25.09.2019 4 minuty čtení

85% finanční podpory pro Velešín na sídelní zeleň

V roce 2016 jsme pro Velešín dokončili střednědobý Strategický plán rozvoje. Na jaře letošního roku jsme byli přizváni ke spolupráci a řídíme přípravu žádosti o dotace ve spolupráci s vedením města, architekty i sociální antropoložkou.

Současný Strategický plán rozvoje města vznikl v roce 2016

Tvorba strategického plánu pro Velešín pro nás byla velmi zajímavá, a to zejména proto, že se zapojila v hojné míře veřejnost a zejména mladá, nastupující generace třicátníků, což nebývá ve městech podobné velikosti obvyklé  - toto poznání máme z našich vlastních zkušeností.

Strategii jsme vytvářeli v pracovních skupinách zaměřených na různé oblasti života. Nejvíce početná skupina byla pro oblast životního prostředí a infrastruktury. Odtud vzešly náměty na konkrétní strategická opatření. Bylo zajímavé sledovat mezigenerační dialogy o místě, kde všichni žijí.

Jednou z velmi významných "mezigeneračních" dohod bylo zadání vytvoření Studie města s rozšířeným zaměřením na veřejné prostory a se  zapojením veřejnosti do její tvorby a totéž bylo dohodnuto také pro obnovu a údržbu vzhledu města, vodní plochy a pro péči o zeleň. 

24/9/2019 bylo veřejné slyšení, na kterém byly představeny pracovní verze plánovaných koncepcí/studií

City Upgrade, s.r.o. seznámili veřejnost s pracovní verzí  "Koncepce rozvoje a průchodnosti krajiny", kterou mohou místní obyvatelé připomínkovat až do konce října na workshopech či osobních setkáních se zpracovateli této studie. Nabídli velmi komfortní webové prostředí pro to, aby si kdokoliv mohl prohlédnout  návrhy na  koncepční změny ve veřejném prostoru a vyjádřit se k nim. Součástí jejich práce jsou, kromě písemných anket, i osobní konzultace s místními obyvateli.

Ing. arch. Jana Kohlová představila také pracovní verzi Studie systému sídelní zeleně. V této studii navrhla ve spolupráci se zástupci firmy City Upgrade, s.r.o. opatření pro regeneraci zeleně ve Velešíně s náměty na velmi zajímavé využití stávajících míst.  

Spolupráce těchto dvou subjektů je naprosto nezbytná pro zajištění synergie jednotlivých projektů.