty, které vycházejí z promyšlených koncepcí. Z tohoto důvodu upřednostňujeme spolupráci s těmi, kteří buď již mají, nebo pod naším metodickým vedením vytvoří strategické plány. V případě obcí je optimálním řešením komunitně vytvořená strategie. Protože takový dokument je vytvořen ve spolupráci s veřejností a má tudíž velký potenciál k „přežití“ více volebních období, čímž je z velké části zabezpečena kontinuita komunitně naplánovaného rozvoje. Co se týče podnikatelů, těm v rámci příprav projektů „ladíme“ především marketing a řídíme kompletní přípravu a realizaci žádostí. Podobně je tomu tak i v případě municipalit.

ROZVOJ

V případě, že jsou stanovené strategické cíle a plány, můžeme naši službu pojmout jako komplexní a poskytnout klientovi potřebnou podporu. Tato podpora spočívá zejména ve zpracování studií proveditelnosti, nalezení vhodných finančních prostředků na realizaci jeho záměrů. Na vypracování koncepčních dokumentů a studií proveditelností – důležitý podklad pro vedení měst a obcí, aby mohla zodpovědně rozhodnout, zda bude či nebude projekt realizován, zajišťujeme 95% dotací z příslušného programu Strukturálních fondů EU.

PROSPERITA

Pokud jsou splněny výše uvedené předpoklady pro úspěšnou spolupráci, pochopitelně pod podmínkou oboustranné spokojenosti, je vytvořen základ prosperity všech zúčastněných v tomto procesu.

 

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.