08.08.2018 6 minut čtení

Jak se stát úspěšným podnikatelem?

O rozdílech mezi bohatými a chudými se hovoří a píše velmi často. Mnohé o tomto tématu ví například Tom Corley, který se několik let zabýval studiem života a životních návyků více než dvou stovek milionářů a miliardářů, kteří se ke svému bohatství dopracovali svými vlastními silami. Podle jeho poznatků tyto osoby spojuje mnohé, avšak za svůj úspěch vděčí zejména těmto pěti svým návykům nebo charakterovým vlastnostem.

#1 Více zdrojů příjmu

Úspěšní byznysmeni nebývají závislí pouze na jednom jediném zdroji příjmu. Diverzifikace příjmů je pro mnohé z nich základem nebo dokonce celým tajemstvím úspěchu. Dokonce až pětašedesáti procentům z nich plynou příjmy ze tří nebo více různých zdrojů.

Díky tomu dokáží překonávat různé hospodářské a finanční krize nebo výkyvy, jejichž dopady navíc nepocítí tak silně jako chudí. Ti totiž většinou spoléhají jen na jeden jediný zdroj příjmu, například na plat či mzdu.

Dodatečným a doplňkovým zdrojem příjmů úspěšných bývá velmi často pronájem nemovitostí, investice do akcií nebo private ekvity investice. Svůj význam má i kapitálová účast v jiném podnikání nebo příjmy plynoucí z patentů, knižních publikací apod.

#2 Podrobná vizualizace snů

Přestože by se mohlo zdát, že velmi významnou úlohu v životě úspěšných podnikatelů hrají jejich cíle, ve skutečnosti 64 procent z nich klade větší důraz na svůj sen nežli na své cíle, které jsou jen prostředkem, jak svého snu dosáhnout.

Definovat si svůj sen není příliš složité. Vystačí si vytvořit obraz o ideálním životě, jaký bychom rádi žili za deset, patnáct nebo třeba dvacet let. Konkrétně bychom si tedy měli představit, v jakém domě bychom rádi bydleli, jaký by měl být náš příjem, jaké auto bychom chtěli mít, kolik peněz by mělo být uloženo na našem bankovním účtu apod.

Této představě je navíc potřeba dát fyzickou podobu, a to nejlépe tím, že ji sepíšeme. Vystačí i méně než 500 slov. Poté je třeba zamyslet se nad jednotlivými detaily našeho vysněného života a s každým z nich si spojit určité dílčí konkrétní cíle. Přesně takto postupuje nebo postupovala na cestě ke svému úspěchu více než polovina (55 %) milionářů.

Jestliže jsme již svému snu dali fyzickou (psanou) podobu, konkretizovali si jeho jednotlivé detaily a přiřadili k nim i dílčí cíle, pak je čas zamyslet se nad tím, co bychom měli udělat a jaké aktivity vyvinout, aby se každý náš sen splnil. Důležité je také kriticky si přiznat, zda vůbec my sami máme potřebné dovednosti a znalosti pro to, abychom byli schopni tyto aktivity vykonávat. Pokud ano, pak by se tyto aktivity měly stát našimi hlavními cíli.

#3 Nejdůležitější komoditou je čas

Ztrátu a riziko ztráty si většina lidí automaticky spojuje s finančními investicemi, kdy investoři přichází například o peníze vložené do akcií, obligací nebo fondů. Ztráty ale také mohou být spojené s prohranými sázkami nebo poskytnutými nedobytnými půjčkami apod.

Riziko finanční ztráty však není z pohledu úspěšných podnikatelů a investorů tím největším rizikem. Téměř vždy je totiž možné alespoň část z finančních prostředků získat zpět, nebo tyto prostředky nějakým způsobem nahradit.

Nenahraditelný je ale čas, který je tudíž z pohledu úspěšných milionářů i největší možnou ztrátou. Většina lidí časem, tedy tou nejcennější komoditou mrhá – například při sledování televize, při bezcílném surfování na Internetu, při prohlížení YouTube videí nebo procházení Facebookem apod. Takto neefektivně strávený čas se již nikdy nikomu nevrátí.

Čas by tedy měl být investován uvážlivě a s velkou obezřetností. Měl by být využíván zejména pro dosahování cílů a snů. A tato investice by také měla přinášet své viditelné ovoce.

Úspěšní lidé si význam času velmi dobře uvědomují, a proto dvě třetiny z nich sleduje například televizi méně než jednu hodinu denně. Internet pro svou zábavu pak méně, než hodinu denně používá 63 procent milionářů. Díky tomu tedy mají více času například pro sebevzdělávání, dobročinnost, zlepšování své kondice a samozřejmě i realizaci svých plánů, záměrů, cílů a snů.

#4 Neocenitelná postava mentora

Studie Toma Corleyho se účastnilo 233 úspěšných podnikatelů. Průměrná výše jejich bohatství, které mohli okamžitě přeměnit na hotovost, se pohybovala kolem 4,3 milionů dolarů. Když Corley zjišťoval, čemu nebo komu tito lidé za své bohatství vděčí, pak dospěl k poznatku, že mentorům. Až 93 procent úspěšných milionářů totiž spojuje své bohatství a přisuzuje je vlivu svého mentora a třiašedesát procent uvádí, že právě mentoring sehrál v jejich kariéře velmi významnou roli.

Mentory však pro nejsou jen jejich učitelé, protože uznávaný mentor sdílí, na rozdíl od běžného učitele, se svým žákem i své chyby. Také se nebojí přiznat si před ním své neúspěchy, životními omyly, prohry, „kopance“ apod.

Mentory v pravém slova smyslu tedy mohou být jak rodiče nebo učitelé, tak i profesně straší kolegové. Vzory a idoly je dále možné nacházet i v knihách – až 58 procent milionářů si pravidelně pročítá biografie jiných úspěšných osob.

Tím nejlepším mentorem je však pro mnohé život sám. Dává sice občas ty nejtvrdší lekce, ale díky tomu, že jsou tyto lekce spojené se silnými prožitky a emocemi, jsou také nezapomenutelné.

#5 Lekce od Emila Zátopka – vytrvalost

Vytrvalost a neochota vzdát se svého cíle patří, podle názoru Toma Corleyho, k těm nejdůležitějším návykům a vlastnostem úspěšných podnikatelů. Sedmadvacet procent z nich minimálně jednou ve svém životě nebo byznyse neuspělo. I přesto však vytrvali a znovu zkusili své štěstí.

Vytrvalého člověka nezastaví žádná překážka, chyba nebo krátkodobý neúspěch. Díky vytrvalosti člověk pozná, co funguje, a také to, co nefunguje. Jestliže něco v praxi nefunguje, pak by člověk, měl být ochoten experimentovat tak dlouho, dokud nenajde způsob a cestu, jak by „to“ mohlo jít.

Být vytrvalý vyžaduje spoustu sil, ale úspěšní lidé tyto síly mají. A právě to je činí výjimečnými. Budete výjimečnými i Vy?

Hodnocení: 0
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.