17.09.2019 4 minuty čtení

Kterým našim klientům - podnikatelům píšeme letos na podzim žádosti o dotace a proč?

Letošní červenec přinesl zajímavé příležitosti pro získání finanční podpory pro podnikatele. Zásadní změnu udělalo MPO v tzv. kódech ekonomických činností, kterým je "umožněno žádat" o podporu. U vybraných výzev nově také pro cestovní ruch.

První program, který nám přijde velmi smysluplný, jsou inovované NEMOVITOSTI -  Výzva IV –  tentokrát pro cestovní ruch

Výzva je zaměřena na modernizaci zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a areálů, jež budou využity pro rozvoj podnikatelských činností a služeb v cestovním ruchu. Podpora je určena výhradě malým a středním podnikům a je v ní alokováno 600 milionů korun.

Proč do ní píšeme? Protože jeden z našich klientů vlastní na krásném místě naší země úžasný brownfield a já jsem od něj dostala zadání, abych se pokusila vymyslet takovou náplň, která by slušela tomu místu i podnikateli zároveň. Nutno dodat, že on už svou představu zčásti měl - shodli jsme se na ní zcela a my jen ladíme. Jedná se o investici vcelku náročnou, protože jí doprovází zejména celá řada tzv. "povolovaček". To zvládají velmi dobře kolegové architekti a projektanti. My se věnujeme zejména přípravě podnikatelského záměru a managementu přípravy celého procesu podání žádosti. A mě osobně nejvíce nadchl (jako vždy) marketing a ekonomické modely. 

V čem je smysl? Hlavním motorem a radostí z práce je to, že z nevzhledných rozpadajících budov vznikne klidné, a zároveň prosperující místo kde budou lidé čerpat sílu z okolní přírody a budou poznávat tamní kraj. Žádná masovka, žádné kolony aut a cyklistů - jen klid a pohoda. k tomu vzniknou nová pracovní místa pro místní a synergie s ostatními podnikateli vytvoří skutečně zajímavé místo pro aktivní i pasivní odpočinek.

 

 

Druhý program je Technologie - Průmysl 4.0

Další z našich klientů - malý podnikatel (do 50 zaměstnanců) podnikající ve výrobě - již delší dobu plánoval nákup úplně nových, moderních digitálních strojů. Jedním z důvodů je tlak na zefektivnění výroby a tím druhým je nedostatek kvalifikovaných odborníků v daném oboru. Tento nedostatek má za následek přijímání nekvalifikovaných pracovníků. A i přes velmi dobrý systém firemního vzdělávání a nastavenému controllingu dochází k velké chybovosti, což zásadním způsobem ovlivňuje produkci .

Existují však technologie a zařízení, která umějí tento fakt eliminovat. Neznamená to, že lidé přijdou o práci - jen budou přeřazeni na takovou, kde je riziko výskytu chybovosti, která má za následek ekonomické ztráty, minimální. 

Z odborného hlediska musí být nově pořízené technologie a zařízení propojeny jak se stávajícími, tak  nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd.; Náš klient  tento systém nemá, ale to nevadí, protože v rámci tohoto programu jej dokonce musí pořídit a následně implementovat v rámci realizace projektu.

 

Třetím programem jsou Úspory energie - nově také pro podnikatele v cestovním ruchu.

A dnes již poslední. Náš klient vlastní historickou budovu v centru jednoho města, kde provozuje hotel. Na jeho provozu "krvácí" finančně. Proto mu společně s našimi skvělými externími poradci energetiky pomáháme najít řešení úspor energie tak, aby jednak pro něj měl v dlouhodobém horizontu přínos a zároveň, a to je pro nás osobně velmi důležité, aby došlo k celkové úspoře CO2.

A příště přineseme informace o probíhajících projektech u našich klientů - měst a obcí.

Ondřejka Harvalíková, jednatelka společnosti a projektová manažerka

Hodnocení: +5
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.