16.04.2019 9 minut čtení

Na burzu bez peněz: Jak efektivně investovat s nízkým kapitálem? 2/2

Finanční trhy přilákají každý měsíc milióny lidí z celého světa. Vidina slibného zhodnocení úspor, vybudování pasivního příjmu či prostě zisku dodatečných prostředků s minimem investovaného času je silným lákadlem i pro řadu Čechů. Většina nových investorů se však potýká s vážným problémem nízkého počátečního kapitálu. Ten nejenom limituje jejich možnosti, ale často jim brání v dosažení vysněné profitability. Jak tedy na burze postupovat, když se vám nedostává peněz?

Jak jsme si již řekli v prvním díle, podkapitalizo­vanost, tedy nedostatek prostředků k realizaci původně plánovaných záměrů, je jedním z nejčastějších důvodů selhání nejenom v podnikání, ale rovněž ve světě investic. Nízká úroveň kapitálu totiž investora omezuje v mnoha naprosto zásadních aspektech, které oddělují úspěšné investování od neúspěšného. Mezi ty nejzásadnější jsme zařadili:

 • Omezení ve výběru aktiv
 • Sklon investora více riskovat a nebezpečí vystavení většímu psychickému tlaku
 • Omezenou možnost diverzifikace portfolia
 • Potenciálně nižší výnosy a naopak větší zatížení ze strany poplatků burze a brokerům.

Nyní se tedy podívejme, jak s těmito nepříznivými okolnostmi může burzián vyrovnat. Zdaleka totiž neplatí, že investovat může jen bohatý člověk s milióny na účtu. Přestože samozřejmě platí, že peníze vydělávají peníze a čím více jich na rozjezd člověk má, tím lépe, i opravdu drobný kapitál se dá rozumně zhodnotit. Je však potřeba se zaměřit na přísná pravidla money managementu, postupnou reinvestici zisků a změnu myšlenkového přístupu a cílů investora.

Využijte všechny dostupné zdroje

Realita podkapitalizo­vanosti je pro každého investora krutá, nicméně chce-li uspět, musí ji přijmout za svou. To v praxi znamená, že nebude vnitřně odmítat svoji startovní pozici, nalhávat si, že mu daná částka nakonec přeci jen nějak stačit bude a naopak vše využije k sestavení jasného finančního plánu. Ten by měl být velmi konkrétním popisem, jakým způsobem se chce burzián ze své nepříliš ideální pozice dostat, jaké konkrétní kroky k tomu učiní a jak dlouho očekává, že mu toto bude trvat.

V zásadě by měl tedy vzniknout jasný plán postupného navyšování kapitálu, který bere investování jako absolutní prioritu. Při jeho sestavování je však potřeba být maximálně realistický a to především v otázce časových horizontů. Ty totiž může být poměrně těžké dodržet, i když se investor rozhodne využít všech možných (a smysluplných) prostředků k zisku dodatečných peněz – což je přesně to, co by měl udělat. Jaké jsou přitom jeho možnosti?

Využití vlastních úspor

Je pravděpodobně nejjednodušší a i psychicky nejméně náročnou cestou. Pokud má investor totiž ještě nějaké prostředky stranou, měl by silně zvážit jejich zahrnutí do investičního portfolia. Samozřejmě platí, že není rozumné riskovat ztrátu peněz, které mohou být později potřeba v běžném životě či k financování jiných důležitých věcí. Ovšem nevýhod nízkého kapitálu je na burze tolik, že pečlivé zvážení nutnosti budoucích potřeb stojí za zvážení.

Omezení spotřeby a „složené úročení“

Trochu se to podobá příběhům podnikatelů, kteří se rozhodli vybrat část svých spořících a jiných účtů, aby realizovali svůj sen. Pokud se vám podaří identifikovat zbytečné plánované výdaje, zrušit je a přesměrovat do investic, máte svým způsobem vyhráno. Za zmínku stojí i omezení vlastní měsíční spotřeby a pravidelné zasílání i třeba poměrně drobné ušetřené částky na obchodní účet. I ta totiž může být využita k navýšení pozic a spolu s případnými zisky k účinné a poměrně rychlé kumulaci kapitálu. Jedná se o takové „složené úročení na steroidech“.

Reinvestování zisků

By mělo být fakticky samozřejmostí. Pokud totiž burzián uspěje a podaří se mu konstantně vydělávat byť i drobné částky, rozhodně by je neměl vybírat, ale naopak jimi posílit své portfolio. Jedná se o stejný princip jako u pravidelného odkládání úspor ze spotřeby.

Oslovení rodiny a známých

Nedá se svítit! Někdy zkrátka vlastní zdroje ani při nejlepší vůli nestačí a je potřeba se poohlédnout po vnějších cestách financování burzovního byznysu. Hned zpočátku je třeba říci, že se jedná o složitější způsob, než se může zdát. Jakmile totiž investor využívá cizích peněz, ztrácí nezávislost a psychickou pohodu, kterou čistě vlastní kapitál přináší. Riskovat a případně prodělat své úspory je zcela něco jiného, než tuto nepříjemnou skutečnost oznamovat svému okolí. Jednou z cest může být oslovení rodiny a přátel, tedy lidí blízkých, u nichž lze očekávat vyšší toleranci a míru pochopení k případným nezdarům. Svou kariéru takto začínala řada úspěšných investorů – poměrně barvitě o tom ve svých knihách vypráví například Joe Ross.

