4 minuty čtení

AgiLean® - dejte chaosu a zbytečným restartům v projektech ŠACH MAT

Agilní přístup a implementace filosofie LEAN - jak jich propojit a využít z nich to nejlepší. Martin Králik (konzultant a lektor projektů optimalizace systémů ve firmách) odpovídá na nejčastější otázky:

O agilním řízení se mluví už 15 let. Existuje hodně úspěšně realizovaných projektů – zejména ve finančních institucích. Filosofie Lean má za sebou ještě delší historii a ve výrobních podnicích je už standardem. Proč tedy AgiLean®?

U obou těchto metodik, tedy Agile i Lean-u je klíčovým prvkem zejména komunikace a implementace resp. přizpůsobení těchto metodik potřebám společnosti a prostředí, ve kterém společnost funguje. Jakýkoliv dogmatický výklad či implementace bez použití zdravého selského rozumu tyto nástroje jen znehodnotí a vzbudí nedůvěru či odpor. AgiLean spojuje to nejlepší z Agile a Leanu, vysvětluje podobnost těchto metodik a vyzdvihuje jejich jedinečné nástroje. V neposlední řadě nabízí pohled na implementaci do firmy s patřičnou mírou odstupu či nadhledu a dává realizátorům svobodu si vybrat právě ty nástroje a techniky, které dávají v dané firmy smysl a budou přinášet přidanou hodnotu (ať už společnosti či jejím zákazníkům)

Není to opět jenom „nové moderní slovo“, které má zaujmout zákazníka, ale vnese do stávajícího systému ještě větší chaos?

Ano a Ne. Ano: je to nové moderní slovo za kterým si každý může představit něco jiného. A Ne: nepřinese ještě větší chaos – naopak – dáváme zákazníkům a jejich procesům a firmám svobodu volby, se koncentrovat na ty nástroje, které dávají smysl a citlivě kombinujeme právě Lean a Agile tak, aby firma mohla v aktuálně se měnícím prostředí uspět a držet krok s tempem změn, které stávající doba přináší ve větším měřítku a s vyšší četností.

Proč potřebujeme neustále nové a nové metody, aby se mohly organizace rozvíjet a zlepšovat?

Nepotřebujeme neustále nové a nové metody. Většina metodik či principů, které se pod Leanem a Agilitou schovávají jsou hodně staré – je důležité se koncentrovat na nosné a funkční artefakty a ty využít k maximálnímu prospěchu organizace. Problémem bývá právě komunikace klíčových postupů, dlouhodobá udržitelnost, sdílení know-how a best practices, na které se při našich Implementačních projektech soustřeďujeme především. Problém většinou nebývá v jednorázové implementaci (Lean či Agile vlně), ale v přenosu do struktur společnosti či přímo do firemní kultury jako takové. To trvá i roky a vyžaduje to spoustu kroků a energie.

Jak vypadá ukázkový projekt na zavedení AgiLean v organizaci? Jak doporučujete postupovat?

Na začátku je důležité spolu s managementem vydefinovat: co si od zavedení Agilean ve firmě slibujeme, jaké mají být hmatatelné přínosy a jaká je motivace k této kulturní a procesní změně. Pak navrhnout formu implementace a vybrat jeden až dva pilotní projekty a členy pilotních týmů. Na těchto projektech můžeme odladit případné nedostatky. S využitím agilních technik, jako je review, retrospektiva tj. zpětné vazby od zákazníka a zpětné vazby na fungování týmu, přidáme agilitu do praxe lean projektů. Systém pak šíříme, krůček po krůčku, do dalších projektů a útvarů v provozu firmy, kde to dává smysl. Potřeba implementace Agilean závisí na aktuálních potřebách firmy a jejich strategických cílech. Ty je potřeba specifikovat dostatečně konkrétně a snažit se o udržitelnost v dlouhodobém horizontu.

Co ještě by jste chtěl dodat na závěr?

Snad jen, že v jednoduchosti je krása a pomalu zapomínáme, že pokud chceme, aby bylo něco pochopitelné a udržitelné v dlouhodobém horizontu, tak to musí být snadno vysvětlitelné a snadno sledovatelné. Lean i Agile toto umožňují, ale nesmíme sloužit metodikám, nýbrž metodiky mají sloužit nám. A nechme si tu svobodu a chcete-li možnost se agilně rozhodnout, jakou metodiku si vybereme, jak si ji upravíme pro potřeby naší organizace a kdy se ji rozhodneme změnit či nahradit jiným nástrojem, který bude dávat větší smysl nebo bude přinášet vyšší přidanou hodnotu.

„Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.“ —  Jan Werich

Hodnocení: +6
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.