12.08.2020 7 minut čtení

5 důvodů, proč jsou praktické dovednosti důležitější než vysokoškolské vzdělání

Vysokoškolské vzdělání samozřejmě podstatné je. Chcete-li však uspět ve vysoce konkurenčním prostředí, je nezbytné teoretické znalosti nabyté během studia rozvíjet v praxi. Pravda, kterou pocítila řada absolventů, při prvním střetu s trhem práce.

Určitě znáte řadu příběhů úspěšných podnikatelů, miliardářů, kteří založili během studia byznys, univerzitu opustili a dnes z nich jsou CEOs společností známých po celém světě. Historie je psaná perem úspěšných. Mnohem větší je zástup jedinců, kterým se předčasné ukončení vysoké školy nevyplatilo, nikdo o nich však nepíše. Koho by to taky zajímalo?

Určitě se ode mě nedozvíte, že je studium vysoké školy zbytečné, právě naopak. Ještě důležitější však je, jak se vám podaří teoretické znalosti propojit s praxí. Našel jsem tak hned 5 důvodů, proč může být praxe ještě podstatnější než univerzitní titul.

Je evidentní, že v životě nastávají různé situace, kdy jsou praktické zkušenosti významnější než nabiflované vědomosti. Asi se shodneme na tom, že řídit auto nebo plavat se z knihy nikdo nenaučí. Pravidla silničního provozu si musí každý přečíst, reálnou zkušenost s řízením však znalosti prezentované v knihách nahradit nemohou.

Z nedávné britské studie vyšlo najevo, že 8 % mladých Britů ve věku 18-24 let neví, jak používat pračku, 69 % z dotázaných netuší, jak odvzdušnit radiátor a 54 % z mladé populace neumí vyměnit pojistky. Je klidně možné, že by u nás podobný průzkum dopadl lépe i tak jsou tato čísla alarmující.

Neznalost není žádnou výhrou, ačkoliv je často tímto způsobem prezentována. Každý si potřebuje osvojit praktické znalosti, které mu dokážou pomoci v osobním i profesním životě.

Praktické dovednosti pak mohou být v řadě oblastí nové ekonomiky důležitější než univerzitní vzdělání. Pojďme se podívat na 5 důvodů, proč tomu tak skutečně je.

1. Aplikace nabytých znalostí

Jak už jsem psal výše, znalosti prezentované v knihách a studijních materiálech jsou bezpochyby důležité, neboť díky nim získáte větší povědomí o nových předmětech, tématech, koncepcích nebo nápadech sdílených úspěšnými lidmi. Rozvoj praktických dovedností však zdaleka přesahuje úroveň informací obsažených v učebnicích. Mnohem důležitější je aplikace nabytých znalostí v reálných situacích. Jak potvrdí každý absolvent vysoké školy, realita se často od teorie diametrálně liší.

Přečtení receptu ležícího na kuchyňské lince také nenahradí schopnost uvařit pokrm. Medik, který je nadšeným studentem medicíny, a lékař, který může skutečně reálně léčit a využívat své vědomosti k záchraně lidských životů, jsou dvě naprosto odlišné osoby.

Rozvoj praktických dovedností však zdaleka přesahuje úroveň informací obsažených v učebnicích.

2. Budování sebedůvěry

Praktické dovednosti můžete využít ve chvíli, kdy je třeba. Získáváte tak sebedůvěru, neboť víte, že se nemusíte spoléhat na pomoc ostatních lidí. Věřte, že sebedůvěra je v pracovních vztazích občas důležitější než vaše skutečné vědomosti. Jakmile se setkáte s náročnou situací, využijte vlastních dovedností získaných praxí, zkoušejte nové přístupy k řešení problémů a budujte důvěru ve vlastní schopnosti.

Jako příklad může posloužit člověk, který chce navštívit amazonskou džungli a doposud přečetl téměř jakoukoliv knihu shrnující drsné podmínky v pralese. A teď ho srovnejte s člověkem, který nečte, ale již několik let pracuje jako profesionální průvodce v této oblasti. Kterou z těchto osob byste si na své cestě do středu Amazonie vybrali za doprovod?

Praxí získáváte sebedůvěru, neboť víte, že se nemusíte spoléhat na pomoc ostatních lidí.

