27.04.2021 13 minut čtení

David Manych z Natlandu: "Nový svět bude stále fungovat dle zákona nabídky a poptávky, ale růst není všechno."

K dalšímu z našich investičních rozhovorů si s námi sedl David Manych, managing partner investiční skupiny Natland, která investuje mj. do private equity nebo realitního trhu. Jaké investiční příležitosti a rizika dnes i do budoucna na trhu vidí?

Investiční skupina Natland spravuje aktiva v celkové výši zhruba 7 miliard korun, jež sahají od private equity či venture capital projektů přes distressed assets až po nemovitosti. Jaký za sebou máte první letošní kvartál a jak se lišil od toho loňského, který byl v mnoha ohledech turbulentní?

Letošní první kvartál byl ve znamení rozvoje nových investičních příležitostí. Z nových projektů můžeme zmínit zejména vytvoření biomedicínské skupiny Inferity a naši expertní angažovanost v projektu pana Rintha na záchranu oděvního podniku a tradiční značky Kara. Spolu s novými příležitostmi musí private equity investor řešit výzvy turbulentní doby i v zaběhnutých provozech, ale ze své podstaty je pro ni lepší formou „corporate governance“. Pokud je budoucnost turbulentnější než před dvěma roky, pak by i budoucnost měla více patřit private equity.

V nemovitostním sektoru se příliš s covidovými problémy nepotýkáme. Developerské projekty se potýkají s nedostatkem materiálu i lidí, ale na to jsme zvyklí již z předcovidové doby. S nájemníky v komerčních objektech máme kvalitní vztahy, v několika případech jsme řešili dohody, aby byly spokojené obě strany. Těsně před covidem jsme převzali do portfolia i nejvyšší českou budovu NTower, v níž jsme postupně zvyšovali obsazenost a nyní jsme dosáhli sta procent.

Svět prožívá období velkých změn a intenzivní digitalizace. Promítají se tyto trendy i do private equity sektoru? Neboli je dnes vybírání a získávání nových projektů do portfolia Natladu také „digitálnější“ než před rokem?

Tak napůl. Private equity investice jsou standardně postavené na kombinaci pečlivé kvantitativní analýzy tvrdých dat a vyhodnocení soft dat o schopnostech týmu v zainvestované firmě. Kvantitativní analýzy byly v podstatě plně zdigitalizovány již před pandemií, tam mnoho nezměnilo. Samozřejmě jednání s druhými stranami, ať jde o banky či právní firmy, se více přeneslo do videokonferencí. Stejně tak se musela přenést i část soft analýzy týmů a jejich fungování, což je samozřejmě bez přímého styku o něco složitější.

Jak dnes z pohledu vaší skupiny vnímáte celkové investiční prostředí v České republice? Dostála pandemická krize svému názvu v tom smyslu, že přinesla na trh nové, možná i nečekané příležitosti?

Pandemie přinesla dva druhy nových možností. Vznikla potřeba vyšší kapacity v nových oborech, což nejsou jen logistická řešení pro dodávky potravin a zboží domů, když jsou obchody zavřené. Velkou proměnou prochází logicky třeba i zdravotnictví, kdy nejde jen o kapacitní zvládnutí zvýšené poptávky, ale mění se procesy v nemocnicích, které si žádají nové vybavení – ať už fyzickými potřebami nebo softwarovým řešením. To vše jsou investice.

Zároveň se však spousta firem dostává do problémů. S krátkým lockdownem se dokáže vypořádat téměř každá firma, s přesně vymezeným a dostatečně dopředu ohlášeným také. V Česku však zažíváme tu nejhorší kombinaci dlouhých – a ze dne na den vyhlašovaných a náhodně ukončovaných - omezení. Tam se i ta nejlépe řízená firma může dostat do problémů, aniž by za ně mohla. Pak zde může být role pro investora, který může nahradit absenci státního odškodnění a pomoci s překlenutím či upravením na nejistou dobu. Jeho role je covidem ztížená, musí být schopen rozeznat, kolik problémů přinesl skutečně covid a kolik problémů se na něj jenom svádí. I takovým firmám může být schopen pomoci, pokud je k dispozici kvalitní tým a produkt nebo značka, ale v obří nejistotě je to složitější. Na druhou stranu přenesení do online komunikace nevede vždy ke zlepšení vzájemné interakce, navíc, je-li jí potřeba v intenzívní míře.