Vyjednání úvěru

Patří k velmi riskantním způsobům zisku kapitálu a je vhodné již spíše pro zkušené investory. Začínající podkapitalizovaný burzián ho sice může shledat na první pohled atraktivním, nicméně opravdu pečlivé zvážení je na místě. Půjčka od nějaké finanční společnosti s sebou nese nekompromisní závazek pravidelných splátek bez ohledu na úspěchy či prohry jedincovy investiční strategie. Propad cen nakoupených aktiv a špatné období hromadících se ztrát nikoho pravděpodobně zajímat nebude.

Zvážení pákového efektu

Podobně je tomu i u využití páky (leverage). Ta fakticky rovněž představuje půjčku ze strany brokera, která umožňuje navýšit kapitál a ovládat tak daleko větší množství pozic (nakoupit více akcií, futures kontaktů apod.). Potenciální zisk je pak samozřejmě vyšší, to však platí i o ztrátě! Ta navíc může přesáhnout i velikost investorova původního vkladu a ten se tak dostává do pozice dlužníka. Opět se tedy jedná o riskantnější variantu doplnění kapitálu.

Soustřeďte se na metodu, nikoli na peníze

Poté, co si investor sestaví jasný a závazný plán navyšování kapitálu, čeká ho ještě minimálně jedna velmi důležitá a do určité míry bolestná věc. Musí své počáteční situaci uzpůsobit svoji investiční strategii a spolu s ní i svoji psychiku. Od drobného portfolia zkrátka nelze očekávat to samé, co od nabitého účtu, přičemž právě přehnaná očekávání často vedou k neúspěchu. Jaké kroky tedy podniknout?

Pečlivý výběr aktiv

Je naprosto stěžejním krokem. Je totiž potřeba dobře zvážit, kde může investor i se svým nízkým kapitálem rozumně působit. V potaz je třeba vzít velikosti potenciálně nakoupených pozic, schopnost držet se alespoň základních pravidel diverzifikace, likviditu aktiv, průměrnou cenovou volatilitu i případné poplatky. Výběr je sice poměrně individuální, nicméně častou volbou takto znevýhodněných investorů jsou klasické akcie popřípadě forexové trhy. Obojí umožňují rozjezd v malém, s nízkým zatížením a nižší fluktuací cen. Jako absolutně nevhodné se naopak jeví rozličné deriváty s velkým pákovým efektem.

Hlídání poplatků

Navazuje na předchozí. Správný výběr brokera, který je schopen nabídnout solidní poměr mezi hrazenými poplatky a nabízenými službami je u malého kapitálu zásadní. I několikadolarový rozdíl v komisích je totiž u malého účtu znát a v případě častého obchodování může být oním dělítkem mezi zisky a ztrátami. Ne vždy je však nejlevnější volba tou nejlepší, prověření si pověsti brokerské společnosti a její porovnání s konkurencí je proto více než žádoucí.

Využití „free“ služeb

Podkapitalizovaný investor musí krotit své výdaje, kde se dá. Je proto důležité, aby omezil i odliv peněz za dodatečné služby v podobě dat, grafů, obchodních platforem či literatury. Dobrou zprávou je, že především zahraniční servery již dnes nabízejí většinu základních analytických funkcí zcela zdarma, popřípadě za velmi nízké poplatky. Rovněž řadu analýz, knih i e-booků je dnes již možno v rámci akcí získat zdarma či velmi levně. K zahození nejsou ani fondy vědeckých, studijních či univerzitních knihoven. Prozkoumání těchto možností by měl investor věnovat dostatek svého času.

Zaměření se na strategii

Je tou nepodstatnější psychologickou proměnou, která musí být učiněna. Natěšený investor se musí chtě nechtě přetransformovat spíše na vědce, jehož cílem není zbořit Wall Street, ale pečlivě zdokonalovat svoji investiční strategii. Ta je totiž nástrojem budoucí pozitivní změny, a pokud se burziánovi podaří vytvořit efektivní „stroj na peníze“, výsledky se postupně dostaví sami. Cílem je tedy vznik robustní, jednoduché a účinné obchodní metody – nic jiného.

Procenta jsou důležitější než nominální částka

Poslední bod navazuje na zmínku o strategii. Opravdu nelze očekávat, že se malý kapitál během pár měsíců zestonásobí! Je třeba zapomenout na příběhy bitcoinových milionářů „přes noc“ a soustředit se na reálně dosažitelné mety. Ty představují spíše než konkrétní částky procentuální zhodnocení a udržitelnost zisků. Není důležité, kolik nominálně investor vydělává, ale kolik procent z celkového kapitálu tato částka tvoří. Podobně je důležité, nakolik stabilní takový příjem je. Jedná se o vcelku pravidelnou částku nebo jednorázové přilepšení? Sledování těchto ukazatelů je klíčové a mělo by se stát hlavní starostí podkapitalizovaných investorů.

Cesty tu jsou

Investování s nízkým kapitálem je nelehkou disciplínou v již tak složitém burzovním světě. Nicméně pokud investor přijme přísná pravidla money managementu, zaměří se primárně na rozšiřování svého kapitálu a patřičně uzpůsobí svoji psychiku (a z ní plynoucí očekávání), jedná se stále o schůdnou variantu. Bylo by škoda ji nevyužít!

Hodnocení: +11
Pro přidání komentáře se přihlaste nebo zaregistrujte.
 • Jsem rád, že téma zaujalo. :-)
  +2
 • Jo tohle by si měli přečíst všichni vášniví milovníci páky :) Tu bych absolutně vyškrtnul ze všech možností.
  +1
 • To se hodí, díky! :)
  +1
  • Jojo, konečně taky něco pro nás podkapitalizovaný chudáky :D
   0
  • Přímo tak bych to neřekl :D Ale vždycky se hodí přemýšlet úsporně a soustředit se hlavně na zhodnocení úspor.
   +1