Chcete pořádnou investiční show? Sledujte nás na Instagramu!
16.11.2020 4 minuty čtení

Jak nám můžou tržní informace pomoci při výběru konkrétní akcie?

Včera jste se rozhodli aktivovat svůj první brokerský účet. První, co jste udělali, bylo to, že jste se podívali na svou oblíbenou akciovou společnost. Vidíte spoustu ukazatelů a vůbec netušíte, co znamenají. Pokračujte dále.

Před časem jsem se do této situace dostal a ve snaze najít nějaký přehled jsem neuspěl,  proto jsem se rozhodl tyto informace přehledně shrnout pro případné začínající investory. Ukážeme si to na konkrétních příkladech. Co můžeme zjistit u brokerských účtů XTB a Fio? Dozvíte se níže.

XTB broker, tržní informace (příklad akcie Monety 16.11.2020)

Tržní kapitalizace

Tržní kapitalizace vyjadřuje tržní hodnotu akciové společnosti. Jinak řečeno aktuální cena akcie * počet vydaných akcií. Tato informace vám řekne, o jak velkou společnost se jedná. Společnosti můžou být malé, nebo velké. Malé (do 2 mld.), střední (do 10 mld.), velké (nad 10 mld.). Výhodou malých společností jsou možná vysoká zhodnocení, nevýhodou pak je nízká likvidita a vysoké riziko.

Zajímá nás, o jak velkou společnost se jedná, s čímž se pojí riziko, možný výnos, likvidita.

Výnosnost dividendy

Tento ukazatel nám říká, jaký je roční dividendový výnos vycházející z dostupných historických dat. Spočte se následovně: dividenda na akcii / aktuální cena akcie.

Zajímá nás roční procentuální výše hodnoty tohoto ukazatele.

Čistá zisková marže

Čistý zisk vyjádřený jako procento z tržeb.

Zajímá nás procentuální výše hodnoty tohoto ukazatele.

EPS

Výnos na jednu akcii v dlouhodobém horizontu. Čistý zisk společnosti / počet vydaných akcií. Cenu akcie ovlivňují i krátkodobé vlivy, ty pochopitelně tento ukazatel nevystihne. Pozor, také se může stát, že čistý zisk společnosti klesá a zároveň ukazatel roste, v tomto případě společnost akcie zpětně odkupuje.

Zajímá nás výše hodnoty tohoto ukazatele v dlouhodobém horizontu.

P/E

Ukazatel aktuální cena akcie / roční zisk na akcii. Tento ukazatel slouží jako základní informace,  zda je akcie podhodnocená nebo nadhodnocená. Hranicí bývá často považována hodnota 15.

Zajímá nás, zda je hodnota nižší (podhodnocená akcie) nebo vyšší (nadhodnocená akcie). 

P/B

Ukazatel aktuální cena akcie / účetní hodnota. Účetní hodnotou se myslí celkový majetek společnosti očištěný o veškeré závazky.  Účetní hodnota je vyjádřena na jednu akcii, tedy vydělená počtem vydaných akcií.

Zajímá nás, zda je hodnota nižší než 1 (podhodnocená akcie), případně do hodnoty 1,5. Pozor, P/B není vhodný pro firmy s velkými výdaji na výzkum a vývoj, nebo pro posuzování firem s vysokou úrovní vlastnictví nemovitého majetku nebo jiných fixních aktiv.

ROE

Ukazatel návratnosti vlastního kapitálu, čistý příjem / vlastní kapitál, je mírou efektivity společnosti.

Zajímá nás růst tohoto ukazatele. Rostoucí ukazatel naznačuje, že společnost zvyšuje schopnost generovat zisk bez potřeby velkého množství kapitálu. Pozor, negativní zvýšení můžou způsobit odpisy či zpětné odkupy akcií.

ROIC

Ukazatel návratnosti investic: (výnos z investice – náklady na investice) / investiční náklady.

Zajímá nás, kolik procent je schopna společnost proměnit v zisk.

Dluh k vlastnímu kapitálu (D/E)

Ukazuje, kolik dluhu společnost využívá k financování svých aktiv v poměru k výši hodnoty vlastního kapitálu. 

Zajímá nás nižší nebo žádné zadlužení.

Beta

Tento ukazatel vyjadřuje závislost chování kurzu příslušné akcie na tržních průměrech, kterými jsou obvykle akciové indexy (v našem případě jde o index PX-50 u modelového portfolia ČR a o index S&P 500 u modelového portfolia USA). 

Zajímá nás, jak je hodnota vzdálená od jedničky. Když je hodnota větší, výkyvy jsou větší, když je naopak menší, výkyvy jsou menší.

EV/EBITDA

EV je tržní kapitalizace + čistý dluh (krátkodobé i dlouhodobé úročené závazky – hotovost). EBITDA je provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací. EV/EBITDA tedy ukazuje hodnotu podniku nezávisle na tom, jak je financován.

Fio broker, tržní informace (příklad akcie Monety 16.11.2020)

Budu rád za případné odborné korekce či doplnění v komentářích. :)

 #akcie  #akciovytrh #investovani #akciovetipy #burza #burzovaniobchodovani #trh 

Hodnocení: +7
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Řadit podle: oblíbenosti nejnovější
Doporučené příspěvky
7 minut
6 minut
4 minuty
5 minut
8 minut
6 minut
7 minut
7 minut
5 minut
2 minuty
8 minut
3 minuty