Role kvalitního investora je obecně nezastupitelná, zlepšuje dlouhodobou udržitelnost podnikání. Bez investorů by se snížila schopnost společnosti reagovat na jakoukoli proměnu.

Natland se nevěnuje pouze zhodnocování vlastního kapitálu, ale nabízí možnost investice i externímu kapitálu, a to mimo jiné skrz Natland rezidenční investiční fond. Do jakých realitních projektů tento fond investuje a co mohou investoři za své peníze očekávat?

Natland rezidenční investiční fond investuje do námi řízených developerských projektů rezidenčního bydlení. To chápeme v celé jeho šířce, nestavíme jen buňky k bydlení nebo dokonce jen přespávání, řešíme okolí včetně občanské vybavenosti. Výhodou pro investora je, že fond investuje do projektů, nad nimiž má plnou kontrolu. To je v nejisté budoucnosti ještě důležitější než kdy jindy. Investice do odvětví s tak rychle rostoucími cenami, jakým je rezidenční bydlení, je pro co-investory lákavé, ale developer musí být schopen uřídit samotný realizační proces. V tom je co-investice přímo do developera výhodnější.

Fond nabízí investorům obchodovatelné prioritní investiční akcie (PIA) a garantuje roční zhodnocení 5,52 procenta, ale průměrný roční výnos za celou dobu existence fondu dosahuje 5,5 procenta a pravidelně se tak umisťuje mezi TOP 10 realitních fondů kvalifikovaných investorů podle žebříčku Institutu strategického investování při VŠE. Je také nejdéle trvajícím fondem v žebříčku, čímž dokazuje, že vysoký výnos byl schopen generovat i v “hubených“ letech po finanční bouři. Fond také prodal úspěšně celou emisi dluhopisu úročenou 5,74 % p.a., dluhopis investoři mohou koupit či prodat na sekundárním trhu.

S realitními projekty souvisí i obecně situace na tuzemském realitním trhu. Loni zažil z pohledu poptávky dle dostupných dat velmi solidní rok. Pociťujete v rámci svého obsáhlého portfolia nemovitostí a developerských projektů tuto silnou poptávku nadále i v letošním roce?

Jednoznačně ano. Vysoká poptávka z loňského roku nejen že přetrvává, ale v prvním kvartále letošního roku cítíme ještě další zesílení, jak se celkově zpomaluje tempo přísunu nových bytů na trh zejména v Praze. Během celé doby pandemie bylo na trhu dokončeno o pět procent bytů méně než před ní a zahájeno dokonce o celou desetinu méně. Nedostatek tak bude mít ještě delší trvání než bez pandemie a pořízení vlastního bydlení je těžší odložit na příhodnější dobu. Nejvyšší výzva českého rezidenčního bydlení přitom stále trvá – máme 157. nejpomalejší stavební řízení na světě ze 190 hodnocených zemí.

Druhým fondem, kde je Natland nově aktivní, je také fond jedné z majetkových účastí, ECFS Credit Fund SICAV. Jaký je jeho cíl a zhodnocení pro investory?

