19.06.2019 3 minuty čtení

Asertivní chování

Neumíš říci ne?

Máte pocit, že vás ostatní využívají a neustále někomu děláte laskavosti, i když to zasahuje do vašeho času a možná se vám to většinou moc nehodí? Naučte se ovládat umění asertivity. Je to soubor technik, kterými dáváte najevo svá přání a oprávněné požadavky, aniž byste zasahovali do práv druhých. Naučíte se přijímat kritiku i chválu a zároveň ostatní citlivě kritizovat i chválit. Získáte dovednost efektivně se bránit manipulativním technikám a oponovat, pokud se vám něco nebude líbit.

Nejedná se o sobeckost. Neznamená to prosazování vašich požadavků za každou cenu, nebo pokud nejsou třeba správné. Je to i umění dělat kompromis. Asertivita je postavena na morálce, není nutné jít tzv. „přes mrtvoly“. Je to zkrátka komunikační technika v mezilidských vztazích, pro zlepšení vašeho života a řešení konfliktních situací.

Jak lidé často jednají v mezilidské komunikaci?

Pasivně – nízká sebedůvěra, neschopnost prosazovat svoje požadavky, neustálé přizpůsobování se druhým, i když chcete zcela něco jiného.

Agresivně – protlačování svých názorů, nepřipouštíte kompromisy, jen to, co vyhovuje vám. Manipulujete, ponižujete, vysmíváte se.

Asertivně – jedinec prosazuje svoje požadavky, ale ne agresivně, umí vyslechnout a přijmout názory jiných. Umí říct ne, pokud se mu něco nelíbí. Má zdravé sebevědomí a nenechá se manipulovat.

Jaká jsou pravidla asertivity?

  • Nemusíte nikomu nic, vysvětlovat, ospravedlňovat své jednání a rozhodnutí. Ani vymýšlet omluvy.
  • Můžete měnit názor, život není jednotvárný a prochází různými etapami. Stejně tak se může změnit i váš názor.
  • Pokud se na to necítíte, nemusíte za druhé řešit jejich problémy, průšvihy a bezpodmínečně poslouchat neustále stesky. Rozhodně proto nebudete horší člověk.
  • Každý má právo dělat chyby, ale musí být připraven nést za ně zodpovědnost.
  • Nemusíte mít na všechno názor, klidně řekněte „ Já nevím“.
  • Můžete dělat, pro druhé třeba nelogická, rozhodnutí. Neřešte, co si o vás ostatní myslí.
  • Není ve vašich silách zavděčit se všem. Nemusíte neustále ostatním vycházet vstříc. Je riziko, že vás ostatní jen budou využívat. Pokud vám někdo projevuje přízeň, jen pokud mu vždy vyhovíte, není to úplně vhodný jedinec do vašeho života.
  • Život, který vedete je jen váš, je jen na vás, jak ho budete žít. Se všemi dobrými a špatnými rozhodnutími.
  • Nikdo na světe neví všechno. Když něco nevíte, prostě řekněte „Já nevím.“
  • Nikdo z nás nevidí do hlavy ostatním, a neumí číst myšlenky. Když nerozumíme jednání druhých, prostě řekněte „Já ti nerozumím.“ Když si nejste jisti, co od vás druhý očekává, zeptejte se. Nejste povinni nechat se dotlačit do pozice, kdy musíte předvídat, odhadovat a být trestáni za to, že to neodhadnete dobře.
Hodnocení: +3
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.