30.07.2020 6 minut čtení

Sektor výletních plaveb: Ohrožení finanční likvidity a riziko nadměrné kapacity

Coronavirus značně ovlivnil sektor výletních plaveb, který nyní čelí zhoršené finanční situaci a nebezpečí nadměrné kapacity.

Sektor výletních plaveb si dává pauzu

Novinovým titulkům rané fáze pandemie vévodila výletní loď Diamond princess, která kvůli nákaze covid-19 v únoru skončila v karanténě u japonského pobřeží. Následovaly další případy uvízlých lodí s tisíci cestujícími, které odmítla přijmout většina světových přístavů. V důsledku těchto událostí se celý výletní průmysl zastavil. Většina společností dobrovolně pozastavila plavby kvůli uzavřeným přístavům a cestovním omezením. Americké Středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) kromě toho vydalo zákaz plaveb platný do konce července pro všechny výletní lodě ve vodách USA s více než 250 osobami na palubě. CLIA (Cruise Line Industry Association), reprezentující většinu provozovatelů výletních linek, navíc nedávno oznámila prodloužení dobrovolného přerušení plaveb z přístavů USA v Karibiku do 15. září. Florida, kde ve svých domovských přístavech kotví lodě plavící se v Karibiku, zažila nedávno prudký nárůst případů covid-19. Trhu aktuálně dominují severoameričtí výletníci, kteří představují asi polovinu všech cestujících.

 Přestože mnoho výletních linek nyní oznamuje opětovné zahájení plaveb v průběhu podzimu, ohledně vývoje pandemie stále zůstává mnoho nejistot. Z tohoto pohledu jsou na tom lépe společnosti zabývající se říční plavbou, jejichž výhodou je lokální zaměření, uvolňující se cestovní omezení, a také skutečnost, že provozují menší lodi s nižším počtem cestujících, díky čemuž mohou lépe zvládnout dodržování hygienických opatření. Sektor zažívá pomalé oživení a říční platby již pokračují.

 S možným poklesem poptávky narůstá riziko nadměrné kapacity

Aktuální dopady zastavení provozu jsou pro toto odvětví samozřejmě velmi závažné. Pokud by byl provoz přerušen až do září, ztráta by podle jednoho ze scénářů CLIA činila více než polovinu ze 150 miliard dolarů, které ročně generuje toto odvětví. Sektor výletních plaveb se vyznačuje vysokou koncentrací vlastnictví a hlavní provozovatelé již čelí značným čtvrtletním ztrátám a potýkají se rovněž se soudními spory - ať už s cestujícími, kteří ztratili příbuzné, se členy posádky, kteří se nakazili nebo s místními úřady za to, že umožnili infikovaným cestujícím vystoupit. Investoři zažalovali lodní společnost Norwegian Cruise Line za to, že lhala o závažnosti onemocnění s cílem udržet si klienty.

Ačkoli velcí hráči trhu čelili silným problémům s likviditou a společnost Norwegian Cruise Line dokonce varovala před bankrotem, podařilo se jim vydat rozsáhlé emise dluhopisů, které umožní přestát měsíce bez tržeb a uhradit fixní náklady.

 Přestože španělská pobočka Royal Caribbean Cruises v červnu podala návrh na vyhlášení úpadku a společnost Carnival ve stejném měsíci oznámila své plány na prodej šesti lodí, aby se vypořádala se svými finančními ztrátami, hlavní hráči na trhu by měli být schopni své finanční problémy zvládnout v příštích několika měsících. Obnovit činnost bude ale možné teprve po skončení pandemie nebo až se najde účinná léčba či vakcína. Kdy to bude, je velmi nejisté, a to není jediným otazníkem. Další nejistota panuje ohledně budoucího chování spotřebitelů.

 Většina klientů výletních linek jsou starší lidé, u nichž existují vyšší zdravotní rizika. Určitou nadějí je skutečnost, že epidemie zákazníky neodradila a ti se vracejí. Cestovní rezervace na příští rok se již poměrně dobře zaplnily a jejich úroveň byla na konci dubna stejná jako v předchozím roce, i když některé z nich jsou jen odložené cesty plánované původně na letošní rok. Déletrvající pandemie by ovšem dále zhoršila likviditní pozici výletních společností, protože provozní a administrativní náklady se nemění, a to u slabších společností zvyšuje riziko bankrotu.

Dalším rizikem je předpokládané zvýšení kapacity lůžek na zaoceánských lodích v průběhu několika příštích let a s tím související nadměrná kapacita. Ta byla ve středně až dlouhodobém horizontu jedním z největších rizik tohoto sektoru ještě před vypuknutím pandemie covid-19. Jakékoli vychýlení růstu poptávky by proto riziko dále zvýšilo. Mezi další rizika patří možné zvýšení cen ropy ve chvíli, kdy skončí pandemie, a také implementace nového nařízení Mezinárodní námořní organizace (IMO), které se týká obsahu síry v lodním palivu od 1. ledna 2020, jež vyvolalo značné investice do snižování emisí. Je pravděpodobné, že trend konsolidace bude v tomto odvětví pokračovat.

 Z hlediska rozvoje výletních flotil je nejvýznamnější oblast Karibiku, kde operuje třetina všech výletních lodí. Region se ovšem stále více stává domovem extrémních meteorologických jevů, jako jsou hurikány a s tím souvisí rostoucí riziko poškození lodí nebo zrušení plaveb, což má samozřejmě dopad na příjmy výletních společností. A konečně, vzrůstající averze vůči masovému cestovnímu ruchu, s nímž jsou cestující na výletních lodích spojováni, nutí společnosti revidovat své trasy a to může opět zvyšovat náklady nebo snížit zájem jejich klientské základny. Například Royal Caribbean se od příštího roku rozhodla začínat a končit své trasy v Ravenně místo v Benátkách.

 Analytik: Florence Thiéry –  f.thiery@credendo.com

Hodnocení: +3
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
Doporučené příspěvky
6 minut
5 minut
4 minuty
7 minut
3 minuty
5 minut
5 minut
5 minut
4 minuty
4 minuty
8 minut
4 minuty
Doporučené příspěvky
6 minut
5 minut
4 minuty
7 minut
3 minuty
5 minut
5 minut
5 minut
4 minuty
4 minuty
8 minut
4 minuty