Cílem fondu jsou investice do nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, fond se stal vlastníkem zásadní většiny akcií poskytovatele EC Financial Services, který byl jedním z prvních čtyř držitelů licence ČNB na trhu. Cílem fondu je pak jeho rozvoj, posílení zdrojů a pokračující dosavadní růst tržní hodnoty. Další investice v podobném sektoru mohou následovat, vedle poskytovatelů spotřebitelského úvěru i do poskytování obdobných úvěrů a finančních služeb.  Fond bude investovat více než 90 % hodnoty svého majetku. Jedná se o růstový investiční fond, to znamená, že se zisk zpravidla reinvestuje v souladu s investiční strategií a investor realizuje výnos zvýšením hodnoty svých investičních akcií.

Fond vydává pro kvalifikované investory tři typy garantovaných prioritních akcií: prioritní růstové investiční akcie (PIAR), prioritní dividendové investiční akcie (PIAD) a prémiové investiční akcie (PRIA). Podle výnosu a typu akcií by se měl roční výnos pohybovat mezi 6,9 - 7,5 %, přičemž platí klasické pravidlo jakékoli investice: nižší volatilita znamená i nižší průměrný výnos.

Další, a řekněme dostupnější, investiční alternativou pro veřejnost ve vaší nabídce jsou dluhopisy. Ty to dnes mají v očích trhu maličko nahnuté. Mimo jiné proto, že pandemie i u nás způsobila pár firemních kolapsů, kde „zaplakali“ právě majitelé dluhopisů. Jaké podmínky a garance u těchto svých cenných papírů nabízíte?

Pro kvalitu našich dluhopisů platí podobné, co jsem uvedl u Natland rezidenčního investičního fondu. Financují projekty investiční skupiny Natland, nad kterými máme plnou kontrolu. Jako private equity investor se specializujeme na investice s nadpoloviční majetkovou účastí na projektech, což nám dává schopnost plně využít našich znalostí a zkušeností s transformací firem.

Je zásadní rozdíl, jestli dluhopisy vydává investor, nebo výrobní podnik. Investorovou jedinou devizou na trhu je dlouhodobost vztahu se zbytkem trhu. Primárně tak směřuje k cíli, aby co-investoři do dluhopisu získali zpět celou jistinu včetně úroků. Výrobní podnik někdy emisí dluhopisů může vykrývat finanční nedostatky z minulosti a pak se problémy kupí. Prostředky získané z dluhopisů nám umožňují lépe, a hlavně rychleji, využívat investičních příležitostí na trhu, popřípadě uvolnit naše prostředky (ekvitu), které investujeme sami do projektů s vyšším rizikem. Potřebujeme mít schopnost rychle reagovat na vzniklé situace tím, že do projektu vložíme vlastní peníze. Tím také neseme svou kůži na trh a jsme v investování ještě odpovědnější. Teprve následně, až dokážeme úspěšnost našich prvních kroků coby investor, tuto ekvitu uvolňujeme například refinancováním prostřednictvím renomované banky.

Na rozdíl od mnoha ostatních emitentů nejsme na dluhopisech závislí, ale umožňují nám dělat naši práci efektivněji. Pro investora do našich dluhopisů to tak znamená snížené riziko a možnost podílet se s námi na této vyšší efektivitě. V současnosti je na trhu například třetí emise dluhopisu Natland Bonds s ročním výnosem 5 % a splatností v roce 2025 (co-investor ale může prodat dříve na sekundárním trhu), od května rozšiřujeme dluhopisovou nabídku o 3, 4 a 5leté dluhopisy s výnosem 6 až 6,6 % p.a.

Teď nás snad čeká ústup pandemie a s tím spojený očekávaný návrat ekonomiky k růstu. S jakými plány a vizí vyráží Natland do tohoto „post-pandemického“ světa? Vidíte reálně návrat do kolejí z roku 2019, nebo po konci všech opatření vyjdeme do zcela jiného světa?

