5 minut čtení

Společensky odpovědné investování je důležité pro budoucnost lidstva i planety, říká Tomáš Voltr

O společensky odpovědném investování se v poslední době začíná hodně mluvit také v Česku. A přestože lidé tuší, že je to něco s pozitivním společenským dopadem, nedokáží často přesně definovat, v čem takové investování spočívá a jaké jsou vůbec jeho možné přínosy a výnosy.

Na téma společensky odpovědného investování jsme se proto bavili s Tomášem Voltrem, místopředsedou představenstva společnosti Energy financial group, která se právě v této oblasti velmi významně angažuje například investicemi do bioplynových stanic.

Co si máme pod pojmem „společensky odpovědné investování“ představit?

Zpravidla se jedná o dlouhodobé investice s širším přesahem, než je pouhý finanční profit. Zejména se to týká oblastí, resp. podniků, které přispívají k lepšímu životnímu prostředí, či pomáhají řešit společenské problémy. V souvislosti s životním prostředím je dnes populární například energetický průmysl a jeho transformace na obnovitelné zdroje energie.

Předpokládám, že zároveň existují určité hranice.

Přesně tak. Takové investice záměrně nezahrnují investice například do tabákového či zbrojního průmyslu. Investice v souladu se SRI by neměly nikomu škodit či omezovat lidská práva.

Dá se tedy říci, že to je budoucnost investování?

Obecně si myslím, že právě o společensky odpovědném investování by mělo být podnikání celkově. Pokud chcete být úspěšným podnikatelem v dnešní době, nelze přemýšlet jen nad tím, jak vydělat co nejvíce, ale musíte společnosti přinášet užitečné služby a produkty, změny k lepšímu. Takže ano, jsem přesvědčen, že to je budoucnost investování, protože díky tomu může lépe fungovat lidstvo jako takové i naše planeta.

A jak se tedy takovému typu investování daří u nás v Česku?

V Česku společensky odpovědné investování postupně nabývá na popularitě a z praxe pozoruji, že investorů, kteří nepřemýšlejí jen nad výnosy, ale také nad dopady jejich investic, přibývá. Navíc tak, jak se mění trh, přibývá i příležitostí, jak v souladu s principy SRI investovat.

Jak je to naopak na globální úrovni?

Na globální úrovni má SRI mnohem delší historii než v ČR. V podsadě by se dalo říct, že vychází z filantropie. Nicméně, pokud chcete něco pozitivně ovlivnit v globálním měřítku, je potřeba, aby finanční vklady měly i nějaké výnosy, které dále slouží k rozšiřování společensky odpovědného podnikání. Dnes je řada velkých firem, jako například Apple, Google, IKEA a další, které tuto strategii propagují, potažmo úspěšně realizují.

Jak si takový typ investování vede z hlediska výnosů?

V rámci kolektivního investování dnes investoři dosahují obdobných výnosů jako u „běžných investic“. Z podnikatelského hlediska jsou zase tyto investice atraktivní, neboť jejich potřeba roste a zejména v Evropě se vytváří poměrně příznivé a stabilní prostředí pro tento typ investic.

Máte nějaký konkrétní příklad, jak taková investice vypadá?

Ve skupině EFG toto můžeme vidět například na investici do ECR Rapotín, zařízení zaměřeného na energetické využití odpadů. Zpracováním 30 tisíc tun odpadu zde vyrobíme energie pro dva tisíce domácností, přičemž ušetříme cca. 72 tis. tun CO2eq. Navíc má naše zařízení hned několik zdrojů příjmu – prvním zdrojem je samotné zpracování odpadů, následně je to prodej elektřiny a tepla. Množství zdrojů příjmu má pochopitelně vliv i na návratnost investice, což v našem případě vychází přibližně na 7 let – to je v energetice ojedinělé (běžně se bavíme o 10 – 15 letech). Rozkládající se odpady jsou poměrně významným producentem skleníkových plynů – z odpadů se v ČR ročně uvolní cca 5,1 mil tun CO2eq,. Pokud bychom to přirovnali k emisím skleníkových plynů v dopravě, tak to odpovídá cca 60 % toho, co v Čechách vyprodukujeme svými automobily.

Dá se tedy očekávat, že vlády, ať už ta česká, tak i třeba na evropské úrovni, budou i svými kroky tomuto typu investování pomáhat?

Určitě ano – již existuje řada opatření a limitů, které musíme plnit s ohledem například na globální oteplování. EU na to reaguje tvorbou legislativy a snižováním limitů produkovaných skleníkových plynů v energetice, dopravě atd. Toto reflektuje například systém emisních povolenek, jejichž cena v minulém roce strmě rostla, což má pozitivní vliv na realizaci investic do projektů obnovitelných resp. nízkoemisních zdrojů energie.

Vaše firma investuje zejména v oblasti energetiky. Jak podle vás bude tento sektor vypadat za deset nebo padesát let? Jaké konkrétní zdroje energie budou hrát hlavní roli?

Budoucnost je v obnovitelných zdrojích energie. V podstatě neexistuje jiná cesta, pokud chceme, aby naše děti a vnoučata mohly planetu obývat alespoň za stejných podmínek jako současná generace. Uvidíme, jak rychlý bude přechod z fosilních zdrojů na OZE, v našem zájmu by mělo být, aby byl co nejrychlejší. Určitě poroste i poptávka po energiích, s tím i hodnota energií, proto je energetika dlouhodobě zajímavý segment pro investování.

Chci být společensky odpovědným investorem, co mi doporučíte pro začátek?

Pro začátek nějaký druh kolektivního investování, například řada českých bank již nabízí společensky odpovědné investování do podílových fondů. Alternativou pak mohou být například korporátní dluhopisy či řada dalších nástrojů.

Hodnocení: +11
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.