1 minuta čtení

Jak vypočítat reálnou návratnost investice do nemovitosti? (ROI)

Před každou investicí do nemovitosti musíme propočítat, jakou návratnost daná investice má. Na základě toho se můžeme rozhodnout, zda se nám vyplatí investovat.

ROI (Return Of Investments) je jedním ze základních ukazatelů profitability a úspěšnosti dané investice.

Pokud chceme vypočítat reálnou návratnost investice, musíme spočítat náklady za 12 měsíců. Poté tyto náklady odečteme od hrubého ročního výnosu naší investice (12x nájemné) a získáme tak čistý provozní výnos. Tuto částku dále vydělíme výší investice - ve výši investice jsou zahrnuty i počáteční náklady (rekonstrukce atd…). Výslednou částku vynásobíme 100 a vyjde nám návratnost investice, neboli ROI (Return On Investment).

 

Příklad:

Roční tržby celkem: 180.000 Kč (12x 15.000 Kč)

Roční náklady celkem: 40.000 Kč (opravy, údržba atd…)

Čistý provozní výnos: 140.000 Kč (180.000 Kč – 40.000 Kč)

Investice: 3.500.000 Kč

ROI: 4 % (140.000 Kč / 3.500.000 Kč)

Dle výpočtu můžeme vidět, že návratnost naší investice bude 4 % ročně. Dále však musíme počítat s možným vývojem hodnoty nemovitosti a nájemného.

#investice #investovani #investicedonemovitosti #navratnost #navratnostinvestice #roi 

Hodnocení: +11
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.