Některá omezení se patrně stanou součástí „nového normálu“. Prevence a reakce na respirační virová onemocnění tu budou zřejmě ještě dlouho s námi, uvidíme, jak se bude dařit očkování. Také otázka rychle narostlého státního dluhu a rostoucích nákladů dluhové služby tady s námi bude ještě dlouho poté, co budeme naočkovaní, doba nízkých úrokových sazeb nemusí trvat dlouho, bude docházet ke korekcím. Zvykáme si na to, že inflace pod 2 % je sen. Svět sledoval naše smutné prvenství v nezvládnutí pandemie, očekávám, že doposud prioritizovaný globalismus už není a nemusí být vždy na první místě.

Nový svět bude stále fungovat podle zákona nabídky a poptávky, které jediné jsou schopny ocenit, co nám na planetě skutečně chybí, čím bychom měli šetřit a čeho produkovat více. Bude patrně vyšší poptávka po extra kapacitách nejen ve zdravotnictví za účelem lepší odolnosti systému. Firmy budou zřejmě méně spoléhat na „just-in-time“ systémy dodávek, to ale zvýší nároky na kapacity, financování zásob, pracovního kapitálu. Ale to vše jsou pro investora příležitosti, nikoli problémy. Přeji si, abychom si stihli uvědomit, že jedinou hodnotou, pro kterou žijeme, není pouze růst, ale také prostředí a kvalita našeho života.

Zmínil jste zdravotnictví, v němž byl jednou z vašich posledních investic vstup do startupu Aiolite, který se snaží segment zdravotnických dat a diagnostiky propojit s technologií umělé inteligence. Tu jste následně společně se svou dceřinou společností Anygence spojili pod novou biomedicínskou skupinu Inferity. Jaké máte s tímto brandem plány do budoucna a chcete svou přítomnost v rámci tohoto segmentu nadále rozšiřovat?

V oboru vidíme velkou budoucnost s vysokým růstem a s ním chceme určitě růst i my. Nejsme však investory, kteří oceňují růst nad fundamentem – investujeme do příležitostí, které mají smysl, ne do růstu pro růst samotný. V biomedicíně vidíme velkou nezkonsolidovanou část trhu zejména mimo státní sektor. Soukromé peníze (nejen investorů, ale i pacientů) budou hrát rostoucí úlohu v postpandemickém světě. Dojde k velkému zrychlení procesu spojování doposud separátně vyvíjených aktivit a jejich implementaci pro dobro pacienta. Biomedicínský výzkum a vývoj zatím probíhal do značné míry odděleně od konečné aplikace, na vyšších úrovních základního výzkumu, ale mezi jinými právě pandemie pomohla „zpřítomnit“ potřebu aplikovat co nejrychleji teoretický výzkum. Velká role pro investora je pak právě v tomto zavádění „business case“ pro neuvěřitelně chytré hlavy, které dokázaly vymyslet parádní věci – na první polovině cesty. Nyní investoři pomáhají na té druhé.

Státní kapitál toto sám nezvládne. Nejen proto, že jej bude méně (kvůli dluhům), ale hlavně kvůli jeho neflexibilitě a nedostatečné orientaci na výsledky. Hlavně v těchto typech projektů – konsolidačních a aplikačních – vidíme budoucnost Inferity a budoucnost sektoru jako takového.

Díky moc za rozhovor a váš čas!

---

David Manych (42)

V Natlandu působí od srpna 2013, jako partner je primárně odpovědný nejen za finanční řízení holdingových entit, ale též za majetkové účasti v segmentu finančních služeb. Ze své pozice aktivně spolurozhoduje o akviziční politice skupiny i jejím strategickém směřování. Vykonává dozor a naplňuje výkon akcionářských práv. Po absolvování VŠE v Praze pracoval jako asistent auditora a manažer auditu v BDO, následně pak získával a uplatňoval znalosti a zkušenosti v mezinárodní skupině Telefonica a O2 v Praze a Slough/Londýně ve financích.

#interview #natland #davidmanych #investovani #privateequity #nemovitosti #dluhopisy #zdravotnictvi #pandemie #ekonomika #budoucnost

Hodnocení: +17
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.