Chcete pořádnou investiční show? Sledujte nás na Instagramu!
28.05.2020 5 minut čtení

Nejčastější zdroje napětí v rodinném byznysu – jak jim čelit s grácií?

Vliv a moc spojená s funkcí ovlivňují rodinné podnikání, jako kteroukoliv jinou firmu. V rodinných kruzích jsou boje o vliv a moc dokonce složitější – dynamika rodinných vztahů hraje důležitou roli v rozhodovacích procesech a nelze se zavděčit všem.

Zdroj: netflix.com

Pokud není rodina soustředěna na společný cíl, výsledkem jsou často napjaté rodinné vztahy a špatně fungující rodinný podnik. Naopak společná sdílená vize, vztahy založené na důvěře a efektivní rozhodovací procesy mohou přispět k prosperitě, což je zejména v dnešní nejisté době velmi důležité.

Rodinné firmy se významně podílejí na celosvětovém hospodářství 

Velké rodinné firmy mají významný vliv v řadě průmyslových odvětví a přispívají důležitou měrou ke globální ekonomice. 750 největších rodinných podniků generovalo v roce 2018 dohromady více než 9 bilionů dolarů na tržbách a zaměstnávalo okolo 30 milionů lidí. Růst a udržitelnost rodinného podnikání přitom spočívá v křehké rovnováze mezi potřebami podniku a očekáváním členů rodiny.

Nejčastější zdroje napětí v rodinném byznysu se přitom poměrně pravidelně opakují. Je možné je shrnout do 4 bodů: nedostatek důvěry, neexistence společné vize, boj o kontrolu řízení podniku a nejasnosti v rozhodování.

Nedostatek důvěry ­

Pouze 30 % rodinných podniků přežije až do druhé generace. 70 % rodin tak přijde o kontrolu nad svým majetkem během jediné generace a k tomu potenciálně hrozí i zničení mezilidských vztahů. Za dvěma třetinami krachů rodinných byznysů pak stojí nedostatek komunikace a důvěry mezi členy rodinného klanu.

Neexistence společné vize

Zejména vícegenerační podniky mají problém v tom, že členové různých generací nesdílejí společné hodnoty. Společná vize všech členů rodiny přitom napomáhá zaměstnancům lépe se ztotožnit s hodnotami společnosti, kteří pak ochotněji podporují poslání podniku.

Boj o kontrolu  

Rodinné podniky se často dostávají do problémů při rozdělování kontrolních funkcí ve firmě. Konflikty v rámci rodiny mohou vznikat z celé řady důvodů – konflikty o správu rodinných financí, nesouhlas s dosavadním způsobem řízení, neochota stávajícího vedení předat kontrolu kompetentnější nastupující generaci.

Nejasnosti v rozhodování

Členové rodiny na vedoucích pozicích příliš často řeší problémy vyhýbáním se smysluplným rozhovorům. Bez dialogu a nedostatečné komunikace důležitých rozhodnutí vzniká mezi členy rodiny napětí, které zvyšuje nedůvěru ostatních členů rodiny. Ta brání efektivní výkonnosti podniku.

Se správným setem dovedností a udržováním nanejvýš důvěryhodných vztahů však může být těmto rizikům předcházeno.

Jak nejčastějším problémům proaktivně předcházet?

Jak tedy mohou manažeři rodinných podniků využít výše zmíněné informace? Tady jsou některé z praktických tipů:

Budujte důvěru uvnitř rodiny 

Členové rodiny by měli v rámci svých pracovních kompetencí slibovat pouze splnitelné, na základě svých kompetencí. S tímto přístupem bude rodinný podnik snadněji plnit své plány a dosahovat stanovených cílů.

Stanovení a aplikace společné vize rodinného podniku

Když vedl z pozice ředitele časopis Esquire Phillip Moffit, zahajoval každý meeting tak, že požádal všechny členy svého týmu, aby formulovali společné poslání a zásady. Toto cvičení probíhalo až do doby, dokud zaměstnanci tyto ideje skutečně neztělesňovali. Vedoucí pracovníci rodinných podniků by měli hrdě deklarovat, co firma dělá, komu slouží a jak mohou zaměstnanci přispět svou vášní a dovednostmi ke společnému cíli.

Úspěšní lídři své hodnoty stvrzují činy a chovají se přesně podle toho, co slibují svým klientům, zaměstnancům i akcionářům.

Vytvořte efektivní komunikační kanály

Zaměstnanci z rodinných kruhů by měli vědět, jak mohou poskytnout zpětnou vazbu, koordinovat svou činnost a zapojovat se do nepříjemných rozhovorů. S ohledem na společný účel by mohli členové rodiny vnímat i neshody, jako příležitost k nalezení nejlepšího způsobu, k dosažení společných cílů.

Rozvíjejte rozhodovací procesy, které berou v úvahu sílu, dynamiku rodiny a podnikové priority

Tradiční firemní vůdci uplatňují své pravomoci direktivně shora dolů. Doporučením pro rodinný byznys je opačné, využívat kontraintuitivní, ale vysoce účinný přístup: přijímat nápady zdola nahoru, aby si zaměstnanci mohli užít autonomie při uplatňování svých dovedností a plnili své úkoly s vášní.

Slovo závěrem:

Sdílení jasné rodinné vize podniku, vzájemná důvěra projevovaná navenek a schopnost kolektivního rozhodování jsou velmi přesvědčivé signály trhu. Rodinné podniky dodržující tyto zásady díky tomu hrají významnou roli ve společnosti i v ekonomice. Účinné sladění dynamiky firemní moci a rodinných vztahů má za následek synergické působení, které se projevuje na pozitivní hospodářské výsledky i zlepšení vztahů v rámci rodiny.

Rodinné podniky, které se vyvarují vnitřním problémům jsou často hybnou silou sociálních změn, představují významnou podporu pro komunitu, a to je právě dnes velmi důležité.  

#byznys #podnikani #rodinnepodnikani #tipy #rodinnybyznys

Hodnocení: +12
Pro přidání komentáře se přihlašte nebo zaregistrujte.
Řadit podle: oblíbenosti nejnovější
Doporučené příspěvky
7 minut
4 minuty
6 minut
4 minuty
6 minut
4 minuty
7 minut
5 minut
5 minut
6 minut
5 minut
5 minut