3. Doplníte teoretické znalosti

V učebnicích a učebních osnovách jsou uváděny teorie a hypotézy, které mohou v studenti v průběhu studia „testovat“ v univerzitních podmínkách. Nakonec ale musíte vaše univerzitní znalosti spojit s informacemi, které vám přináší praxe.

Zatímco knihy a výzkumné materiály rozhodně mohou rozšířit obzory každého studenta, až samotná aplikace těchto vědomostí je okamžik, kdy absolvent vysoké školy dosáhne úplně nové úrovně kompetencí.

Většina atraktivních a progresivních firem v současnosti hledá mladé a vzdělané jednotlivce, kteří disponují kromě odborné kvalifikace také nějakými hmatatelnými výsledky nebo projekty, kde byli schopní své teoretické znalosti už aplikovat. Osoba, která si již osvojila schopnosti potřebné pro splnění pracovních úkolů, je proto upřednostňovaná před vynikajícími studenty s malou nebo žádnou praktickou zkušeností.

Musíte vaše univerzitní znalosti spojit s informacemi, které vám přináší praxe.

4. Rychleji poznáte, jaké jsou vaše silné a slabé stránky   

V nedávné době požadovala velká část amerických rodičů, aby si jejich ratolesti osvojovaly už v rámci vzdělávání praktické dovednosti a znalosti. Učení praxí je jednou z metod, pomocí níž se mohou studenti připravit na skutečný pracovní život.

Od studentů se požaduje, aby vykonávali praktické úkoly, které jim umožnují interagovat s objekty a předměty v jejich okolí a dosahovat tak skutečných a hmatatelných výsledků. Proč to všechno? Studenti v průběhu učení praxí dělají častěji chyby, které jsou v procesu osvojování znalostí nesmírně cenné. Studenti tak mají možnost pochopit chyby ve vlastním úsudku a nadcházející úkol zvládnout lépe.

Mnoho mladých lidí dnes uvažuje o dráze na volné noze, aby měli svůj osobní i pracovní čas plně pod kontrolou. Díky učení praxí jsou ihned po škole schopní odhadnout své silné stránky, což jim umožní využít ideálně svůj volný čas na důležitější projekty, které pro ně mají skutečně smysl.

Učení praxí je jednou z metod, pomocí níž se mohou studenti připravit na skutečný pracovní život.

5. Osobní progres

Prostřednictvím učení praxí jsou studenti schopní se učit z minulých chyb, které následně neopakují a rychleji „rostou“. Stejný princip platí pro aplikaci teoretických znalostí v praxi. Pokud se právě nezadaří, praktik ihned získá cennou zpětnou vazbu, aby příště hledal jiné cesty k řešení problému.

Zpětná vazba získaná na základě praxe je nekonečným procesem učení a čím více znalostí praktikujete v reálných životních situacích, tím více se přiblížíte k dokonalosti v každém dalším pokusu. Čím dříve z praxí začnete, tím dříve se ideálu přiblížíte.

Pokud se právě nezadaří, praktik ihned získá cennou zpětnou vazbu.

Pár slov závěrem

Kromě objektivizace studijních teorií pomáhají praktické dovednosti také při rozvoji sociálních dovedností a zlepšení interakce studentů s ostatními lidmi. Literatura a učební osnovy mohou studenty občas izolovat od skutečnosti a až praktická aplikace nabytých vědomostí, napíše studentovi skutečný scénář, jak je postupně implementovat v pracovním prostředí.  

---

Doufám, že vám tento příspěvek nabídl alespoň pár smysluplných poznatků, jak na praktických dovednostech záleží, a to nejenom v každodenním životě, ale také pokud jde o vaši kariéru a profesní kompetence.

Máte-li nějaké další postřehy zanechte zmínku v komentáři níže. Jen tak mimochodem, sám jsem vysokou školu s úspěchem dostudoval, aniž bych během studia nasbíral širší relevantní praxi. Jako čerství absolvent jsem poměrně výrazně narazil…

#vedomosti #dovednosti #vzdelani #praxe #osobnirozvoj

Hodnocení: +9
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Nevypadla u používání pračky nula? 80% místo 8%?

  0
  • Taky jsem si říkal, že 8 % není zase tak hrozný. Ale naopak 80 už mi přijde moc. Tak nevím :D

   0
  • Nene nevypadla.😉 To už by byl asi opravdu extrém... 😃 

   0